ŚWIAT ENERGII

SEFIROT
(CZEŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Sefira - jedna z emanacji Boskiego Światła. Emanacja jest początkiem rozwijających się dalej wielkości bytów. Przeciwieństwem do emanacji jest afirmacja prowadząca do zespolenia z Jednością. W filozofii arabskiej z prabytu emanuje świetlista materia, z której wyłania się duch wszechświata. Źródło duszy wszechświata daje początek niższym duszom (wegetatywnym, zwierzęcym i myślącym)

Afirmacja jest zapewnieniem, deklaracją, że dane twierdzenie jest prawdziwe. W ezoteryce jest techniką autosugestii, której celem jest wpłynięcie na przyszłe wydarzenie.

Sefiry tworzyły pełny zbiór, z których Bóg stworzył świat. Pierwsze wzmianki o sefirach pojawiły się w księdze stworzenia - Sefir Jecira - starożytny żydowski trakt dotyczący stworzenia świata. Bardziej uproszczony niż biblijny, składa się z sześciu rozdziałów, odpowiadającym prawdopodobnie sześciu dniom stworzenia. Zawiera wiarę istnienia w jednego Boga. Wyklucza istnienie jakichkolwiek istot Boskich.

10 sefir w Drzewie Życia:
1. Kefer - Korona
2. Chochma - Mądrość
3. Bina - Zrozumienie
4. Chesad - Łaska
5. Gewura - Srogość
6. Tiferet - Piękno
7. Necach - Zwycięstwo
8. Hod - Chwała
9. Jesod - Fundament
10. Melchut - Królestwo

Drzewo Życia posiada trzy równolegle kolumny:
- prawą - męską
- lewą - żeńską
- środkową, która jest ścieżką równowagi i harmonii.

Drzewo Życia jest mistycznym organizmem, które odpowiada całości bytu. Kolejne sefiry przejmują światło wyżej Boskiej emanacji i przesyłają je niżej za pomocą 22 ścieżek spinających całe drzewo. Najniższa z nich odbija blask i przesyła go na górą. Czasami pojawia się 11 sefira Daat - Wiedza - jest niezależną emanacją między Chochną i Biną. Oznacza wiedzę tajemną - gnozę a jednocześnie jest zewnętrznym wymiarem sefiry Keter.

Gnoza jest formą świadomości religijnej, systemem sprzeciwu, wyjście poza granicę uznawanego porządku. Gnoza to wiedza przynosząca zbawienie, które jest uwolnieniem się od niekorzystnego stanu lub okoliczności. W religii chrześcijańskiej jest aktem wybawienia ludzi przez Boga, np: wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej. Jest zarówno wybawieniem duchowym jak i fizycznym. Zbawicielem żydów był Mojżesz, chrześcijan - Jezus Chrystus, umarł na krzyżu za wszystkich bez wyjątku ludzi. Wykupił ludzi od grzechu. Ale przyjęcie zbawienia jest wolną wolą człowieka jak również zależy od Łaski. Jezus Chrystus nie jest zbawicielem tylko człowieka tylko całej natury.

Numerologicznie Drzewo Życia istnieje pomiędzy 10 sefirami i biegnie do 22 kanałów, które łączą ich.  Numer 22 jest numerem 22 liter hebrajskiego alfabetu.  Każdy z kanałów jest oznaczony literką alfabetu.

11 sefira zwana Daat znaczy też Abyss (otchłań), bardzo głęboki pas największej ciemności, do którego nigdy nie dochodzi światło. Abyss jest uniwersalnym elementem Neptuna, który jest ważnym elementem w Drzewie Życia. Daat jest punktem największych dyskusji.

Numer 22
1. 22 literki hebrajskiego alfabetu
2. 22 rozdziały w Objawieniu Św. Jana w Bibli
3. 22 ścieżki sefirów
4. 22 - Spirytualny Mistrz - Budowniczy na materialnym planie.

Przybywa na świat jako woluntariusz. Posiada boskie wibracje i 4 x wzmocnioną energię, która daje mu dużą odpowiedzialność. Wnosi organizacje, harmonie i ciężko pracuje.

Energia Boska podróżuje po Drzewie Życia od niewysłowionej boskości do manifestacji
 i prezentowaniu się w odmiennej spirytualnej rzeczywistości. Im zaistnieje niżej tym bardziej gęsta, zmniejsza własne wibracje i traci czystość aż w końcu manifestuje się na fizycznym planie. Drzewo Życia znane jest też jako Adam Kadmon, Bóg - człowiek.

" ... I rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł a potem żył na wieki ..." (Genesis 3:22)

12 zmysłów człowieka - 7 czakr - kościołów + 5 zmysłów = 12
W człowieku odpowiednikiem Drzewa Życia jest kręgosłup.

12 zmysłów to również 12 owoców na Drzewie Życia.
Kiedy człowiek zje owoc z Drzewa Życia gdy powróci do nieba
w tej samej chwili wraca na ziemię.

" .. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego na pewno umrzesz ..." (Genesis 2:16-17)

Drzewo Życia pozwala nam zrozumieć naturę Boga i formy życia rozwijające się w drodze ewolucji.

" ... I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi drzewo życia przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła ..." (Genesis 2:9)

Vancouver
5 Oct. 2007

WIESŁAWA