ŚWIAT ENERGII

NUMEROLOGICZNA JEDENASTKA
(CZĘŚĆ 3)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Numer masterski, 11- nastka pochodzi od daty urodzenia. Można ją również znaleźć w imieniu i nazwisku. Jest alfabetyczną literką (K-11, której również w numerologii się nie skraca licząc wartość imienia i nazwiska, ponieważ nigdy nie da prawdziwego obrazu, podobnie jak V-22).W numerologii jest kilka ważnych liczb i liter, które dają głębszy sens osobie posiadającej te wibracje. Ważne jest też od jakiej literki zaczyna się nam imię i nazwisko; i tak rozróżniamy 3 grupy liter:

• litery sukcesu
• litery zdrowia
• litery ostrzegające

Licząc datę urodzenia, imię i nazwisko nie można tylko sumować wszystkiego razem i podciągać pod jedną wartość. Możemy mieć wspólnie tę samą wartość numerologiczną, np. "11", ale jako osoby będziemy się krańcowo różnić, ponieważ nasze daty urodzenia mogą składać się z różnego układu cyfr (parzystych i nieparzystych - patrzymy, które przeważają, idąc jeszcze dalej mamy inne imiona, nazwiska i miejsce narodzenia), Ważne czy ktoś w imieniu i nazwisku posiada literki tzw. master (K, V), ważne są też inne bardzo znaczące literki.

Jedenastka jest znana jako najbardziej intuicyjna ze wszystkich liczb. Działa jako kanał między wyższym i niższym poziomem. Jedenastki potrzebują więcej czasu na swój osobisty rozwój, są duchowo starsze i muszą przygotować się na większe cele, wyzwania. Czasami jedenastka ma taki ogrom celów, że zaczyna bać się sama siebie. Właśnie jednym z wyzwań jedenastki jest rozwój zaufania do własnych możliwości, to jest również kluczem do otwarcia wielkiego osobistego potencjału.

Najczęściej spotykane jedenastki to: artyści, twórcy, nauczyciele, uzdrowiciele, duchowi przywódcy, mistycy. Najwięcej świętych było jedenastkami. Jedenastka nie jest równa jedenastce: 11, 29/11, 38/11, 47/11, 56/11, 65/11, 74/11, 83/11, 92/11 (LINK1!, LINK2!). Najsilniejszą z nich jest 38/11 rządzona przez Jupiter i Saturn, w tej grupie można znaleźć avatarów.

Najbardziej cierpiącą jest 29/11 (karma Hioba), na fali sukcesu 47/11. W tej grupie spotykamy wielu polityków i ludzi udzielających się społecznie. Jedenastki mają duże oczekiwanie od siebie, czują swój wielki własny potencjał. Najmocniej rozwijają się w wieku 35-45 lat, często w wieku 52 lat osiągają pełnię rozwoju duchowego. Już wiedzą po co zaistniały na tej Ziemi. Przychodzi do nich racjonalne myślenie, mogą już zbudować most między królestwem świadomym i nieświadomym. Dostosowują się do dużej intuicji, dzięki której mają dostęp do wszystkich informacji.

Jedenastki to obosieczny miecz; potrafią ukoić i mocno uderzyć. Użyją wszystkich możliwości, aby zrealizować wyższy plan.

Jedenastki to wysłannicy Światła i wiedzą, że przyszły po to, aby osiągnąć cel. Mają niezwykle wrażliwy układ nerwowy, który jest narażony na duży stres. Przeważnie swoje życie poświęcają na przywracanie pokoju, harmonijnego środowiska, równowagi we wszystkich społecznych i religijnych grupach, a to nie jest łatwa praca i wymaga nie lada umiejętności i dyplomacji. Lecz jedenastka to potrafi, bywa niezwykle dyplomatyczna, wielokrotnie kontrowersyjna, środowisko wyraża o niej różne opinie.

Jedenastka to również uzdrowiciel, często spotykamy ją w zawodach: masażyści, rehabilitanci, pielęgniarki, uzdrowiciele, swoją pracę wypełniają z magiczną delikatnością, są mocno wrażliwe na krzywdy innych.

Jedenastka również niesie humor, radość, a przy tym jest niepoprawnym marzycielem.

Wibracje prawidłowo wybalansowanej jedenastki dają wielkie możliwości do nauki i rozwoju, mogą mocno przeistoczyć życie. Jeśli energia 11 jest kierowana od wewnątrz - idzie z poziomu spirytualnej intuicji, ma w sobie światło, nieskończoną moc i potrafi tą energię dobrze spożytkować w zewnętrznym życiu.

1. Mądrość - nie są jej obce Prawa Mądrości, to wszystko ma zapisane w sobie. Ma również potrzebę szukania wiedzy na zewnątrz lecz wszystkie odpowiedzi posiada we własnej głębi: czystość, miłosierdzie, służenie innym, niesie uzdrowienie na wszystkich polach.

2. Boska emanacja - posiada w sobie 12 Boskich emanacji (uniwersalne prawa), które stanowią podstawową funkcję całego stworzenia.

3. Cel - pracując na wyższym poziomie postępuje z zasadą: jak ci mogę służyć?

4. Uzdrowienie - współpraca, zrozumienie, przebudzenie, uzdrowiciel

5. Anielskie połączenie - przeważnie ma 2-ch aniołów stojących po obu stronach. Aniołowie: suma wibracji 22 (11 + 11), prowadzący ją drogą do wznoszenia się według zasady: nie jesteśmy razem - jesteśmy jedno!

Bramy wibracji jedenaście są jak wszystko na ziemi - wolnością wyboru. Wolność jest też drogą prawdy, autentyczności i miłości. Jednak jak wszystko na naszej Ziemi i jedenastka potrafi działać z negatywnego bieguna, wówczas jej energia jest zbyt mocno połączona z podświadomością. Dużo negatywnych jedenastek pracuje na wysokich stanowiskach rządowych, kościelnych i prywatnych (nie jest to reguła). Celem negatywnej jedenastki jest rządza władzy i materializm. Pragnie wyzwolić na tym polu wielką siłę. Ważna jest dla niej osobista kariera, lubi dominować.

Każda jedenastka w praktyce wyraża wspaniałe umiejętności organizacyjne, ale w przypadku negatywnego bieguna wszystkie zakotwiczają się na Ziemi, brakuje im duchowego aspektu.

Ogólnie biorąc jedenastka jest obowiązkowa, dobrze sobie radzi w swoim życiu, jest uparta i dąży do swojego celu, potrafi też być dogmatyczna, sztywna, pełna dominacji. Wszechstronnie utalentowana, analityczna, inteligentna, szybki myśliciel co cechuje wszystkie jedenastki lecz w przypadku posiadania negatywnej wibracji tych wszystkich swoich wspaniałych cechy używa do dominacji i destrukcji.

25 Oct. 2009

WIESŁAWA