ŚWIAT ENERGII

NOWE ENERGIE CZŁOWIEKA
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Wszechświat jest widzialny i niewidzialny, materialny i niematerialny. Wszystko to dzieje się za przyczyną energii. Nie ma w całym Wszechświecie ani jednej rzeczy, która nie byłaby objęta energią, lecz wszystko jest zależne od poziomu energii - częstotliwości wibracji. Od tego zależy łączność między poszczególnymi światami, również ma wpływ na nasz poziom emocjonalny, duchowy czy fizyczny, np. choroby, cierpienie (czy to fizyczne czy psychiczne), nasze lęki, a nawet chwilowe złe samopoczucie.

Nie jest to już dla nikogo tajemnicą, że ludzie na wyższym poziomie duchowym łatwiej radzą sobie ze stresem, strachem, cierpieniem, chorobami, a nawet nie lękają się śmierci.

Jak więc podnieść swój duchowy poziom, aby wzlecieć ponad to wszystko?

Jednym ze sposobów na nasz osobisty duchowy wzrost, tak jak również innych osób towarzyszących nam w życiu jest wysłanie do nich strumienia energii duchowej przez modlitwę, medytację, uzdrowienie. Nasza "przesyłka" musi zawierać intencję przepełnioną miłością.

Niestety istnieje wiele wątpliwości co do tego, jak można wykorzystać duchowe energie?

Duchowa energia jest formą energii subtelnej i nie jest dobrze znana naukowcom na Ziemi. Wschodnie nauki znają duchowe energie pod postacią chi, ki. Pozornie cudowne możliwości medium są wynikiem ich zdolności do wykorzystania tej energii. Występuje wiele częstotliwości tej energii. Wyższe częstotliwości osobistych wibracji mają podnoszący na duchu uzdrowiciele i inni ludzie pracujący charytatywnie. Tych najniższych częstotliwości używają ludzie podczas woodo lub czarno - magicznych rytuałów, które są szkodliwe i bolesne.

Podobnie jak w naszej obecnej cywilizacji używa się elektryczności, magnetyzmu i fal elektromagnetycznych bardziej zaawansowane cywilizacje posługują się energią duchową. Subtelne formy energii przestrzegają prawa przyrody, jest to niezwykle inteligentna kosmiczna energia, często zwana przez ludzi duchowych Duchem Świętym. Energia duchowa może być przetworzona przez modlitwy, lecz należy wiedzieć, że mówiąc o Duchu Świętym mówimy już o Źródle energii niewyczerpalnej - Światła i Miłości. Po jej przeciwnej stronie działają zupełnie inne energie - tzw. ciemne, które za wszelką cenę chcą nas zniewolić, uczynić chorymi i niezdolnymi do samodzielnego myślenia.

Wokół nas jest morze tych energii, znane na świecie od tysiącleci. Umysł z odpowiednią koncentracją może skupić energię i skierować ją w konkretne miejsce, np. ktoś modli się o pokój na świecie.

Energia ta jest również zgromadzona w naszych aurach, pochodzi ze słońca, którego promienie przenikają do nas przez atmosferę. Warunkiem do nadania jej właściwego kierunku są nasze myśli. Niestety, wielu ludzi nie jest dobrze zorientowanych w zakresie stosowania i korzystania z energii duchowych. Jest wiele metod, ale najbardziej znaną jest modlitwa ze specjalną intencją. Każdy człowiek, który pragnie dla naszej Matki Ziemi dobra, powinien modlić się za nią.

Nadal mało ludzi dzisiaj wie, że energia duchowa może być skoncentrowana i manipulowana przy użyciu maszyn, to są jeszcze raczkujące nauki, tzw. energia kształtu i mocy. Tutaj wszystko zależy jakiego użyjemy symbolu (kształtu) i jakiej mocy mu nadamy przesyłając energię w danym kierunku.

Tutaj nie wolno popadać w paranoję, że wszystkie symbole, które były jeszcze niedawno używane jako pozytywne muszą nam szkodzić, jak to obecnie zaczęło się dziać na świecie. Psychoza na widok „gwiazdy Dawida, „gwiazdy pięcioramiennej”... etc ... sprawia, że bojąc się takich symboli pomagamy tym po przeciwnej stronie, którzy używają tych symboli do niecnych celów. To jest energia kształtu i należy jej nadać właściwy wzorzec, taki który przyniesie ludzkości dobro. Należy sięgnąć do źródła i dowiedzieć się do czego pierwotnie ten symbol był przeznaczony, np. gwiazda Dawida - która była już używana w Indiach około roku 4000 przed narodzeniem Chrystusa. Chociaż stała się znana jako symbol judaizmu, to jednak nigdy nie należała wyłącznie do tej religii. Można ją spotkać również w sztuce muzułmańskiej i w dekoracjach wielu średniowiecznych katedr. W XVII wieku, Gwiazda Dawida została oficjalnie uznana za własny symbol przez wspólnotę żydowską z Pragi. Dwa wieki później, w 1897 r. stała się ona znakiem Światowej Organizacji Syjonistycznej. Od tej pory Gwiazda Dawida pełni w judaizmie taką rolę, jaką krzyż w chrześcijaństwie.

Jakie jest prawdziwe pochodzenie heksagramu (gwiazdy Dawida)?

Sześć punktów symbolizuje władzę Boga nad Wszechświatem w sześciu kierunkach: północnym, południowym, wschodnim, zachodnim, w górę, w dół. Bóg ma władzę nad Wszechświatem, a naszą jedyną nadzieją jest zaufanie Bogu. Gwiazda Dawida otoczona kołem stanowi Boski umysł, odwrotnie przekręcona już energia przez siły przeciwne Bogu oznacza fałszywą bożą mądrość, którą przyjęły liczne okultystyczne grupy i używają w rytuałach okultystycznych. Gwiazda Dawida jest także symbolem wewnętrznej walki człowieka.

Tak zwana „Tarcza Dawida”, o której wspomniane jest w liście do Hebrajczyków jest mistycznym symbolem składającym się z nałożonych na siebie dwóch trójkątów, tworzących heksagram. Żydzi mówią na nią "Magen David", co oznacza dosłownie "Tarcza Dawida". Żydzi zaczęli używać tego symbolu około VII wieku przed Chrystusem. W czasie niewoli babilońskiej stał się on symbolem narodu żydowskiego. Według Żydów symbol ten ma wyrażać przenikanie świata ziemskiego przez Boga.

Dużo nieporozumień jest koło gwiazdy pięcioramiennej, zwanej pentagramem. Skierowana do góry jednym ramieniem reprezentuje pięć głównych elementów: powietrze, woda, ziemia, ogień, eter + taki element jak Matka Ziemia (Gaja). Zawsze była używana do ochrony przed złymi mocami.

Pentagram, ale zwrócony jednym promieniem w dół jest używany w rytuałach okultystycznych, często reprezentuje satanizm (rogatego boga), zwłaszcza kiedy głowa kozła nałożona jest na odwrócony pentagram.

I tak jak widzimy symbole mogą spełniać podwójną rolę, to jest energia kształtu i należy jej nadać własny wzorzec, ten który przyniesie ludzkości dobro.

Nie należy się bać subtelnych energii, symboli, numerologii, tylko zrozumieć ich podwójne znaczenie i ich zachowanie. Zrozumienie prawa energii jest bardzo ważne, tylko wtedy można na powrót zharmonizować pola energetyczne, aby pomóc ludzkości i całej naturze przywrócić do starych naturalnych schematów to, co zostało zachwiane.

Heksagram faktycznie jest symbolem, który działa w magiczny sposób (nie bez kozery Żydzi uczynili go swoim narodowym talizmanem), pomaga stymulować światło w sercu każdego człowieka. Jest symbolem nowego życia, przedstawiając mężczyzn i kobiety współpracujących z Wszechmogącym Bogiem, jako Twórcą.

Jest wiele sposobów, aby dotrzeć do Boga i jest to prawdziwa droga dla człowieka; to jest światło, które nosi w sobie. Jeśli będzie wielkie i czyste człowiek rozwiąże wiele problemów dla siebie, dla innych ludzi i Ziemi.

Idąc z takim światłem w sercu rozwiążemy niejedno zło na świecie.

Nie patrz na innych, że nic nie robią, patrz na siebie i pracuj dla siebie, każdy człowiek może być dla siebie własnym zbawicielem, i każdy człowiek może być zbawicielem innych.

Myśląc o heksagramie czy innych symbolach, myślmy o tym, że Światło i Miłość Boga jest w sercu każdego człowieka. Nazywane jest przez niektórych wewnętrznym światłem, przez innych atman.

Koncentrujmy nasze wysiłki, aby modlić się wizualizując pozytywną stronę symboli, czy to gwiazda Dawida, czy inny .... niech świeci jak słońce i promieniuje jak Światło Boga i niesie uzdrowienie i miłość dla całego świata.

Już dawno naukowcy zauważyli, że nasza świadomość przejawia się jako energia. Energia fizyczna jest badana i opisywana jako cząsteczki, fale, ponieważ żaden z aspektów nie jest sam.

Człowiek i Wszechświat są razem połączeni, dookoła nas jest morze energii, w którym obecne są wszystkie zjawiska. Pre-naukowe pojęcia energii znane są od tysięcy lat w wielu tradycjach. Noszą różne nazwy: chi, ki, prana, mana, baraka, elan, vital ... etc. Zauważył to także Nicola Tesla, że Wszechświat jest pełny energii.

Dziś już dla fizyków to nie jest tajemnica, że materia jest formą energii, która wibruje na różnych częstotliwościach. Subtelna energia stanowi 98% Wszechświata, a materii tylko 2%. Każdy centymetr wolnej przestrzeni zawiera więcej energii, niż całkowita energia całej materii we Wszechświecie. W subatomowej elementarnej rzeczywistości jest postrzegana jako ogniska energii. Manifestuje się poprzez indywidualne częstotliwości i przyjmuje różne formy. Wszystkie obiekty w naszym empirycznym świecie składają się z częstotliwości energii, która w chwili „aresztowania” manifestuje się w nadanej jej formie. Co zrobi taka „aresztowana” energia zależy od człowieka, jakiej jej nada osobistej mocy..... tutaj ludzie, którzy mają skoncentrowane umysły mogą z nią zrobić wszystko. Może to być taka moc, że trudno to sobie wyobrazić. Także od intencji człowieka będzie zależeć, gdzie i w jakim celu pośle ten ładunek energii.

cdn...

21 May 2011

WIESŁAWA