KUNDALINI

ANKH
(CZĘŚĆ 5)
LINK! DO CZĘŚCI 4

LINK! DO CZĘŚCI 6

Stwórcza energia rozproszyła się na indywidualne formy, nasiona gwiezdne zaczęły rozrastać się we wszystkich kierunkach. Dzisiaj nadszedł czas naszego powrotu do Źródła, czas ujawnienia naszej prawdziwej tożsamości. Wprzódy musimy zjednoczyć dwa aspekty: męski i żeński, a z tej nowej formy narodzi się Boskie dziecię. Nowa energetyczna forma żyje już w człowieku, droga w nowe wymiary i wszechświaty prowadzi przez wnętrze człowieka. Wszystkie potrzebne narzędzia znajdują się wewnątrz ciała ludzkiego, które niczym drogowskazy i uniwersalne łącza stanowią klucz do zgłębienia tajemnic miłości i mądrości. Kiedy człowiek skieruje się do własnego wnętrza, otworzy bramy do innych rzeczywistości. Dotychczasowe wewnętrzne organy i energetyczne punkty otworzą się na nową świadomość.

Człowiek, który prawdziwie odkryje cel swojego pobytu na Ziemi i zaspokoi prawdziwe własne potrzeby, wniesie radość do codziennego życia i zacznie prawdziwie służyć innym, otworzy w swoim sercu mistyczny strumień światła, zmieni swoje pole elektromagnetyczne. Nowe pole energii przyciągnie podobne częstotliwości i wytworzy wzorzec o podobnej tonacji. W ten sposób otwiera się pole morfogeniczne ułatwiające ewolucję. Wyższa Świadomość dotyka swoim światłem, rozpuszcza wszystkie membrany oddzielające człowieka od wyższych świadomości. Taka osoba zaczyna dryfować w mistycznym stanie nieważkości, przenikając głębię innych dotąd nieznanych wrażeń.

Odwieczne pytanie:
- Jak przebudzić w sobie mistyczne doświadczenia i być świadomym wszystkiego?
- Odpowiedź zapisana jest w twoim sercu i w każdej komórce ciała, dotyczy to nas wszystkich.

Bóg dał nam ten największy podarunek wraz ze swoją miłością. W nas ucieleśnił swoje światło i miłość, aby człowiek mógł spełniać najskrytsze swoje marzenia, ale człowiek ma wiele cieni, dźwiga na sobie ciężar ziemskich egzystencji, trudno mu oprzeć się wszystkim ziemskim pokusom, często buduje swój świat materialny okłamując siebie, że Bóg tak chce ..., a przecież Bóg dał człowiekowi raj. Człowiek sam wybrał wygnanie, otworzył inne natury. Zamiast ofiarować serce i ducha Bogu przeniósł się w mroczne życie.

Wyższa Świadomość wmontowała nam spirytualna anatomię, dała możliwość powrotu do domu. W chwili wniknięcia Boskiego Światła w nasze spirytualne kanały, zaczyna się potężne Misterium, odrywanie od wszelkich blokad, wzrastanie, człowiek zaczyna odczuwać silne doznania innych form przepływających przez układ nerwowy. Ciało napełnione nową energią mimowolnie budzi się do zupełnie nowych działań. Z jakiego poziomu kosmicznego człowiek dostaje światło, z takiego obudzi się w nim mądrość i stopniowo będzie wchodził na schody Boskiej Piramidy Światła.

Boska Piramida Światła bierze początek w ciele człowieka, tutaj w chwili zjednoczenia czterech elementów, panuje pełne współbrzmienie z harmonią gwiazd.

Thalamus reguluje przekazywanie wszystkich informacji przez warstwy komórek o nazwie - jądro siatkowate wzgórza (NRT - Nuclei Reticularis Thalami). Rola głębiej ukrytych wartości (popędów) i ich wpływ na aktywny sposób oddziaływania ze środowiskiem, prowadzi do wytworzenia się specyficznych reakcji w mózgu. Człowiek ma do świata i zdarzeń podejście kontrastowe: świadome i nieświadome.

1. Świadome: postrzeganie, obrazy mentalne, dialog wewnętrzny, przypominanie, aktywacja pamięci.

2. Nieświadome: czynniki wykonywane w pełni automatycznie, element długotrwałej pamięci.

Większość operacji zachodzi w nieświadomości, uczenie się tworzy procesy nieświadome. Procesy świadome konieczne są do rozwiązywania nietypowych zadań. Jądro siatkowate wzgórza odgrywa bardzo ważną rolę w skupieniu uwagi i ma za zadanie filtrowanie impulsów, które idą całą powodzą w naszym mózgu w danej chwili. Wszystkie wartości są priorytetowe np. słuchając kogoś uważnie podczas rozmowy wszystkie inne informacje przychodzące, przesuwają się na dalszy plan, dzięki nim możemy ignorować wiele innych niepotrzebnych informacji i skoncentrować się na tych dla nas ważnych. Nasz mózg ma ograniczoną pojemność, ok. 3-7 %, reszta jak mówią naukowcy jest śmietnikiem DNA.

Zniszczenie thalamusu powoduje niezdolność do marzeń, właśnie ten proces pokazuje, że podwzgórze jest rodzajem bramy między nadświadomością i podświadomością. Thalamus w swoim mistycznym znaczeniu jest interesującym odnośnikiem na głębszym poziomie, zwanym "materiałem siewnym". Mało kto wie, że związany jest ze słowem phallus (męski penis), który niczym młody pęd wzrasta w górę poprzez kręgosłup i kwitnie w trzeciej komorze mózgu jako thalamus.

Kwiat i nasiona wzrastają podobnie jak wszechświat, który wzrósł z nasion pro-atomów w czasie wielkiego wybuchu. Wiele kultur wystawia swoje modlitewne ołtarze; dawniej kamienne kręgi, później były to świątynie, kościoły symbolizujące centrum tworzenia. W zależności, z którym ośrodkiem w mózgu później zwiąże się thalamus - z siódmą czakrą czy bindu będzie w ten sposób oddziaływał i poruszał okresowymi cyklami.

Indyjskie pisma Upanishady Veda zawierają następujące informacje w odniesieniu do thalamusu:

Embrion mózgu składa się z thalamus, hypothalamus i mózgu macierzystego. Są to obszary mózgu dostrzegane już w piątym tygodniu po zapłodnieniu. W miarę jak rośnie mózg te obszary pozostają w centrum.

Mózg - zarodek, według Vedy uchodzi za materiał siewny, źródło. Thalamus posiada świadomość własnego pochodzenia i przeznaczenia, zawiera w sobie "nieśmiertelną" część istnienia człowieka jako rdzenia - istotę zdolną przenikać z jednego życia w drugie.

Kundalini budzi wszystkie centra w ciele, w tym również 1000-płatowy lotus siódmej czakry - Złoty Kwiat. W mistyce thalamus stanowi niezniszczalne "diamentowe ciało", odgrywa kluczową rolę w śmierci i zmartwychwstaniu. W mózgu wygląda niczym grzyb, przez który człowiek będzie mógł doświadczyć oświecenia. Jak na ironię świat zna inny "grzyb" budujący się z detonacji atomowej, daje bardzo jasne światło i przynosi potężną zagładę. Do eksplozji atomowej można przyrównać orgazm człowieka, który wzrasta z penisa do ludzkiego kręgosłupa i eksploduje w mózgu - dokładnie w thalamus.

Podobnie Energia Kundalini wzrasta z kości ogonowej do kręgosłupa otwierając bezpieczniki wszystkich czakr, przekształca ich struktury i eksploduje czystą energią w głowie. Ciało ludzkie można również porównać do elektrowni atomowej i nie jest przypadkowe, że A. Einstein był twórcą bomby atomowej, znał doskonale mechanizm Kundalini, który posłużył mu za wzorzec. Niestety jego wynalazek przyniósł światu łzy i cierpienie; został użyty do zagłady ludzkości.

Thalamus z greckiego - zmysł, wewnętrzny pokój, odnosi się do zbiornika w mózgu, duchowej esencji człowieka. Tak określił thalamus Klaudiusz Galena, lekarz i naukowiec, studiował w Aleksandrii w Egipcie.

Są też tacy, którzy określają thalamus jako "wewnętrzną izbę" lub "przedsionek" działający jako brama, gdzie większość naszych zmysłów: wzrok, słuch, wyczuwanie, przekazywane są dalej. W antycznej mistyce jest to brama do podziemia i innych światów. W Egipcie ta brama zwana była RU. Egipcjanie oznaczyli ją w Ankh - symboliczne przejście między światami.

Anch, ankh ("crux ansata", "krzyż egipski"), w mitologii egipskiej hieroglif oznaczający życie, któremu nadano magiczne znaczenie; później jedna z form krzyża. Wyglądem przypomina duże T z pętlą lub kółkiem u góry. Stał się egipskim znakiem życia oraz symbolem i atrybutem wszystkich wiecznie żyjących bóstw. W symbolice i wierzeniach starożytnego Egiptu, symbol ten miał dawać (poprzez emanowanie energii ze swego wnętrza) nieśmiertelność i wieczne zdrowie. Był też symbolem zjednania z bogami w zaświatach, dając tym samym wieczne i szczęśliwe życie. Posiadaczami "życia wiecznego" były bóstwa, które obdarzały nim śmiertelnych. Faraon przedstawiany razem z bóstwami, trzymał w dłoni taki znak, co miało podkreślać jego boską naturę.

Symbol Ankh ma wiele znaczeń, począwszy od pochwy u kobiety, przez którą wnika nowe życie, może też oznaczać usta wypowiadające po raz pierwszy słowo (wibracje - sygnał tworzenia), symbolizuje również oko, w Egipcie "Oko Horusa."

Wszystkie te metafory wskazują na punkt 0 (LINK! - Brama Boga), ŹRÓDŁO - centrum tworzenia związane z thalamusem. Punkt 0 jest również punktem oświecenia. Wnikająca w ten punkt Energia Kundalini daje sygnał Bogu Ojcu, że człowiek jest już gotowy do powrotu do domu.

Symbol Ankh przypomina krzyż Tau (T), na którym został umieszczony RU - śmierć i zmartwychwstanie.

Tau reprezentuje ludzki kręgosłup z rozłożonymi ramionami, tutaj szukajmy tajemnicy ukrzyżowania Jezusa i sekretnej Bramy do Nieba.

cdn...

Vancouver
21 Aug. 2008

WIESŁAWA