WIERSZE I OBRAZY

OBRAZY ELŻBIETY BIEŃKO-KORNACKIEJ
(CZĘŚĆ 11)
LINK! DO CZĘŚCI 10

LINK! DO CZĘŚCI 12

Obraz nr 122
(Starość i młodość)

Obraz nr 123
(Wspomnienie III)

Obraz nr 124
(Wspomnienie I)

Obraz nr 125
(Barka)

Obraz nr 126
(W słońcu)

Obraz nr 127
(Po tamtej stronie tęczy)

Obraz nr 128
(Anioł oczyszczenia)

Obraz nr 129
(Wizja - Jezus Chrystus)


Obraz nr 130
(Jezus i Maria Magdalena)


Obraz nr 131

(Zmiana wibracji)


Obraz nr 132

(Przejście)


Obraz nr 133

(Światy nierzeczywiste)

cdn...

Elżbieta Bieńko-Kornacka