NATURALNE LECZENIE

PROMIENIOWANIE ALFA, BETA, GAMMA
(CZĘŚĆ 3)
LINK! DO CZĘŚCI 2

LINK! DO CZĘŚCI 4

Musimy wiedzieć, że istnieje promieniowanie: Alfa, Beta i Gamma, które składa się z maleńkich cząsteczek dużo mniejszych od atomu. Poruszają się bardzo szybko, może tysiące km na sekundę.

Alfa, beta i gamma - rodzaje promieniowania, każde z nich jest inne.

Promieniowanie alfa

Aby łatwiej zrozumieć różnicę między nimi użyje obrazowego opisu:

Promieniowanie Alfa nie wykracza daleko ale jest bardzo szkodliwe; jest niczym ciężka kula przetaczająca się po trawniku, nie wyskoczy zbyt wysoko, nie potoczy się zbyt daleko ale wszystko czego dotknie spłaszczy, zniszczy, zgniecie w proch. Promieniowanie alfa jest 20 razy silniejsze i bardziej szkodliwe niż beta i gamma, bo rwie dużo atomów. To rozdarcie nazywa się jonizacją.

Jonizacja, czyli zjawisko odrywania elektronów od atomu w wyniku czego z obojętnego elektrycznie atomu powstaje naładowany dodatnio jon i swobodne elektrony. Ponadto wyróżnia się jonizację pierwotną i wtórną (więcej na ten temat czytaj tutaj LINK!). Rozdarte cząstki powietrza lub jony mają ładunek elektryczny dzięki czemu mogą stać się częścią obwodu elektrycznego.

Cząsteczka alfa jest bardzo silnie jonizująca, co oznacza, że jeśli wejdzie w kontakt z atomami w żywej komórce może powodować w niej mutacje oraz niezwykłe reakcje chemiczne, a wówczas jest możliwe zachorowanie na raka.

Chociaż cząsteczka alfa jest najbardziej jonizująca to można ją zatrzymać nawet za pomocą papieru i skóry, nie może tak łatwo przeniknąć do organizmu, nawet wystarczy kilka centymetrów powietrza. Promieniowanie alfa jest najbardziej niebezpieczne, gdy alfa promieniotwórcze radioizotopy są wdychane lub połykane. Tą drogą przenoszą się bliżej tkanek bardziej podatnych na promieniowanie alfa i łatwo wnikają do komórek. Podejrzewa się, że Aleksander Litwinienko został zabity przez promieniowanie alfa, która została umieszczona w jego filiżance herbaty. Zmarł w krótkim czasie na chorobę popromienną (LINK!).

Cząsteczka alfa jest co najmniej 20 razy silniejsza w wyrządzaniu szkód niż promieniowanie gamma i rentgenowskie. Cząsteczki alfa mają jonizujący efekt zmieniający biegunowość komórki w ludzkim organizmie, zmieniają informacje genetyczne powodując mutacje lub śmierć komórki. Pod jej wpływem powstają narośla nowotworowe lub silne oparzenia.

Należy zapamiętać; chociaż alfa nie może przeniknąć przez skórę to jednak łatwo ją wprowadzić do organizmu z pożywieniem. Spowoduje to źródło cząstek alfa w organizmie, które sieje spustoszenie przez jonizujące atomy w sąsiadujących komórkach. Zmieni kod DNA wprowadzając w niego błąd i rozpoczyna się w ciele niekontrolowany proces. Wszystko zależy na jaki trafi grunt, czy na słaby czy na silniejszy organizm, potrafi odczekać na dogodny moment, i wówczas uderzyć. Toteż ważne jest aby dbać o prawidłowe odżywianie, oczyszczanie organizmu, unikać stresu. Cząstki alfa mają niską moc przenikania ale kiedy już przenikną do organizmu są bardzo niebezpieczne ponieważ mocno się jonizują.

Przykłady silnie trujących alfa-emiterów: rad, radon, polon.

Promieniowanie beta

Promienie beta idą dalej niż alfa, lecz są mniej szkodliwe. To już nie wielka ciężka kula, tylko golfowa piłeczka, która skacze po trawniku, ma dłuższy lot, odbija się od ziemi, lecz nie spłaszcza wszystkiego jak alfa. Zniszczy niektóre źdzbła trawy ale większość z nich powraca na swoją starą pozycję. Toteż promieniowanie beta zrobi mniej szkód komórce, przez którą przejdzie, ale za to może dotrzeć do większej ilości komórek, które mogą ponieść szkody w różnym stopniu. Kiedy komórki są osłabione czy chore to może je nawet zabić.

Promieniowanie beta, może spowodować jonizację żywych komórek. Mimo, że jest mniej jonizujące niż promienie alfa, ma możliwość przejścia przez żywą komórkę. Jeśli jej cząsteczka uderzy w cząsteczkę DNA może powodować spontaniczne mutacje i nowotwory. Beta jest czasem stosowana w radioterapii w leczeniu powierzchniowych nowotworów.

Cząsteczka beta ma większy zasięg ale jonizuje się zawsze wolniej. Ma bardziej przenikliwą moc, znaczy może przedostać się przez skórę i wchłaniać się w komórki wewnątrz organizmu ale przed beta można się bronić, np. za ołowianą osłoną, będzie o wiele trudniej uniknąć beta jeśli emitorem jest kurz, woda, dzięki którym może rozprzestrzenić się w całym środowisku. Toteż promieniowanie beta jest najbardziej niebezpieczne kiedy może osiągnąć organizm za pomocą oddechu lub połykania promieniotwórczej substancji lub kiedy dłużej przebywają na skórze. Promieniowanie beta jest szczególnie szkodliwe dla komórek, które są w trakcie podziału. Komórki nowotworowe dzielą się znacznie częściej niż zdrowe.

Promieniowanie gamma

Promieniowanie gamma jest emitowane z cząsteczek alfa i beta. Jest rodzajem niewidzialnego światła bardzo wysokiej energii, to ten sam rodzaj światła co podczerwień, fala radiowa i rtg. Są to wszystkie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie gamma nie emituje się samo z siebie, tylko wówczas kiedy alfa i beta jest rozkładane. Normalnie gamma jest emitowana niemal w tym samym czasie. Promieniowanie gamma może przejść przez cienką warstwę ołowiu, musi być co najmniej 10 cm ołowiu aby całkowicie zatrzymać ten rodzaj promieniowania.

Promieniowanie gamma jest zatem jak wiatr na naszym trawniku, który potrafi wiać we wszystkich kierunkach. Toteż promieniowanie gamma występuje mocniej przy samym źródle. Czym szybciej wchłonie się promieniowanie alfa i beta tym szybciej znika gamma. Promieniowanie gamma rozprzestrzenia się w tym samym środowisku.

W kontakcie z ludzkim organizmem przenika przez ciało, toteż lekarze wykorzystują gamma aby zobaczyć co jest w środku pacjenta.

Mówi się, że niby w niskich stężeniach promieniowanie gamma nie jest szkodliwe dla żywych komórek, ponieważ ma tendencje do przechodzenia przez nie, lecz aby zobaczyć w ciele narządy, zmiany chorobowe trzeba przed badaniem wstrzyknąć w żyłę pacjenta radioaktywną substancję, która rozprzestrzenia się po całym organizmie. Tam, gdzie znajduje się masa nowotworowa czy inny guz, gromadzi się jej więcej i promieniuje gamma. Lekarze używają specjalnych aparatów (kamer gamma), które są wrażliwe na promieniowanie gamma i przechwytują obiekt promieniowania. Wyrafinowane oprogramowanie komputerowe może ukazać 3-wymiarowy obraz guza. Komputer może go pokazać po plasterku, to jest tomografia komputerowa.

Promieniowanie gamma może być stosowane w leczeniu niektórych nowotworów, to jak wiemy nazywa się radioterapia, czyli wysyłanie promieni gamma w kierunku chorego miejsca. Promienie gamma mogą przejść przez setki otworków w ołowianym pierścieniu specjalnych urządzeń, które są zwane „nożem gamma”.

Promieniowanie gamma jest jak fala, w tym przypadku dźwiękowa, wprowadza w ruch cząsteczki, które wibrują. Promienie gamma są falami elektromagnetycznymi (czyli drgania pól magnetycznych i elektrycznych), więc nie potrzebują powietrza w celu odbycia podróży, nie potrzebują niczego. Wszystkie fale elektromagnetyczne mogą przechodzić przez próżnię, poruszać się z prędkością światła. Generalnie, im wyższa częstotliwość, tym bardziej jest niebezpieczna.

Długość fali oznacza odległość od jednej do drugiej mierzone od szczytu jednej fali do szczytu następnej fali, oznacza się je Hercami:

1 Hz oznacza 1 falę na sek.
KHz (1KHz) to 1000 fal na sekundę
MegaHz (1MHz) – jeden milion fal na sekundę.
GigaHz (1GHz) to 1000 milionów fal na sek.

Skutki napromieniowania promieniowaniem alfa

Dopóki cząsteczka alfa nie przeniknie do organizmu jest niewielkim ryzykiem. Promieniowanie alfa ma niską głębokość penetracji i często jest całkowicie zablokowane przez zewnętrzne warstwy skóry a nawet otaczającego nas powietrza.

Chociaż ta zewnętrzna ekspozycja stanowi niewielkie zagrożenie dla ludzi, to jednak wewnętrzna ekspozycja, np. przyjmowanie cząsteczek alfa przez wdychanie, połykanie może okazać się bardzo groźna dla organizmu.

Skutki promieniowania alfa

1. Rak
Można otrzymać cząsteczki alfa z naturalnych czynników występujących wokół nas, np. gazu w glebie, skały zwanej radon. Według Agencji Ochrony Środowiska ekspozycja cząsteczek alfa przypadająca przez wdychanie radonu szacuje się na 21.000 zgonów rocznie w USA. Najczęściej jest to rak płuc.

Rak płuc może być również spowodowany przez alfa-promieniotwórczy izotop polon-210, który jest obecny w dymie tytoniowym.

2. Uszkodzenie nerek
Dochodzi do uszkodzenia nerek poprzez picie wody zanieczyszczonej promieniowaniem alfa. Cząsteczki alfa atakują nerki. Według naukowców ryzyko wynika głównie z obecności uranu w sieci wodociągowej.

3. Napromieniowanie
W zależności od przyjętej dawki będzie niższe i wyższe, kiedy nie usuniemy źródła skażenia będzie się ciągle kumulować w ludzkim organizmie. Organizm może cierpieć na drobne dolegliwości, począwszy od nudności, wymiotów, bóli głowy, lecz kiedy poziom promieniowania alfa wzrasta może nastąpić śmierć.

Wiemy, że szkodliwe promieniowanie pochodzi nie tylko z naturalnych surowców zawartych w naszym środowisku.

Nie tylko gaz radonu (naturalnie bezbarwny, bezwonny, bezsmakowy ... i mocno radioaktywny) powoduje raka płuc.

Radon powstaje podczas rozpadu promieniotwórczego łańcucha z radiogenicznego uranu do stabilnego ołowiu. Radon jest w wodach gruntowych, toteż kiedy takie wody wykorzystujemy w gospodarstwie domowym jesteśmy na niego narażeni.

Polon-210, palimy papierosy, wdychamy do płuc i mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że zanim polon rozprawi się z naszym DNA, wprzódy może być sprawcą naszej próchnicy zębów, aż w końcu doprowadzi do raka płuc.

Obecnie nasz świat wykorzystuje na przeróżne sposoby energię jądrową. Mamy rozmaitą gamę radioizotopów, które emitują szkodliwe promieniowanie a te przedostają się do wody, żywności, atmosfery, zakłócają normalny cykl ekologiczny i nasze łańcuchy pokarmowe.

Kiedy eksploduje broń jądrowa mamy w środowisku wiele rodzajów intensywnego promieniowania generującego duże ilości izotopów promieniotwórczych. Tutaj należy przypomnieć sobie ile mieliśmy już na świecie prób jądrowych, a co się z tym wiąże opadów atomowych, jak również składowanie materiałów radioaktywnych w różnych śmieciowiskach świata, które są niebezpieczne, ciągle wysyłają szkodliwe dla nas promieniowanie.

W czasie eksplozji atomowej wysyłane izotopy promieniotwórcze do atmosfery prowadzą do zakłócenia naszego ekologicznego cyklu. Jednym z nich jest izotop cezu-137. Oczywiście jest on wchłaniany przez żywe istoty, nie tylko ludzi, również przez zwierzęta, dużo ludzi spożywa mięso nie zdając sobie sprawy, że może być wzbogacone w substancje toksyczne i promieniotwórcze. W tym przypadku wzrasta ryzyko przyjęcia promieniotwórczego izotopu za pomocą spożycia mięsa. Podobnie jest z roślinami, lecz mimo wszystkiego rośliny radzą sobie najszybciej ze wszystkimi szkodliwymi czynnikami, i odbudowują ekosystem.

Mówiono nam przez całe dekady, że szanse na katastroficzne awarie jądrowe są niskie, niestety życie pokazało nam zupełnie inny scenariusz, już co najmniej 3 razy mieliśmy na świecie potężne katastrofy jądrowe (Czarnobyl, Harrisburg-Pensylwania, Fukuszima), podczas których uwolniło się dużo promieniotwórczych izotopów do środowiska.

Następnym dla nas zagrożeniem są zanieczyszczenia z samochodów, fabryk, na jednym obszarze jest więcej na innym mniej, ale już ciężko znaleźć kawałek czystej nieskażonej ziemi. Czy naprawdę jeszcze istnieje na naszej planecie choćby parę hektarów czystej przestrzeni, skoro na dalekiej północy, na Alasce w mięsie reniferów znajduje się cez 137? Jaki to ma wpływ na Eskimosów, których głównym źródłem żywności są ryby i renifery?

Toteż nie dziwmy się, że mamy tyle zachorowań na raka, procentowo wzrasta bardzo szybko i wszyscy jesteśmy przerażeni tym faktem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staram się wyjaśnić ten temat w bardzo prosty sposób, aby zawarte tu treści dotarły do wszystkich czytelników ... nie jest to podręcznik do fizyki, czy rozprawa naukowa tylko prosty obrazowy przekaz, i ja nie jestem fizykiem ... toteż za wszystkie poślizgi jakie mogą wyniknąć z mojej strony z góry przepraszam.

Jest taki czas, że powinniśmy wszyscy głębiej poszperać i zapoznać się ze światem niewidzialnych energii i szkodliwego promieniowania na nasze ciała. Tylko przebudzona w ten sposób świadomość pomoże się nam bronić przed niewidzialnym wrogiem.

cdn...

Vancouver
22 July 2012

WIESŁAWA