ŚWIAT ENERGII

ZROZUMIENIE PRZESYŁU ENERGII
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

LINK! DO CZĘŚCI 3

Żyjemy we Wszechświecie w fizycznej, psychicznej i duchowej energii, zgodnie z którym wszystkie żyjące stworzenia istnieją, dzięki ich zdolności do przeobrażania tej uniwersalnej energii w coś indywidualnego.

Wszyscy jesteśmy wyposażeni w możliwości przesyłania własnych energii dzięki naszym indywidualnym jednostkom mocy. Ludzie są transformatorami energii, żyjemy i mamy możliwości jeszcze mocniej rozwijać się właśnie dzięki niej. Jeśli ją akceptujemy, przepływa swobodnie przez nasze ciała. Inna sprawa, nie wszyscy mogą przyjąć w swoje ciała ten sam ładunek energii. Im osoba bardziej duchowo zaawansowana, tym posiada w sobie większą swoją własną elektryczność.

Energię duchową można również kontrolować i to w obie strony. Dzisiaj są ludzie, którzy działają na nasze umysły podprogowo (muzyka, reklamy, TV i inne środki przekazu), aby kontrolować przepływ naszych subtelnych energii. Wiadomo, że wszystkie pozytywne powodzie energii otaczające nasz umysł prowadzą nas do wyższej świadomości i do osobistego wyższego poziomu. Ograniczone dawki energii działają odwrotnie, a nawet nadają umysłowi z góry przyjęty kierunek. Człowiek staje się instrumentem, przez który nie może działać Wyższa Jaźń w świecie materialnym. Wtedy życie staje się ograniczone. Gdy Wyższa świadomość łączy się z Wyższą Jaźnią otwierają się zdolności psychiczne. Każdy z nas ma inny osobisty punkt zbieżności energii i inny ośrodek przyjmowania w tym samym czasie.

Są osoby, które potrafią przyjmować energię z kosmosu o najwyższej częstotliwości, nawet jej najwyższą pulsację, ale te osoby mają już absolutną jedność z Bogiem, który nas wspiera i objawia się, ale już w oddzielnej transmisji częstotliwości. W tym przypadku mówimy o wielokrotnie zwiększonej energii, w której skład wchodzi pewność naszej wiary w istnienie tej Najwyższej Mocy.

Cały Wszechświat jest siecią energetyczną życiowej siły. Wszystkie jego cząsteczki i elementy otrzymują i transmitują energię poprzez promieniowanie jednocząc doświadczenia energii duchowej, psychicznej i fizycznej. Niezależnie od integracji możemy otrzymać więcej energii wpływającej z Wyższego Wymiaru proporcjonalnie do naszych osobistych warunków. Także jesteśmy sami zdolni przekazać energie w zakresie naszych możliwości innym osobom, które dostroją się do nowej częstotliwości energii.

Wszystkie żywe organizmy polegają na zewnętrznym źródle energii, aby móc się rozwijać i rozmnażać:
- w przypadku roślin zielonych są to promienie słoneczne
- w przypadku zwierząt są to rośliny lub inne surowce
- w przypadku człowieka są to rośliny, zwierzęta, mało ludzi bierze pod uwagę energię Najwyższej Mocy. Emanacja tej energii jest dostępna dla wszystkich, przemienia nasze życie, ładuje nas i naprawia wszystkie systemy. To ta energia niszczy w nas zgubne nałogi i zachęca nas do ponownego naturalnego życia.

W naszym ciele znajdują się ośrodki energii, tzw. czakry. Łączą nasze fizyczne i duchowe pola, różne części naszego ciała. Osoby o wyższej świadomości budzą Energię Kundalini, która porusza się wzdłuż kręgosłupa poprzez wszystkie główne czakry, stopniowo zasilając mniejsze ośrodki. Każdej czakrze odpowiada szczególna mantra (dźwięk) i geometryczny wzór (Yantra). Dzięki dobrze zharmonizowanym czakrom możemy odpowiednio panować nad własnym ciałem i każdym narządem, a nawet nad naszymi emocjami i rozwojem duchowym.

W niektórych tradycjach słyszymy określenie - „Sekretny Ogień”. Jednym z głównych jego funkcji jest zwiększenie świadomości ludzi. Na najniższym poziomie jest ego, na najwyższym Wyższa Jaźń. W przekonaniu większej liczby ludzkości „Sekretny Ogień” lub „wyzwolona energia samoświadomości” czy „Kundalini” drzemie u podstawy kręgosłupa, przypomina spiralnego węża. Kiedy Sekretny Ogień osiągnie szczyt czaszki (czakra korony) i połączy wszystkie czakry znajdujące się poniżej może nastąpić przebudzenie duchowe, co pozwala na zejście energii kosmicznej i wzniesienie energii w ciele człowieka (w chrześcijaństwie - zstąpienie Ducha Św.) W czasie tego procesu budzą się ośrodki psychiczne i wszystkie siły z nimi związane.

Sekretny Ogień jest związany z seksualnymi i twórczymi siłami ludzi. Pragnienia seksualne mogą działać na wyjście tej energii z podstawy kręgosłupa i obudzą się w pozytywny sposób, ale tylko w przypadku prawdziwej miłości, wtedy dochodzi do pozytywnego rozwoju duchowego. W innym przypadku, w chwili kiedy tylko spełniamy własne pragnienia seksualne w celu osiągnięcia przyjemności następuje tzw. „mała śmierć”, która wcale nie pomaga w rozwoju duchowym gdyż w ten sposób wyczerpujemy zasoby tej energii. Toteż rozwijając się duchowo zważajmy na prawidłowe życie seksualne, lubieżny seks blokuje energię psychiczną. Kiedy próbujemy podporządkować sobie seksualnego partnera wbrew jego woli i jego pragnieniom, życie staje się nieszczęściem dla obu stron. Człowiek musi okiełznać swoją seksualną naturę, popęd płciowy musi być wykorzystywany w pozytywny sposób i opierać się na relacji dojrzałej miłości. We współczesnym społeczeństwie większość osób ma zaburzone swoje seksualne pola w różnej formie w wyniku złego podejścia do życia seksualnego. Niezdrowo napędzani zamiast się uszczęśliwiać są bardziej nieszczęśliwi i mniej funkcjonalni.

W naszej obecnej cywilizacji wykorzystywane są różne formy energii takie jak: elektryczność, magnetyzm, fale magnetyczne, energia jądrowa, każda z tych energii bywa i przydatna i śmiertelnie niebezpieczna. Podobnie jest z energią duchową, która również działa według określonych zasad... W obu przypadkach, aby się posługiwać energią potrzebna jest wiedza i nie wolno tego lekceważyć. Nie zabieraj się do pracy nad żadną energią, także duchową, kiedy jesteś duchowym analfabetą.

Duchowe energie: nawet takie jak modlitwa, medytacja, uzdrowienie zmieniają stany świadomości. Musimy więc to dzieło wykonać starannie...W czasie modlitwy, medytacji nie wolno kreować negatywnych obrazów, myśli, uczuć, używać nieodpowiednich dźwięków, musimy wyeliminować wszystkie negatywne pola energii, które mogą osłabić działanie, a nawet mogą pozostawić po sobie ogromną ilość szkodliwych zanieczyszczeń. Kiedy podczas modlitwy, medytacji miotają nami wrogie emocje i nie umiemy nad nimi zapanować należy przerwać modlitwę i uspokoić się. Toteż jest bardzo ważne, aby umieć rozpoznawać negatywne emocje i oczyścić nasze fizyczne, mentalne, emocjonalne i duchowe pola. Dobrze jest przebywać w miejscach z naładowaną dodatnią energią budującą człowieka: w miejscu z dobrą muzyką, w świątyniach, na łonie przyrody, wszędzie tam, gdzie czujemy się dobrze.

Nasze duchowe energie mogą być nadużywane w różny sposób. Negatywne stany emocjonalne, psychiczne, pozwalają marnieć naszej energii, następuje jej wyciek i to w szybkim tempie ( niczym szpilką przekłuty balon) i właśnie tak wówczas możemy się poczuć, często słyszymy: „ta sytuacja spowodowała, że wyciekła ze mnie cała energia.” Nie tylko negatywne emocje powodują taki stan. Następnym też groźnym powodem jest zarozumiałość, ignorancja. Nie obrażaj uczuć innych ludzi, nie obrażaj niczyjej dumy, religii, a w dodatku spędzasz wiele czasu bez przerwy na kogoś obrażony. Takie sytuacje niszczą tylko ciebie, chociaż ty pracujesz tak usilnie, aby zniszczyć inną osobę.

Ważną rzeczą jest identyfikowanie się z naszym Wyższym Ja , od tej chwili rozwijamy naszą świadomość. Uczymy się czegoś nowego, nie ma już w nas takiego napięcia, zmagania się , które jest zwykłą kradzieżą energii od drugiej osoby.

Rozwijajmy zdolności obserwacji naszych emocji i myśli. Musimy nauczyć się kontrolować nasze pola energetyczne i te wszystkie nieprzytomne reakcje, które sieją spustoszenie w naszym emocjonalnym życiu.

cdn...

22 May 2011

WIESŁAWA