ŚWIAT ENERGII

11:11:11
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

LINK! DO CZĘŚCI 3

Wkrótce zbliża się jeszcze jedna znacząca data, a z nią potężny numerologiczny klucz:

11: 11 : 11 (11 - list. - 09)

11 - numer inspiracji i oświecenia

Od roku 1901 (11) do 1910 (11) świat przekształcił się w zakresie bankowości, administracji, rasizmu, wojen. 11- nastki ugruntowane w materii związane są z podobnymi wydarzeniami.

Dzisiejsza sytuacja na świecie zwiększa ciśnienie emocjonalne, zwiększa pragnienie bycia wolnym. Dzisiaj dla wielu osób na świecie swoboda jest najważniejsza. Niestety mamy też i taki element życia, który próbuje odebrać nam wolność. Wpędza nas w poczucie winy, a w tym stanie człowiek nie potrafi prawidłowo funkcjonować.

Winy człowieka wynikają z jego wyborów, często nieprawidłowych. Jakże wiele z nich jest całkowicie błędnych. Lecz nie wolno nikogo oskarżać, jeśli nie jesteśmy czegoś pewni, nie wolno nikogo niszczyć, każdy będzie w swoim czasie postawiony przed Najwyższego Sędzię, sam odpowie za swoje czyny. Nic to nie da, kiedy dolewamy oliwy do ognia, wybuchnie tylko większy pożar. Należy nauczyć się rozwikłać swoje spory drogą indywidualną.

Mamy rok 2009/11 - rok, w którym wchodzimy w głębokie wewnętrzne przemiany. W tym czasie wszystko ukaże się nam jaśniej. Wielu z nas poczuje się bardziej zagrożonych, wielu bardziej umocnionych. Wszystko zależy, na którym biegunie życia przebywamy. Jakie kto w sobie zebrał energie takie będą nim targać emocje.

Od 1910 roku minęło 99 lat; 99/18/9; tutaj dziewiątka (99) dosięgnęła pełni i czyni nowe przekształcenie, jak ono wypadnie dla nas indywidualnie nadal zależy od nas samych. Póki co szykują się potężne zmiany na polu politycznym, bankowym, osobistym. Wszystko co negatywne musi się rozpuścić, nie obejdzie się bez wielkiego emocjonalnego bólu, strachu, strat.

11 + 11 + 11 = 33/6

33 - numer masterski, naznaczony Świadomością Chrystusową. Nauczyciel, miłujący, błogosławiony, męczennik, rzetelny. Osoba zaznaczona energią 33 symbolizuje najczęściej osobę pozbawioną własnych osobistych ambicji, zwykle koncentruje się na podnoszeniu ducha innych. Niesie w sobie głęboką wewnętrzną mądrość i wiedzę. Jako nauczyciel przekazuje ją uczciwie i odważnie. Jego życie jest wielkim poświęceniem, podobnie jak: Jezusa, Gandhiego, Dalajlamy. Osobistym ich celem jest szukanie prawdy. 33 jest numerem trochę tajemniczym, Jezus Chrystus zmarł w wieku 33 lat.

Numer 33 jest uważany za jeden z ważniejszych wśród 3-ch masterskich numerów:
- 11: Mistrz idealista, Wysłannik Światła
- 22: Mistrz budowniczy
- 33: Mistrz nauczyciel.

Pozytywne 33 w szczególnym punkcie życia ucieka od swoich ambicji i skupia się tylko na pracy w kierunku podnoszenia ludzkości w sposób duchowy. Ma na celu wniesienie zrozumienia i wewnętrznej mądrości. Ochrania słabszych przed rozproszeniem.

Negatywne 33 jest przeciwieństwem pierwszego. Skory do pochlebstw, dumny, pewny siebie. 33 w formie negatywnej jest ciężką wibracją; lubi wszystkie walki, spory, manipulacje, widzi w najlepszym świetle tylko siebie.

Opozycjonista do Energii Chrystusowych - szatan, manipulator, kontroler.

Wibracja 3-3 pozytywna - jest potężną bronią do przełamania wszystkich żelaznych barier. 33 jest to liczba znalezienia równowagi między skrajnościami; zewnętrznych i wewnętrznych krawędzi świadomości. Jeśli jesteś 33, zrób sobie dokładny rachunek sumienia, sprawdź kim jesteś? Bądź ze sobą szczery! Nikogo nie oszukasz tylko siebie. Walka ze skrajnością nie jest łatwa, jeśli trafi na podatny grunt przyniesie bogate żniwo, dlatego należy uważać na swoje bieguny. W tym czasie może ci, albo bardzo pomóc lub mocno zaszkodzić.

Ludzie do dobrego rozwoju potrzebują pokoju, miłości, zrozumienia równowagi, nie wolno pogrążać się w nienawiści. Wielu ludzi jest już zmęczonych takim nienawistnym tonem, jaki możemy często spotkać w naszych dyskusjach. Musimy wprowadzić w życie komfort rozmowy, bo inaczej nic nie osiągniemy oprócz zamieszania i chaosu.

Zbliżamy się do ewentualnego punktu, który zmieni nasz świat, w tym punkcie ujrzymy jakie były nasze uprzedzenia. Wszyscy płyniemy na tej samej łodzi... pojęcie, że kogoś ocali bunkier czy jakaś tam inna bezpieczna kryjówka jest potężnym nieporozumieniem. Naszym bunkrem jest potężna wiara w Boga, modlitwa i wybaczenie. Szczególnie od 11- stek oczekuje się więcej światła. Aby zmierzyć się z ciemnością należy mocniej rozpalić własną lampę. Nie bądźmy egoistyczni, że świat tylko nam przynależy, nie czujmy się inteligentniejsi, Boga jest ciężko przechytrzyć. Musimy być wytrwali i silni we własnych postanowieniach i dążeniach, nie wolno się lękać i unikać konfrontacji z przeciwną siłą. To też do niczego nie doprowadzi. Być dzieckiem Światła, również znaczy być odważnym, umieć głosić Prawdy i umieć ich bronić!

Należy być czystym, sprawiedliwym i żyć zgodnie z Boskimi Prawami. Jeśli człowiek staje w opozycji do tych wartości staje się złośliwym manipulantem i wielkim kontrolerem.

Od roku 2000 na Ziemię wpływa coraz więcej żeńskich energii; mocno emocjonalne, pełne wrażliwości, bardzo intuicyjne. Kobieta niesie w sobie ciszę, połączenie, pielęgnację, równowagę, równość partnerską, cierpliwość, jest opiekunką ogniska domowego; lecz coraz częściej wyraźnie widzimy, że wszystkie te cechy na przestrzeniu wielu lat ktoś próbuje w kobiecie przemienić?

Czym bardziej jesteśmy czyści, tym będziemy swobodniejsi wewnątrz, bardziej bliscy prawdy. Pozytywne cechy podwyższą stopień miłości, zneutralizują nienawiść, która jest przejawem negatywnych cech człowieka. Nadal dużo ludzi nawet nie chce słyszeć o podobnych przemianach, nadal mają mocno zacementowane umysły, za wszelką cenę ratują to, co się kruszy i rozpada, w życiu materialnym widzą całą swoją przyszłość. Wszechświat ma swoje cykle i czy się to komuś podoba czy nie, to tak jak pory roku, przychodzi czas, same się zmieniają bez żadnego naszego pozwolenia.

O tym mówił Jezus:

" pogodę umiecie czytać,
ale znaków czasu nie rozpoznajcie"
.

Wysłannicy światła - 11-stki, prawdziwie idący za głosem Boga powinni o tym pamiętać i żyć każdego dnia, w każdej godzinie w zgodzie z Boskimi Przykazaniami. To również dotyczy wszystkich ludzi służących Bogu.

Nasze życie jest wielką podróżą po własnych polach świadomości. 9-9-9 zmieni drastycznie nie tylko świat, ale i naszą świadomość, ... i nie będzie łatwo, ponieważ rok 2009/29/11 (karma Hioba) jest 11-stką wnoszącą w życie potężne fale cierpienia. Niemniej pamiętajmy - ta wibracja bez względu na stopień cierpienia zawsze wygra, jej bronią jest pokora i silna wiara w Boga; bez względu na okoliczności nie wolno w Niego zwątpić, nie wolno się poddać, tę walkę trzeba wygrać!!!

"A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych,
którzy dniem i nocą wołają do Niego,
i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie?

(Łk 18, 7-8).

Przed nami już wkrótce (11-11-2009) następny wielki próg: 11: 11 : 11

Zrozumiejmy w jakim punkcie jesteśmy?
Zostaną dla nas mocniej oświecone trzy wymiary: nasza świadomość, emocje i forma fizyczna. Zanim w pełni do tego dojdzie, przyjdzie się nam zmierzyć z ciemnością, która utrudnia Najwyższemu Jego Boski Plan.

Nasza łódź zmierza w jednym kierunku i trudno będzie ją zatrzymać, nie uczynią tego nawet ciemne siły, które nie potrafią tego faktu zaakceptować. Jest to tylko kwestia czasu, a my wszyscy wybrani do swoich działań związanych z tą kosmiczną zmianą jesteśmy już na swoich miejscach.

11 : 11 : 11 - otwiera jeszcze jedną furtkę, daje zrozumienie jak zostawić za sobą przeszłość i iść dalej, zarówno indywidualnie i w grupie. Zrozumieć podstawowe prawdy, nauczyć się ich szukać, dzisiaj zostały zmieszane z fałszem, w naszą pszenicę ktoś nasiał kąkola.

Co nas uczył Jezus?
Czy kazał spalić i zniszczyć cały zasiew... ?

"Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa;
a w czasie żniwa powiem żeńcom:
Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki
na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mojej stodoły."

(Mt 13, 30)

Człowiek siał dobre ziarno, ale kiedy spał przyszedł nieprzyjaciel i nasiał kąkola... tą wspaniałą naukę Jezusa można przyrównać do dzisiejszych wielu przekazów, channelingów, znajdziemy tam właśnie takie poletka pszenicy i kąkola, toteż dobrze wybierajcie prawdę!

Dziecko Boga rozsiewa Prawdę, ale zaraz za nim idzie szatan i przekręca jego Słowa.

"Siewca sieje słowo.
A oto są ci [posiani] na drodze:
u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą,
zaraz przychodzi szatan
i porywa słowo zasiane w nich."

(Mk 4, 14-15)

Prawdy należy szukać u źródeł, w starych mądrych Pismach, a nie w channelingach... w cudownie znalezionych pismach, etc... to są żałosne chwyty szatana, ale jakże skuteczne, aby zmącić rozumy wielu ludzi.

"Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo."

(J 1, 1)

W fałszywych przekazach znajdziecie większe i mniejsze poletka z fałszem i prawdą, a skoro komuś brakuje mądrości i wiedzy kupi wszystko. Wszystko wywodzi się z Prawdy, z Bożego Słowa i aby je prawdziwie rozpoznać szukajmy korzeni, sięgajmy do wszystkich pierwotnych źródeł... tam jest PRAWDA! Fałsz jest manipulacją zakłócającą prawdy.

I nie bądźmy z siebie tacy dumni, że tylko nasze "prawdy" są tymi rzeczywistymi. Mało jest w dzisiejszym świecie osób o czystych polach świadomości. Nasze poletka są mocno zachwaszczone, może jedne mniej, a drugie więcej, ale jeszcze nie raz przyjdzie nam smakować własne pomyłki.

11- nastka otworzy nam drogi i w ten wymiar - duchowej PRAWDY, a warunkiem jest nasza prawość i czystość.

cdn...

24 Oct. 2009

WIESŁAWA