WIERSZE I OBRAZY

OBRAZY ELŻBIETY BIEŃKO-KORNACKIEJ
(CZĘŚĆ 12)
LINK! DO CZĘŚCI 11

Obraz nr 134
(Anioł I)

Obraz nr 135
(Anioł II)

Obraz nr 136
(Anioł III)

Obraz nr 137
(Anioł Ziemi)

Obraz nr 138
(Inny wymiar I)

Obraz nr 139
(Inny wymiar II)

Obraz nr 140
(Bramy wiecznego wymiaru)

Obraz nr 141
(Matczyna opieka)


Obraz nr 142
(Samotność)


Obraz nr 143

(Wizja...)


Obraz nr 144

(Wiosna)


Obraz nr 145
(Kolejka do nieba)

cdn...

Elżbieta Bieńko-Kornacka