NOWA ERA

PLANETA RAHAB
(CZĘŚĆ 3)
LINK! DO CZĘŚĆ 2

Rahab - zagadkowa planeta zniszczona tysiące lat temu. Wszystko co dzisiaj po niej pozostało to tylko pas asteroidów. Biblia pisze, że Rahab jest domem Lucyfera. Biblijny kod podaje, że była 6-tą planetą naszego układu słonecznego, inne źródła określają ją jako 5-tą.

Lucyfer - najwyższy nosiciel światła, ale wkroczył we wszystkie sfery iluzji by zamanifestować świadomość własnej boskości. Pragnął stać się doskonałym bez pomocy Boga.

Biblia podaje datę stworzenia Adama ok 5600 lat temu. W tym czasie Lucyfer zawładnął Ziemią. Jego energia wtargnęła w ludzką świadomość, uwikłał ludzkość w liczne dramaty, za wszelką cenę chciał człowieka oddzielić od Źródła. Po rebelii w Niebie Lucyfer wraz z jego hierarchią-aniołami, których namówił do buntu przeciw Bogu musieli opuścić Boski Plan. Dużo ludzi wierzy, że w poszukiwaniu nowego domu okupowali kilka planet w naszym układzie słonecznym a jedną z nich była Rahab. Promienista gwiazda, syn jutrzenki osiedlił się na 5-tej planecie naszego układu słonecznego umieszczonej między Marsem i Jupiterem, zwanej Rahab (samochwała, duma). Legendy mówią, że przed stworzeniem Adama na planecie Rahab istniała cywilizacja aniołów. Lucyfer opanował planetą i zniewolił jej mieszkańców.

"Tyś zmiażdżył Rahaba, ugodzonego śmiertelnie..."
(Psalm 89:11)

Nazwa Rahab pojawia się w Biblii w Księdze Hioba - 9 i 26, Psalmie - 87, 89, w Izajaszu - 30 i 51. Rahab kontroluje przeznaczenie ludzi. Uważany jest za starożytnego węża morza lub morskiego smoka, wroga Boga.

Nasz układ słoneczny składał się z 11 planet: Merkury, Venus, Ziemia, Mars, Rahab, Jupiter, Saturn, Neptun, Uran, Pluton, Nibiru. Nibiru po ekliptycznej orbicie opuszczała nasz system słoneczny na tysiące lat. Podczas jednego ze swoich powrotów uderzyła w planetę Rahab i przeszła niedaleko Ziemi, w wyniku tej eksplozji z Rahab pozostał tylko pas asteroidów ciągnący się pomiędzy Marsem i Jupiterem.

Bliżej roku 2010 na Ziemi spodziewana jest inwazja UFO. Niektórzy z nich będą pomagać ludziom, drudzy Antychrystowi. Watcher, Drako, Drakonians, Raptilians, Enki, Enlil, Nefiliam, Gibborim, Lokust, to nazwy niektórych z nich. Ludzie nazywają ich demonami, ale idąc za Księgą Enocha demony są duchami i działają w duchowej rzeczywistości.

Istoty pozaziemskie (Aliens) mają ciała, stracili swoje piękne cnoty, ale nadal posiadają częściowy osąd. Wielu z nich inkarnuje się w ciałach ludzkich (pochodzą z upadłych aniołów). Jest też grupa duchów-zmarłych hybrydów, dzieci Nefiliamów, którzy narodzili się z obcowania z rasą ludzką.

"... A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni ..." (1 Księga Mojżesza 6:4)

Zacharia Sitchin, autor cyklu "Kroniki Ziemi" sumeryjskie miasto Nipur datuje na około 400 000 lat. Było zasiedlone prymitywnymi ludźmi - pracownikami stworzonymi przez Nefiliamów. Marduk jest najbardziej znany jako bóg Babilonu lecz Sitchin przypuszcza, że wszystkie wczesne cywilizacje; Mu, Hyperborea, Rama, Atlantyda pochodziły od Marduka. Problem na Ziemi zaczął się kiedy Marduk zdecydował się poślubić ziemską kobietę. Rezultatem tego związku była jego odmowa powrotu do domu-Nibiru ponieważ jego żona Sarpanitu (lub Nanaja) nie była zdolna zaaklimatyzować się w nibiriańskim cyklu. Podobnie było z Mardukiem, również nie mógł pozostawać zbyt długo na Ziemi. Podjął jednak taką decyzję, ale równocześnie zapragnął władzy nad Ziemią. W tym momencie zaczęły się problemy.

Około 25 000 lat temu Atlantowie osiągnęli wielką moc kryształów. Dało to im początek używania obiektów latających i innej wysoko zaawansowanej technologii. Używali technologii w mądry sposób, ale jak głosi jedna z legend na horyzoncie pojawił się Marduk, który zaczął się wtrącać w ich społeczność. Chciał władzy nad światem a Atlantyda była wspaniałym kąskiem. Znalazło się wielu Atlantów wspierających Marduka, powstała też przeciwko niemu opozycja. Marduk zaczął wpływać na kryształowego satelitę - wielki kryształ, źródło energii zasilające Atlantów. Było to około 11 000 lat temu. Jego działania doprowadziły do zagłady Atlantydy.

Atlantowie posiadali inne ciała, mogli istnieć wielowymiarowo lecz po katastrofie ich ciała zostały zniszczone. Nie posiadali już więcej 12 nitek DNA, zablokowana została ich pamięć komórkowa. Sitchia twierdzi, że Atlantydę zniszczyli ci co wyszli z wody.

Nibirianie są posądzani o zagładę ludzkości podczas potopu i liczne katastrofy na Ziemi. Ojcem Marduka był Enki, bóg mądrości, wyszedł z głębokiej wody oceanów. Legenda głosi, że to on wyłamał się i wpłynął na Noego aby zbudował arkę. Tak dzięki Enki ocalał na świecie człowiek.

Przyszedł czas kiedy na Ziemi narodził się Jezus, który zmarł na Krzyżu.
Był to wspaniały akt poświęcenia, odbudowa,
szansa dla wszystkich dusz.

Rok 2008 będzie ważnym rokiem dla przepowiedni, nie jest pewne czy wszystkie się wypełnią. Najpoważniejszą część zajmują przepowiednie biblijne. Nadchodzi tak długo oczekiwany czas - drugie przyjście Chrystusa. On jest już przy naszych drzwiach.

"... I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon,
a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych,
którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca ..."

(Obj. 16:14)

Dragoni - smoki zajmują na świecie najważniejsze pozycje, są znaczącymi liderami, są wszędzie; w instytucjach rządowych i kościelnych, w Armii. Coraz więcej ludzi twierdzi, że Antychryst narodzi się w Ameryce, już ma w swoich rękach najważniejsze karty.

Lucyferowi, który po upadku w Niebie nie był więcej zwany Lucyferem tylko szatanem przypisuje się zniszczenie Marsa wraz z jego cywilizacją. Szatanowi i upadłym aniołom - zbuntowanym synom nie można było odebrać ich mocy. Po kolizji Nibiru z Rahab wiele kawałków rozbitej planety roztrysnęło się po całym układzie słonecznym. Katastrofa wpłynęła na planetę Mars, wody jej oceanów wyschły, zmieniła się struktura skał i gleby. Miało to miejsce przed stworzeniem Adama. Lucyfer nie dawał za wygraną, chciał opanować cały układ słoneczny. Jego energie były zbyt rozbieżne, planety nie wytrzymały takiego naporu.

Nadszedł czas kiedy planeta Nibiru ponownie powraca w nasz układ słoneczny. Razem z nią są spodziewani Anunnaki. Wspomina o nich Biblia, jest ich kilka grup. Oprócz Nibiru krążącej po ekliptycznej orbicie znana jest też druga planeta posiadająca ekliptyczną orbitę - Pluton.

Nibiru jest uznawana za dom smoków, zaliczają się do armii Lucyfera-Antychrysta. Biblia przewiduje kontrol Antychrysta nad Ziemią przez 42 miesiące. Będą to bardzo trudne dni. Nad światem zapanuje gwałt, wojny i ucisk, Antychryst przyniesie śmierć i zagładę. Rządy jego rozciągną się nie tylko na gospodarkę, ale będzie miał do dyspozycji również armię. Miliony Anuków-smoków pomoże Antychrystowi. (Anuk - ten, który będzie pomagał bestii)

NASA nazwało Nibiru Sedną, ale ta nazwa odnosi się do księżyca Nibiru. Księżycem Rahab jest Toutatis.

Vancouver
20 May 2008

WIESŁAWA