ŚWIAT ENERGII

11-NASTKI - MISTRZOWIE ŚWIATŁA
(CZĘŚĆ 3)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Numerologia posiada wiele odmiennych gałęzi, wiele jest szkół i sposobów myślenia. Jest najstarszą nauką na świecie. Jej ojcem jest Pitagoras zwanym "nieśmiertelnym świętym".

Numery przedstawiają symbole życia, są obrazem naszego przeznaczenia, kosmicznym językiem z Planet, każdy pojedynczy numer ma w życiu swoje znaczenie i jest jednakowo ważny. Z daty urodzenia możemy się dowiedzieć o swoim przeznaczeniu, wartościach duszy, życiowych celach, czy nadal jesteśmy na cyklu, czy już go kończymy, jaki kosmiczny promień prowadzi nas z "góry".

Do tej pory spotykaliśmy się z wibracją pojedynczą, wszystko sprowadzało się do jednej cyfry : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, znane też były podwójne wibracje mistrzowskie: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

Mało ludzi na świecie zna znaczenie podwójnej wibracji. Aby znaleźć pełnię wibrującej daty urodzenia nie można sprowadzać wszystkich numerów do pojedynczych cyfr.

Numery mistrzowskie mówią nam jak często doświadczaliśmy już życia na Ziemi. Mówią, że inkarnująca się dusza osiągnęła już wyższą dojrzałość, jest bardziej odpowiedzialna i wraca na Ziemię pracować jako wolontariusz w służbie dla ludzkości.

11-nastki - ich wibracje są pozytywne i negatywne. Wracają na Ziemię, by wypełnić swoją misję:

Na fizycznym planie manifestują różne wartości, szybko się adoptują, pozytywne są pełne miłości, kochają być z ludźmi.

Emocjonalnie: bardzo wrażliwe, potrzebują dużo miłości i zrozumienia. Cierpliwe, są dobrymi dyplomatami.

Mentalnie: bardzo dociekliwe w poszukiwaniu wiedzy i prawdy.

Spirytualnie: bardzo wrażliwe na duchowe rzeczywistości. Najwięcej 11-nastek posiada wysoko rozwinięte wyższe zmysły.

Jedne posiadają wielka charyzmę i mistyczny promień. Pracują jako Wysłannicy Boga niosąc z sobą najwyższe świetliste wibracje. Drugie będą dążyły do rozwijania materialnych aspektów życia. Obie grupy łatwo pociągają za sobą największe tłumy.

Spirytualny Wysłannik Światła

"... Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności
lecz będzie miał światło życia ..."
(J 8, 12)

Jest duża różnica między numerem 2 i 11 i nie należy tej liczy upraszczać. Składa się z dwóch bardzo silnych promieni <1>. Pozytywne 11-nastki dążą do doskonałości i w drodze nauki ją osiągają. Nie czują się usatysfakcjonowane jeśli nie zrobią czegoś pożytecznego dla świata. Wiele z nich osiąga sławę. Również bywają bardzo rozczarowane kiedy widzą, że inni ludzie nie wykorzystują własnych możliwości i trwonią na darmo własne energie.

11-nastki z przeciwnego bieguna - negatywnego, potrafią być destruktywne, próbują narzucać własną władzę, są despotyczne, przekrętne, wykorzystują własne moce. Za wszelką cenę dążą do materializmu, urządzają sobie brylantowe życie, próbują iluminować w swoim środowisku,

Należy dobrze rozróżniać z jakiego bieguna płyną wibracje; czy z negatywnego: pełne chaosu i ciemności, czy są to osoby, które niosą światło i kosmiczne zrozumienie.

"...Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. ..." (J 1, 7)

W nadchodzącej Złotej Erze Dzieci Świateł przybyły na potężnej fali światła poprzez kosmiczne furtki: 29/11, 38/11. 47/11 56/11, 65/11, 74/11, 83/11, 92/11.

29/11 niosą za sobą spirytualną moc. Prowadzone przez 2 promienie 2 i 9. 2 - pokój, współpraca, miłość, charyzma, doskonali mówcy. 9 - doskonali humanitarianie, pracują dla całej ludzkości, obdarzają swoich bliskich braterską miłością.

29/11 posiadają w sobie olbrzymie talenty, mogą ich użyć dla własnych sukcesów i wzbogacenia się, ale wybierają zwyczajne życie w służbie dla ludzkości.

29/11 jest też numerem cierpienia i wielkiego testu, numer zwany "karmą Hioba", ich ciężki życiowy test wynosi ich bardzo wysoko spirytualnie.

Negatywne wartości: są pełne dumy, egoizmu, szukają sukcesów, bogactwa, samolubne, ciężko z nimi współpracować, bardzo nerwowa energia.

38/11 najbardziej potężna ze wszystkich 11-nastek, obdarzona "darem wizjonerstwa".

3 - twórcza, towarzyska, atrakcyjna, umie wyjść naprzód, doskonały mówca.
8 - organizacja, przywódca, dobry sędzia, praktyczna.

Zawsze kiedy jest pozytywna wnosi wiele światła: ambitni, wspaniali, twórcy, towarzyscy, wspaniali przyjaciele, odnoszą sukcesy na wszystkich polach: materialnym i spirytualnym, Umieją żyć w harmonii z podświadomością i nadświadomością, są poetami i pisarzami, posiadają wiele spirytualnych talentów, w tym zdolności healingu (uzdrawiania). W ich życie łatwo wchodzą sukcesy.

38/11 zarządzana przez Jupiter i Saturn jest silną kombinacją kosmiczną, posiada wartości awatarskie, połączona z Najwyższym Źródłem, nosi w sobie Świadomość Chrystusową. Słynna 38/11 - stygmatyczka Teresa Neumann.

Negatywne wartości: dążą do sławy, bogactwa, pieniędzy, zbyt dumne, lubią wtrącać się w życie innych, lubią przyjemności takie wartości spychają ich ducha na dalszy plan, ale 38/11 szybko zauważają i poprawiają swoje pomyłki.

47/11 "wewnętrzna mądrość osiągnięta przez samodyscyplinę"

4 - uczciwa, odpowiedzialna, dobry organizator, trzyma stare tradycje.
7 - wewnętrzna mądrość, mistyczna, analityczna.

O wartościach pozytywnych są autorytetem dla innych, posiadają charyzmę, są dobrym mediatorami, bardzo mistyczne, posiadają silne zapotrzebowanie okultystycznej wiedzy.

Negatywne wartości: łatwo wciągają się w "czarną magią", popadają szybko w nałogi, są pełne obaw, budują iluzje, gonią za bogactwami, swoją magnetyczną energią uwodzą inne osoby dla własnej przyjemności.

56/11 Bardzo nerwowa wibracja, potrzebuje dużo samokontroli

5- wiedza, zdobywana w drodze doświadczeń, reprezentuje zmiany, towarzystwo, podróże, szuka jak najwięcej szczęśliwych wydarzeń.
6 - wspaniała, kochająca, posiada zdolności artystyczne.

Są naturalnymi pokojowymi mediatorami, tworzą wokół siebie doskonałą harmonię, zdobywają serca przez własny osobisty urok, pełni sukcesu w pracy z wszystkimi grupami ludzi, często służą w armii i zajmują w niej odpowiedzialne stanowiska.

Wartości negatywne: potrafią stworzyć rodzinie i w swoim środowisku wielkie problemy, nie liczą się z niczyją opinią, nie są zdolni utrzymać swoich emocji, wchodzą głęboko w podświadomość szukając materialnych wartości, mocno oddalają się od ducha.

65/11 w tym przypadku 6-stka zarządza 5-tką. 'Wielki talent silnego przywódcy". Manifestują się w różnych dziedzinach: jako spirytualni i militarni liderzy, pracują dla rządu, pełni miłości, wspaniali humanitarianie, za którymi podążają tłumy.

Negatywne wartości: Niezdolni do większych działań, lubią przyjemności, frywolni, spekulują , uprawiają hazard, zdobywają nieuczciwie pieniądze i dobra materialne. Mają dusze "demonów" i lubią manifestować się w tej roli.

74/11 7-ka zarządza 4-ką. Dla tej grupy ważne jest życie spirytualne, poświecą świat materii dla świata niewidzialnego ale lubią też pracować dla świata fizycznego i czują się odpowiedzialni za ludzkość. Najczęściej bywają filozofami i lekarzami.

Negatywne wibracje: Za wszelką cenę chcą posiąść materialne wartości, bywają filantropami, liczy się dla nich wszystko co posiada jakieś ziemskie wartości, w ich życiu jest za dużo fantazji, przeceniają własne możliwości, są zbyt dumni. Nie wystarcza im dom, chcą zamieszkać w pałacu, mieć potrójne dobra i koronę na głowie.

83/11 8-ka zarządza 3-ką. Spirytualni nauczyciele noszący w sobie wielką wiedzę, wspaniali mediatorzy, przyszli na świat, aby pomóc Ziemi w procesie wniebowstąpienia i oświecenia, aby wynieść ludzkość w wyższy poziom ewolucji. Bardzo ważni w Złotej Erze, ukrywają w sobie wielkie kosmiczne skarby, są wizjonerami. Potrafią pracować w grupach i indywidualnie. 83/11 jest powiązana z silną 38/11, razem wnoszą Świadomość Chrystusa, nadają moc najsilniejszym kosmicznym wibracjom.

Negatywne wartości: Dążą za wszelką cenę do zdobycia wielkiej wiedzy, dóbr materialnych, pieniędzy, egoiści, wnoszą w życie innych cierpienia, swoją mistyczną wiedzę wystawiają na sprzedaż.

92/11 9-ka zarządza 2-ką. Wielcy humanitarianie i mediatorzy pokoju, spirytualni nauczyciele, przecierają drogi do prawdy, niosą braterską uniwersalną miłość, tworzą doskonałą harmonię i wynoszą ludzkość w wyższe pola świadomości. Prowadzą do oświecenia.

Negatywne wartości: Są pełni nienawiści, szukają konfliktów, sieją wokół problemy, tyrani, egoiści, zwani "prawdziwymi demonami", są pełni strachu i obaw.

Vancouver
27 June 2008

WIESŁAWA