ŚWIAT ENERGII

MĄDROŚĆ 11:11
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1
LINK! DO CZĘŚCI 3

"... Co na górze
to i na dole..."

Wstępujemy w prąd świadomości nowej silnej wibracji. Ludzkość budzi się na powrót w promieniach Boskiego Światła i Miłości. Łagodny kosmiczny dźwięk dotyka całej Ziemi, następują na niej magiczne przeobrażenia a w ludziach budzi się Planetarny Duch. To, że przyszliśmy tu i teraz, w czasie transformacji ma głęboki sens. Dla wielu właśnie w tym okresie zakończy się ziemska wędrówka, złączy swoje serce i rozum z Najwyższym Polem Świadomości. Zakosztuje błogosławieństwa bycia Jednością. Wpływają na Ziemię nowe energie tworząc łańcuch subtelnych wibracji, które uruchomią naczynia naszego wiecznego życia - DNA. Na tej fali przybyło na świat dużo Dzieci Światła. W chwili kiedy wszystkie warstwy światła wnikną w atmosferę ziemską rozpocznie się biochemiczny proces w ludzkich ciałach. Doświadczenie nowych energii będzie pięknym procesem wynoszącym człowieka w wyższy proces ewolucji.

Sekretne liczby/wibracje wibrują odmiennymi barwami i są zasilane przez różne promienie kosmiczne. Nie można postawić wszystkich ludzi w tym samym szeregu. Każdy z nas nosi inne promienie światła pochodzące z różnych galaktyk.

Dzieci Światła przybyły na Ziemię jako woluntariusze, wyzwalają w sobie siłę wielkich energii, są drogowskazami do Boskich wymiarów. Wskazują aby zakończyć swoje walki, połączyć własne serca z rozumem i dwa bieguny, zniszczyć świat paradoksów, wyzwolić się od wibracji materii. Napędzani siłą nowych energii ludzkość przebije ściany swojego więzienia, odkryje wolność, popłynie do własnej gwiezdnej rodziny.

Matematyka nie tworzy przypadkowych wzorów, cyfry posiadają swoją mądrość i logikę.
11:11 jest kodem - dwójkowym systemem liczbowym. Liczby o jednakowej wartości znajdują się w układzie blisko siebie, mogą też leżeć w pewnym oddaleniu, ale zawsze będą się pokrywać.

Dzieci Światła przybywały zawsze na Ziemię jako nauczyciele aby pomagać ludzkości w osiągnięciu Wyższej Świadomości. Ścieżki w Złotą Erą najmocniej torują jedenastki - Spirytualni Wysłannicy Światła. Pozytywna 11-nastka jest najbardziej intuicyjnym numerem. Reprezentuje oświecenie, rozpoznaje głębokie Prawdy, posiada w sobie wielką charyzmę.

11:11 jest mostem między światem materii i Jednością. Obecnie jest naszą drogą w Nieznane. W tych czasach 11-stki przyszły na Ziemię aby ją zakotwiczyć w Nowym. Przez wiele lat były niedoceniane, ale <1> jest odbiciem Jedności w lustrze, niewidzialną formą rzeczywistości ukrytej w Niebie, która prezentuje się na Ziemi. 11+11 = 22 następny numer mistrzowski. połączony świat podświadomości ze światem nadświadomości, uruchamia nowe wielkie cele. W przypadku furtek 11:11; są one lustrem Uniwersum.

Zsynchronizowane furtki są kosmicznymi fenomenami, doskonałą symetrią, ukrytą wagą w centrum wszechświata po obu stronach lustra. W chwili pokrycia się tych wibracji zachodzi sekretne małżeństwo człowieka z Bogiem. 11 ma powiązanie strukturalne z Merkaba - Gwiazdą Dawida.

Niektóre źródła podają, że na świecie 1 stycznia 2011 roku obudzi się wielka świadomość. 1+1+11 =1111. 11:11 jest kluczem do przebudzenia genetycznej pamięci.

Kalendarz Majów wskazuje datę 21 grudnia 2012, w tym dniu kończy się 13-ty cykl - galaktyczna synchronizacja. 13/4 - transformacja. Kończy się Wielki Cykl - Transformacja Materii.

21-12- 2012 = 38/11
21+12=33
3+3+5=11

38/11 jest najsilniejszą jedenastką ze wszystkich jedenastek.

Wielki Cykl jest etapem planetarnym świadomego wzrostu Ziemi, fazą formowania ziemskiego ciała świetlistego. Ziemia posiada 52 elementowe ciało świetliste, które jest tkane równocześnie w dwóch kierunkach; wychodzenia i powracania do Źródła.

Etap 13-tego cyklu zaczyna łączyć Omegę z Alfą, która ma nastąpić w roku 2012 a jednocześnie zacznie się nowy okres. Osoby, które mają zaawansowane DNA doświadczą podczas przechodzenia przez Wielkie Światło dużego przyspieszenia, najmocniej odczują ten proces galaktyczni mistrzowie. Ich wszystkie ciała odpowiedzą bardzo mocno na wibrację czystego światła. W ich ciele rozwinięte już jest 12 czakr, połączenie pięciu dodatkowych znajduje się poza ciałem fizycznym, Ostatnie pięć czakr ma największe znaczenie, są kanałami łączącymi człowieka ze Źródłem. Jeśli nie otworzymy tych pięciu czakr nie będzie możliwe przekroczenie granic piątego wymiaru.

Już czas aby się zaznajomić z systemem 13 czakr (LINK!).

Dzieci Światła przybyły na Ziemię aby uwolnić ją od ciężko wibrującej materii, bo tylko w ten sposób można przetrwać. W tych dniach należy odróżnić Prawdziwy sens naszego bytu, dlaczego zaistnieliśmy tutaj ? Razem z Dziećmi Światła przybyły na Ziemię upadłe świadomości, byty z Oriona, robią wszystko aby zatrzymać Ziemię w starych granicach. Ziemia jest obszarem podzielonym na dwa sektory. Każdy wibruje według innych schematów. Jedni rozniecają Iskrę Bożą a drudzy ją gaszą. 11-stki - Dzieci Światła są doskonale przygotowani do swojej misji, nowe czyste prądy życia próbują przywrócić człowieka do Raju, usuwają negatywne energie, uzdrawiają każdy nieharmonijny element. Na Ziemi toczy się walka, siły zła też przysłały swoich najlepszych pomocników, którzy używając swojej wielkiej inteligencji sprytnie przekręcają wszystko co prowadzi do Światła.

Rodzimy się z indywidualną wibracją, z inną liczbą przeznaczenia. Każda wibracja jest liczbą zamaskowaną w tajemniczych symbolach. 11-stka i 11-stka bywają sobie bardzo nierówne. Można każdą wibracje przyrównać do dźwięku muzycznego, który płynie spokojnie i kojąco albo nas rozdrażnia.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (-) 0 (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rozpatrując wibracje mistrzowskie zwróćmy uwagę na bieguny, jeden z nich pulsuje z częstotliwością reprezentowaną przez Światło (+) a drugi przez ciemność (-). Pulsują jednocześnie lecz po przeciwległych kierunkach. Po obu stronach kryją się zupełnie inne wartości: pozytywne i negatywne jednakowo silne.

Każdy człowiek łącznie z upadłymi duszami, które pracują na korzyść ciemności ma możliwość powrócić do Źródła. Wymaga to odpowiedniego oczyszczenia na Ziemi, musi bezwarunkowo przebaczyć innym w Imię Najwyższej Miłości, uwolnić się od nieharmonijnych energii. Ten proces nazywa się samozbawieniem. Osoby, które chcą osiągnąć ten cel, muszą pozbyć się ciężkich karmicznych obciążeń, uwolnić własną duszę od negatywnych wibracji a przede wszystkim wybaczyć samym sobie. Następne kroki będą dla nich bardzo ciężką pracę, nie jest łatwo uciec z tego więzienia. Tylko wezwania Miłości, odrzucenie żądz chorego ego, wielka pokora i cierpliwość spowoduje, że kosmos ześle Promienie Uniwersalnej Miłości, nastąpi punkt zwrotny - powrót do Boga.

cdn...

Vancouver
15 June 2008

WIESŁAWA