NOWA ERA

TRZECIA PRZEPOWIEDNIA FATIMSKA
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚĆ 1

LINK! DO CZĘŚĆ 3

 

Trzecia część tajemnicy fatimskiej została przekazana przez siostrę Łucję w formie listu 3 stycznia 1944 r. i przechowywana najpierw przez biskupa Leirii, a 4 kwietnia 1957 r. koperta została przekazana do Tajnego Archiwum Świętego Oficjum. Świat długo czekał na wyjawienie ostatniej przepowiedni fatimskiej.

Przepowiednie fatimskie - objawienia, które doznało troje portugalskich dzieci z Fatimy: Francisco i Jacinta Marto i Lucia dos Santo. Od 13 maja do 13 października 1917r. dzieci były świadkami objawień Matki Bożej, która przekazała im trzy tajemnice fatimskie. Największe wrażenie zrobiła na dzieciach trzecia tajemnica. Nieoficjalnie krążyła informacja, która mówiła o wielkim ogniu, który zapalił świat. Siostra Łucja wiele lat później przekazała spisaną biskupowi. Źródła kościelne podają, że została odczytana przez biskupa w roku 1959.


(fragment trzeciej przepowiedni fatimskiej)

Nieco później trzecia tajemnica fatimska została odczytana przez papieża Jana XXIII. Następnie złożono dokument w tajnych archiwach Watykanu. Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnił publicznie papież Jan Paweł II 26 czerwca 2000 roku. Była to część odnosząca się do zamachu na Jana Pawła II, 13 maja 1981 roku. Siostra Łucja podkreśliła, że część trzeciej przepowiedni była tylko dla samych papieży.

Trzecią tajemnicę fatimską po raz pierwszy ogłosił światu ks. kard. Angelo Sodano w obecności Papieża Jana Pawła II. Następnie Papież przekazał ją Kongregacji Nauki Wiary do opatrzenia komentarzem i opublikowania.

Kard. Angelo Sodano stwierdził, iż trzecia tajemnica fatimska dotyczy zarówno przeszłości jak i przyszłości, cierpienia papieży i ludzkości, wzywa do nieustannego nawracania się aby ludzkość mogła żyć w pokoju. W zasadzie dla świata nie było w tym przekazie nic nowego.

Więc dlaczego trzymano ją tak długo w ukryciu?

W roku 1984 Jan Paweł II oświadczył:

"Zniszczenie, które przyjdzie na świat będzie tak wielkie,
że nie należy o tym mówić aby nie spowodować paniki.
Jan Paweł II wspomniał o olbrzymim ogniu i tsunami."


Ludzkość od dawna dręczy pytanie:

kiedy to nastąpi?

Tak naprawdę nie wie tego nikt. Najbardziej znaną i przez większość ludzi podawaną datę jest 21 grudnia 2012, ale naukowcy podają, że największy kataklizm rozegra się w lutym 2013.

Księga Daniela mówi:

"Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki
albowiem do niego należą mądrość i moc.
On zmienia czasy i pory.
On utrąca królów i ustanawia królów,
udziela mądrości mądrym
a rozumnym rozumu.
wie, co jest w ciemnościach
u niego mieszka światłość."

(Księga Daniela 2:20-22)

Wiele ludzi wierzy, że Bóg swoje sekrety i tajną wiedzę ukrył w Biblijnym Kodzie.

Biblijny kod w Genesis:

Tatima - Niepokalana Maria - wizja
Kometa uderza w ziemię
Katastrofa - kataklizm - katastrofa
Holokaust - destrukcja
Ukryta sekretna konspiracja - NASA
Król terroru - Ziemia - objawienie.

Jak niosą nieoficjalne źródła trzecia przepowiednia fatimska ostrzegała o uderzeniu planety, która doprowadzi do zagłady większości życia. Są przypuszczenia, że Watykan i NASA razem sekretnie pracują aby ochronić przed globalnym kataklizmem. Jest całkiem możliwe, że może to być prawdą. Wiadomo ilu badaczy w Watykańskim Obserwatorium Astrologicznym w USA obserwuje niebo. Wiedzą, że Planeta X jest blisko Ziemi a czym przybywa bliżej wzrastają silne trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, następuje grawitacyjne przeciążenie. NASA przedstawia jeszcze bardziej drastyczny scenariusz - jest bardzo możliwe, że planeta X może mieć kolizje z Ziemią.

W Biblijnym Kodzie Planeta X nazwana jest "Królem Terroru."

Tej samej nazwy użył Nostradamus.

"W roku 1999, siódmy z miesięcy
z nieba zstąpi Wielki Król Terroru,
Powstanie Król siejący postrach..."

W styczniu 1999 NASA pod wpływem informacji z Watykanu obserwuje przez Teleskop Hubble orbitę starożytnej Planety X. Następna data jakiej używa Nostradamus wymieniając Króla Terroru to lata 2006-2012. Już w roku 2010 "Planeta X" ma być dobrze widoczna na Ziemi przez ludzkie oczy. Świat przypuszcza, że Watykan posiada dokładne informacje na ten temat.

"I zatrąbił trzeci anioł
i spadła z nieba wielka gwiazda, płonęła jak pochodnia
i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód."

(Obj Jana 8:10)


"Wtedy dwóch będzie na roli,
jeden będzie wzięty a drugi zostawiony.
Dwie mleć będą na żarnach,
jedna będzie wzięta a druga zostawiona"

(Mat. 24:40-41)


... i dobre wieści:

"Ponieważ zachowałeś nakaz mój,
by przy mnie wytrwać,
przedto i ja zachowam ciebie w godzinie próby,
jaka przyjdzie na cały świat,
by doświadczyć mieszkańców ziemi."

(Obj. 3:10)
Jakie ważne wydarzenia spodziewane są przed rokiem 2012?

- globalne ocieplenie i drastyczne zmiany klimatu
- wojna na bliskim wschodzie,
- irańska bomba nuklearna
- kryzys naftowy
- upadek Islamu
- w ziemską atmosferę wnikną niebezpieczne meteory
- Chiny najadą Tajwan (manipulacja USA)
- konflikt z Płn Koreą
- drugi atak terrorystyczny 9/11
- trzecia wojna światowa, szybka i bardzo bolesna.
- śmiertelne epidemie wirusowe
- dużo ofiar naturalnych kataklizmów.


 

TAJEMNICE FATIMSKIE:

Pierwsza i druga część tajemnicy dotyczą przede wszystkim straszliwej wizji piekła, kultu Niepokalanego Serca Maryi i drugiej wojny światowej oraz zapowiadają ogromne szkody, jakie Rosja miała wyrządzić ludzkości przez odejście od wiary i wprowadzenie komunistycznego totalitaryzmu. Zostały opublikowane wiele lat temu. Najwięcej dywagacji i emocji budziła trzecia część orędzia matki Bożej, tak zwana "trzecia tajemnica fatimska". Profetyczny charakter objawień budził przypuszczenia, że może ona dotyczyć czasów ostatecznych. Przez lata krążyły różne pogłoski oraz wersje "trzeciej tajemnicy", ukazujące coraz bardziej apokaliptyczne wizje. Jan Paweł II poprosił o dostarczenie mu koperty z trzecią częścią "tajemnicy" po zamachu z 13 maja 1981 r. W 2000 roku Franciszek i Hiacynta zostali ogłoszeni błogosławionymi przez Papieża Jana Pawła II. Również w 2000 roku zapada decyzja o ujawnieniu trzeciej tajemnicy fatimskiej. Poniżej znajduje się jej tekst:

Trzecia część tajemnicy objawionej
13 lipca 1917 w Cova da Iria-Fatima.

Siostra Łucja pisze: W duchu posłuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi to nakazujesz poprzez Jego Ekscelencję Czcigodnego Biskupa Leirii i Twoją i moją Najświętszą Matkę.

Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat;, ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: "coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim" Biskupa odzianego w Biel "mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty".

Wielu innych Biskupów, Kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga.

Tuy-3-1-1944. (Tłumaczenie odtwarza wiernie tekst oryginalny, w tym także niedokładności interpunkcji, co zresztą nie przeszkadza w zrozumieniu tego, co widząca chciała powiedzieć.)

cdn...

Vancouver
17 May 2008

WIESŁAWA
 

Are you Ready? 3 (Answers & Facts!)