ŚWIAT ENERGII

10 SEFIR W DRZEWIE ŻYCIA
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

1. KETER - korona,
sefira pierwsza i najważniejsza. Jest źródłem całego światła przepływającego do niższych sefir. Po przepłynięciu przez wszystkie 10 wraca z powrotem do góry. Koresponduje z wibracją numeru 620.

Nr 620
620 filarów światła, suma wszystkich poleceń Boga wydanych Izraelowi znalezionych w Torah. Wspaniałe zmysły, samodyscyplina, odpowiedzialność, umie dać i umie wziąć, rewolucja, organizacja.

2. CHOCHMA - mądrość,
myśl Boga, męska zasada, jak wszędzie tam, gdzie znajduje się ruch. Jest drugim z 10-ciu sefirów i pierwszą potęgą intelektualnej świadomości w procesie stworzenia. Adam Kadmon pierwszy człowiek, który utracił cechy łączące go z Bogiem, nieśmiertelność, wspaniałość i mądrość. Według żydowskiej Kabały jego pierwszą żoną była Lilith, którą całkowicie pomija Biblia. Chochma jest pierwszym źródłem twórczego procesu, pierwsze słowa z Torah o stworzeniu Nieba i Ziemi. Jest prawą kolumną sefirów i koresponduje z prawą półkulą mózgu. Hokman, według tradycji żydowskiej znaczy - mądry człowiek, rabbi.

Nr 10
Sprawiedliwość we wszystkim i dla wszystkich, nowy początek dający możliwość, przyjęcie działania. Energia jedynki wzmocniona 10 razy. 10 jest silną energią dla umysłu pracującego z mądrością poprzez wcześniejsze doświadczenia, poprzez umysł łączący się z Najwyższym Źródłem. Jest symbolem światła, miłości i numerem kosmosu. Symbolizuje energię Ozyrysa.

3. BINA - zrozumienie,
zasada żeńska. jest 3-cią z 10-ciu sefir. Znajduje się po stronie przeciwnej niż Chochma. Ułożona po lewej stronie kolumny koresponduje z lewą półkulą mózgu. Określana jest też jako Imma lla'ah (Najwyższa Matka)

Nr 50
Wszystko - całość. Z tego miejsca idą kanały we wszystkie strony stworzenia. Wibracja dająca wolność, wnosi nowe zmiany i silną wibrację witalną. Wyzwala się poza granice, wnosi doświadczenia i rzuca wyzwania. Według mitologii sumeryjskiej Bóg Enki był symbolizowany nr 50. Według Kabały człowiek posiada 50 furtek zrozumienia - sefir. Pierwszą wzmianką w Biblii jest 50 pytań Hioba zadanych Bogu (furtki zrozumienia).

" ... bo ucho odróżnia słowo,
a podniebienie smakuje pokarmy.
Szukajmy, co dla nas jest słuszne
wspólnie rozważmy, co dobre. "

( Hi 34, 3-4)


Jedną z potężniejszych furtek zrozumienia
jest zdolność posiadania prawdy

"... Słuchaj Izraelu,
Pan jest naszym Bogiem 
- Pan jedyny ... "

(Pwt 6, 4)

Chochma i Bina są najważniejszymi związkami - Ojciec - Matka, prawa i lewa półkula mózgu,aby zaistnieć jako człowiek. Nie mogą istnieć oddzielnie. Unia bardzo potrzebna, aby zamanifestować się na Ziemi. Początek istnienia z łona matki z siedmioma właściwościami serca - odnośnik do 7- dmiu dni stworzenia.

Związek Chochma i Bina numerologicznie wynosi:

140 (73 + 67) - jest to umysł Ojciec - Matka.

Nr 73
Mistyczna moc, lider, sprawiedliwość, praktyczność w świecie fizycznym, nr dający wolność, spirytualne zrozumienie. 73 tony (mężczyzna 31 i kobieta 42).

Nr 37
Hevel (vapor, Abel - syn Adama i Ewy).

Nr 67
Ukryte prawdy, dwie przeciwne energie w jednym człowieku. Musi zostać wybalansowana i zaistnieć w harmonii, aby odnaleźć ukryte prawdy. Transformacja (6 + 7 = 13/4), zmiana starych form życia na nowe, posiada w sobie spirytualne talenty, pomaga zrozumieć wewnętrzny duchowy świat.

Nr 140
Wzrost, potęga, wolność i zmiany, bardzo silne witalne źródło, wysokie inspiracje, niszczy stare i odbudowuje nowe, potrafi obejść nieharmonijne energie. Ta wibracja daje możliwość połączenia z najwyższym Źródłem Boskim.

4. CHESAD - miłosierdzie
Znaczy sprawiedliwość i pokój, energia twórcza należąca do prawej półkuli. Odpowiedzialna za tworzenie form jakie przyjmuje energia. Razem z przeciwną żeńską Gewurą tworzy otchłań dzielącą świat kreacji od świata duchowego. Koresponduje z prawym ramieniem.

Strażnikiem tej sfery jest Archanioł Zadkiel trzymający Fioletowy Płomień. Archanioł Zadkiel - Sprawiedliwość Boga, Archanioł wolności i miłosierdzia, patron wszystkich, którzy wybaczają. Był tym aniołem, który zatrzymał Abrahama, który poświęcając jedynego syna chciał go zabić w ofierze dla Boga.

Nr 777
powrót do wszystkich świadomości,
Nr Boga (700 + 70 + 7)
Ojciec + Syn + Duch Święty
777 - krzyż, dobra praca, gratulacje, bardzo pozytywny numer, oczekuj na więcej darów.

5. GEWURA - srogość.
piąty sefir Drzewa Życia, świadomość zmian i różnic, należy do żeńskiej kolumny. Jest odpowiednikiem niższych form jakie może przyjmować energia.

Są 2 sefiry tworzące otchłań dzielącą świat kreacji (Briah) od świata duchowego (Aeiluth). Tego poziomu pilnuje Archaniol Kamael. Gewura znana też jest jako moc i sprawiedliwość. Strażnikiem jej wszystkich świętych form jest Archanioł Gabriel.


(A. Gabriel)

Koresponduje z lewym ramieniem i numerem 216 (3x72).

Chesad - miłosierdzie i 72 ukryte Imiona Boga wyrażone miłością (chesad) w jego tworzeniu. Każde z tych imion wyraża inną formę miłości. Komplet każdego słowa buduje potężny filar nowego stworzenia. Dwie ręce działają razem, są aktem wszystkich form rzeczywistości.

Nr 72
Uniwersalna miłość, ceremonia i rytuał, spirytualna perfekcja, balans i piękno. Bardzo wysoka energia posiadająca wibrację 9, silna i niezależna. 72 jest wielkim kluczem w uniwersum podnoszącym ludzką świadomość. Używa spirytualnych darów, pracuje dla ludzi.

Nr 216
Wielka moc duchowa, inteligencja, numer cudu - ciało, krew, kości. Spirala geometryczna.

6. FIFERAT - piękno.
Znajduje się w centrum Drzewa Życia. Należy do świata kreacji. Reprezentuje samoświadomość i równowagę między Gewurą i Chesed.

Jej strażnikiem jest Archanioł Rafael, trzymający silne uzdrawiające promienie. Fiferat spokrewniony z Boską Miłością, zdrowiem i balansem, jest też utożsamiany z Jezusem Chrystusem - Synem Boga.

Keter - Ojciec
Fiferat - Syn Boży
Yesod - Duch Święty.

Jest ilustracją procesu nauk Jezusa Chrystusa z księgi Jana:

"...Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie ... "

Znaczy - świadomość umysłu - balans. Jest też spokrewniony z Ozyrysem, piękno, poświęcenie, pomoc.

Nr 1081
108+1 = 109/19/1
Przeznaczenie, Bóg w akcji, pionier, nowy początek, książę niebios.

7. NECACH - zwycięstwo,
filar cierpliwości w drodze pasji. Odnosi się do prawej nogi i stopy. Assijah jest formą przeciwną do Necach, reprezentuje czystą świadomość czystej energii. Za tą sferę jest odpowiedzialny Archanioł Haniel

Nr 148
14 + 8 = 22/4 Spirytualny mistrz Budowniczy. Rozwój, moc, odpowiedzialność. Bardzo silna energia twórcza.

8. HOD - chwała.
Sefira żeńska, reprezentująca świadomość form, odpowiedzialna za tworzenie świadomości uporządkowanych obrazów świata materialnego. Odnosi się do lewej nogi i stopy a dwa biodra dają balans. Opiekunem Hod jest Archanioł Michał, zwycięstwo, obejście wszystkich barier.

Nr 15
wie, rozumie, prawda, pomoc, wewnętrzna wiedza.

9. JESOD - fundament.
Jest sefirą pomiędzy Hod i Necach i ponad Melchut. Łączona z organami seksualnymi. Tam wszystkie sefiry łączą się z ziemią Odgrywa rolę zbierającą i łączącą różne i przeciwstawne sobie sefiry: Hod i Necach, jak również Fiferat ponad nią, zapisując i przesyłając ją światu. Zwana jest "silnikiem tworzenia", powiązana z Drzewem Życia. Jest tym aspektem, który przychodzi na ziemię i uświęca ją, dlatego zajmuje centralną kolumnę tak jak Keter (Bóg Ojciec) i Fiferat (Syn Boży). Tradycyjny element skrzyżowania świadomości i materii.

Nr 80
Samodyscyplina, odpowiedzialność, siła, regeneracja.

10. MELKUTH - królestwo
Ostatnia sefira oznaczająca Boga w świecie materialnym (Szechina). Szechin jest pojęciem żydowskim określającym widoczną obecność Boga w świątyni lub innym Boskim przybytku (tabernakulum), słup obłoku podczas wychodzenia żydów z Egiptu dające im ukrycie. Strażnikiem jest Archanioł Sandelfion, anioł modlitwy, często utożsamiany z prorokiem Eliaszem.

Nr 496
496/55/10/1 Mistrz Życiowych Energii, organizator, pionier, niezależny.

11. DA'AT - wiedza
uchodzi za 11 sefirę w Drzewie Życia. jest w tym samym poziomie co Boskie Światło. Ale Da'at jest utożsamiane z Legionem (demonami) przed ich upadkiem Po upadku stały się przeciwną energią do Światła Boskiego. Boskie Światło jest zawsze błyszczące, ale nie każdy człowiek może je ujrzeć. Da'at jest trzecią i ostatnią świadomością mocy i inteligencji twórczej. Według mistyków odnosi się do duszy i potęgi pamięci i koncentracji. Odnosi się również do najwyższej wiedzy. I dwie potęgi inteligencji ukryte w Chochan i Bina, które odnoszą się do niskiej i zewnętrznej wiedzy, łączącej inteligencję przez emocje.

a. Da'at elyon - najwyższa wiedza
b. Da'at hanielam - ukryta wiedza
c. Da'at tachton - najniższa wiedza
d. Da'at hamitpashet - zewnętrzna wiedza.

" ... I dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerz
wszelkimi cennymi i upragnionymi darami.
Człowiek mądry więcej potrafi niż mocny
a mąż światły więcej niż silny... "

(Przyp. Salomona 24, 4-5).

Numerem do poziomów Da'at jest 6, otwiera 6 komnat serca i napełnia je życiową energią.

Nr da'at 79
79 X 6= 474

Nr 79/16/7 - spirytualna perfekcja, harmonia, otwarcie ukrytych prawd i źródeł wiedzy.

Nr 474
wie wszystko i rozumie wszystko, rozumie balans między wolnością i odpowiedzialnością, poprzez prawdę dokonuje zmian.

Nr 6
Prawda, głęboka wewnętrzna wiedza, odpowiedzialność.

Chochan - mądrość
Bin - zrozumienie
Da'at - wiedza.


Vancouver
7 Oct 2007

WIESŁAWA