ŚWIAT ENERGII

FIOLETOWY PŁOMIEŃ
(CZĘŚĆ 3)
LINK! DO 12 PROMIENI KOSMICZNYCH - CZĘŚĆ 2

Fioletowy Płomień jest jednym z siedmiu promieni przychodzącym na Ziemię z kosmosu. Piękny transformacyjny Kosmiczny Ogień oczyszcza ziemskie energie, jest zasilaczem naszego układu immunologicznego. Zwany też Fioletowym Ogniem zamiata wszystkie brudy z naszej aury, pali negatywną karmę. Podnosi negatywną ludzką energię do Złotej Boskiej Energii.
 

Fioletowy Płomień jest Aktywną Obecnością Boga wprowadzoną w czyn.

7-my Fioletowy Promień lub Fioletowy Płomień.

JAM JEST Żywym Płomieniem
Kosmicznej Wolności.

Cohanem 7-ego promienia jest Mistrz St. Germain
i jego bliźniacza para Portia.

Elohim Wezwania i Wolności Arkturus
i jego bliźniacza para Wiktoria.

Archanioł Zadkiel
i jego bliźniacza para Amethyst.

Omri-tas, władca Fioletowej Planety radzi nam by nie tracić czasu i odmawiać afirmacje do Fioletowego Płomienia, który przynosi promienie wolności, radości, wybaczania, sprawiedliwości, transformacji, miłosierdzia i wyzwolenia duszy.

Fioletowy Płomień jest unikalnym spirytualnym światłem wnoszącym w ciało galaktyczną inteligencję. Należy też wiedzieć, że bramy do tej inteligencji znajdują się w nas. Zjednoczenie ze świadomością kosmiczną wymaże z naszego umysłu fałszywe obrazy, da dostęp do wszystkich wyższych rzeczywistości. Mistycy na przestrzeni wieków znali jego wyjątkową czystość, był dla nich najbardziej cenionym kosmiczny promień posiada specyficzne boskie wartości, ale Fioletowy ma zdolność transmutacji ze zwykłej formy w wyższą naturę:
- zmienia negatywną energię w pozytywną,
- ciemność w światło,
- wyzwala duszę.

Nasze przeszłe akcje; dobre czy złe przychodzą z powrotem do nas. Kosmiczne Prawo Karmy kręci się, coś dajemy a to ciągle do nas wraca. W ten sposób ciężko jest wyjść poza karmiczne koło. Fioletowy Płomień zmienia nasze przeznaczenie. W fizycznym ciele energie często się wahają, wznoszą lub obniżają wibracje. Fioletowy Płomień jest tym czynnikiem, który podnosi wibrację, wprowadza w komórki więcej światła. Płomień penetruje w strukturę atomową i ustawia bieguny między białym ogniem tego atomu, które jest negatywnym biegunem materii i białym ogniem Fioletowego Ognia - Duchem, który przyjmuje pozytywne pole. Polaryzacja atomu ognistego rdzenia Płomienia Fioletu stabilizuje i usuwa gęstą substancję pomiędzy elektronami atomu.

W chwili uwolnienia gęstej substancji elektrony poruszają się po swoich orbitach z większą szybkością i jeszcze mocniej oddziaływują przeciwko tej gęstej materii, przekształcają się w czyste fioletowe światło. Negatywna energia przemienia się w czystą substancję, elektrony wibrują coraz szybciej, stajemy się bardziej spirytualni. Szybsza wibracja wprowadza w ciało coraz więcej światła z wysokich poziomów. Ciało znajduje swój balans, znikają choroby. Dla mistyków Fioletowy Płomień jest marzeniem aby stransmutować ciało - magiczną alchemią - przemiany metalu w złoto w drodze osobistej transformacji. Coraz więcej ludzi zna działanie Fioletowego Płomienia i pracuje z nim by uzyskać harmonię, własne zdrowie, wznieść w górę własnego ducha i stać się bardziej kochającym, mądrym i miłosiernym.

Fioletowy Płomień, który działa niczym mydło w czasie kąpieli usuwa substancje blokujące nasze cztery niższe ciała. Czym więcej nagromadziliśmy w sobie negatywnej karmy tym mocniej niższe energie wnikną w nasze fizyczne ciało, które zaczyna chorować a nawet dochodzi do śmierci.

Warto nauczyć się pracować z Fioletowym Płomieniem (LINK!)

Można to czynić w każdym miejscu, w każdej wolnej chwili, gdzie możemy wyłączyć się choćby na 5 minut z normalnego rytmu życia. Może to być miejsce przeznaczone na medytacje; przy płomieniu świec, zapachu kadzideł czy świeżych kwiatów, w otoczeniu kryształów. Ważne aby przed afirmacją do Fioletowego Płomienia zacząć od modlitwy, prosić Boga, Aniołów i naszych wybranych opiekunów o pomoc. Prośba płynąca z serca zostanie na pewno wysłuchana. Aby nie przyciągnąć negatywnej energii wprzódy należy zabezpieczyć własną aurę niebieskim protekcyjnym światłem przywołując Archanioła Michała. Można wejść do tunelu Boskiego Światła (LINK! - Tuba Światła). Wołajmy Fioletowy Płomień każdego dnia przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy; w tym czasie następuje uwolnienie i spalenie negatywnej karmy, zaleczenie bolesnych emocjonalnych ran.
 

Oczyszczanie czakr



Jam Jest istotą Fioletowego Ognia
Jam Jest czystością jakiej pragnie Bóg

Ma czakra Serca jest istotą Fioletowego Ognia
Ma czakra Serca jest czystością jakiej pragnie Bóg

Ma czakra Splotu Słonecznego jest istotą Fioletowego Ognia
Ma czakra Splotu Słonecznego jest czystością jakiej pragnie Bóg

Ma czakra Gardła jest istotą Fioletowego Ognia
Ma czakra Gardła jest czystością jakiej pragnie Bóg

Ma czakra Seksualności jest istotą Fioletowego Ognia
Ma czakra Seksualności jest czystością jakiej pragnie Bóg

Ma czakra Trzeciego Oka jest istotą Fioletowego Ognia
Ma czakra Trzeciego Oka jest czystością jakiej pragnie Bóg

Ma czakra Korony jest istotą Fioletowego Ognia
Ma czakra Korony jest czystością jakiej pragnie Bóg

Jam Jest istotą Fioletowego Ognia
Jam Jest czystością jakiej pragnie Bóg


W pierwszych dniach pracy z Fioletowym Płomieniem może się zdarzyć nagły wybuch płaczu, nieprzyjemnie i bolesne wspomnienia, dziwne podenerwowania, mogą wystąpić poty, uderzenia gorąca w ciało co świadczy, że ma miejsce transmutacja przez spalenie karmy i zapisów karmicznych w naszej aurze. Już w pierwszych dniach naszej pracy Fioletowy Płomień zbliży się do naszej aury, będzie otaczał ciało niczym falująca wstążka, powoli przeniknie w głąb komórek. W aurze jest zakodowana cała wiedza o człowieku, jest miejscem zgromadzonych wszystkich karmicznych struktur. Kilka miesięcy pracy z Fioletowym Płomieniem odmieni nasze życie, usunie z naszego systemu fizyczne i emocjonalne trucizny, rozwiąże więzy karmiczne, wymaże z naszej aury zapisy, które nas trzymają w reinkarnacyjnym kole. W chwili usunięcia negatywnej karmy wzrasta świadomość, następuje wielkie przebudzenie, aktywuje się DNA. Proces oczyszczania postępuje w tempie odpowiadającym naturze danego organizmu. Wszyscy mamy swój wewnętrzny zegar, nawet rozwój duchowy jest zakodowany w naszych komórkach.
 

ARCHANIOŁ ZADKIEL



Archaniele RADOŚCI, Ty Cały w Purpurze -
Fioletem napełniasz łaknące Łask DUSZE -
Uwalniasz od troski i bólu każdego -
By Zbawić Nam DUSZE od zła wszelakiego.

Ty MOC w Nas przywracasz Fioletu Płomieniem -
Pomagasz rozpuścić w nim każde zwątpienie -
Swym Ogniem przeszywasz, oczyszczasz i tkasz -
By LEKKOŚĆ i RADOŚĆ gościła już w Nas.

Do SERCA, Umysłu do Ciała każdego -
Ty wlewasz Szczęśliwość POKOJU BOŻEGO -
Wybawiasz od smutku, wspomnienia co boli -
By Światłem Kosmicznym napełniać do Woli.

Przejawem Harmonii Ty w OJCU Nam Żywy -
RADOŚCIĄ przepełniasz i Myśli i Czyny -
Na straży Ty stoisz by RADOŚĆ dać Nam -
Ty BRAMY WOLNOŚCI otwierasz Nam Sam.

A w BRAMACH Twe ŚWIATŁO Pulsuje wciąż Żywe -
Rozpala Nam w DUSZACH Harmonii Cięciwę -
Radosną tka Wizję, Radosny tka Czas -
Bo W OJCU trwa DUSZA, powrotu Jej Blask.

Tę RADOŚĆ, ten POKÓJ, to SZCZĘŚCIE Prawdziwe -
Płomień Twej MOCY przywraca Nam w Życie -
RADOŚNIE My Wdzięczność Dziś Tobie niesiemy -
RADOŚNIE Śpiewamy, RADOŚCI PRAGNIEMY.

LINK! - Dekret do fioletowego płomienia

Vancouver
26 May 2008

WIESŁAWA