NOWA ERA

ORĘDZIA ZBAWIENIA
(CZĘŚĆ 1)
LINK DO ZOFIA NOSKO - CENTURIA
LINK! DO CZĘŚCI 2

KSIĘGA I

CZĘŚĆ PIERWSZA

Przez małą pokorną duszę, Zofię Nosko (LINK!), zmarłą w opinii świętości 05.12.1996, mówią Pan Jezus, Matka Najświętsza, Aniołowie i Święci Pańscy, przypominając prawdę Ewangelii, którą współczesny człowiek zaprzestał żyć, upominają, zachęcają do nawrócenia i pokuty jako jedynej szansy ratunku dla zagrożonego świata i naszej ojczyzny. Są też ukazane obrazy przyszłości Polski i świata, które są jednocześnie tragiczne, jak i pełne nadziei - uzależnione od nawrócenia świata, pokuty i modlitwy, szczególnie modlitwy różańcowej.

Pan Jezus nazwał tę małą duszę "Centurią", a nazwa ta pochodzi od roślinki leczniczej, łąkowej o kwiatkach bardzo maleńkich. Dając Centurii tę misję, tak Pan Jezus do niej powiedział:

"Jesteś tylko zwojem drutu, poprzez, który przechodzi prąd ze źródła Świętej Mocy. Końcowym efektem przechodzącego prądu przez zwoje drutu jest światło. Czyż zwój drutu może myśleć i zastanawiać się nad sobą, różnić się czymkolwiek od drugiego zwoju drutu? Niczym! Tak i ty jesteś bez zasług, anonimowa, bardzo nędzna, mała nicość. Otrzymujesz prąd ze źródła Świętej Mocy, niczym więcej nie przyczyniasz się do dzieła, które jest zawsze tylko Moje, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Masz pozostać anonimowa, zwyczajna, żadnych roszczeń, uprawnień do Mojego dzieła, oddajesz światu, jako światło Moje Święte Boże".

Centuria ukochała ponad wszystko Pana Jezusa ukrzyżowanego. Tak się często modliła: "...Zbawicielu Mój - Panie Jezu Chryste, uwielbiam Cię konającego na Krzyżu z miłości do mnie. Dzięki Ci składam za Twoją śmierć, która stała się moim odkupieniem. Ojcze Przedwieczny, przyjmij Jego Boską Ofiarę, to jest Jego Krew, Jego Śmierć. To On sam ofiaruje się Tobie..."

Centuria pragnęła być z wszystkiego ogołocona, by należeć wyłącznie do Chrystusa. 29.09.78 r. złożyła Bogu takie wyznanie:

"Pragnę, by dusza moja należała do Pana Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej. Chcę być ogołocona ze wszystkiego - nic mi tu na ziemi nie jest potrzebne. Jedyną moją radością jest służenie Panu Bogu Świętemu i pełnienie Jego świętej Woli. Amen".

A Bóg zdawał się wysłuchiwać jej prośby... Umarła tak jak żyła - niezauważenie dla świata. Pasyjka, z którą się nigdy nie rozstawała, rozdzieliła się samoczynnie na dwa tygodnie przed jej śmiercią, stanowiąc jeden z wielu widocznych znaków Bożego wybrania... Zostawiła po sobie trwały ślad w postaci uporządkowanych i zapisanych w trzech tomach Orędzi skierowanych do Polaków i narodów całego świata.

Ostrzeżenia dla całego świata

1. Zapowiedź kar i Przyjście Chrystusa
2. Blask Majestatu i gniewu Bożego się okaże
3. Ja stanę ponownie na tej ziemi
4. Zaleca modlitwę
5. To są czasy ostateczne
6. Gdy Ja będę podwyższony - wszystkich pociągnę ku Sobie
7. Rozbudować żądzę grzechu, zastraszyć głodem - pomysł szatana
8. Krwawe słońce, wytrącenie ziemi z orbity
9. Ja Jezus Chrystus pragnę przygarnąć do Serca Swego każdą duszę chorą
10. Wy jesteście narodem królewskim
11. Uniesie miecz brat na brata
12. Zamysł Boga złamany w Ogrodzie Eden przez człowieka
13. Niech na stołach konferencyjnych stanie Krzyż i Ewangelia
14. Młodzieniec na trampolinie
15. Stadiony sportowe o zdziczałych twarzach i sercach
16. Zginie rodzaj ludzki, powstanie nowa ziemia
17. Straszna kara dla świata grzesznego, ciężkie idą czasy
18. Powstaną nowe grupy, nowe partie
19. Rozpusta, narkomania, rozwiązłość, mord - to usługi szatana
20. Plazma płaszcza atmosfery zostanie podziurawiona
21. Cztery miliardy istnień ludzkich zginie w wojnie nuklearnej
22. Pomnóżcie modlitwę-jak błyskawica przyjdę
23. Abraham wołał o ocalenie Sodomy i dziś Kościół woła
24. Zbrodnia tworzy łańcuch zbrodni
25. Siekiera przyłożona do korzenia tego pokolenia
26. Łamcie się z bliźnim miłością
27. Przyjdzie ten dzień niespostrzeżenie
28. Już tłocznia sprawiedliwości Bożej przygotowana
29. Gabriel zapowiada łaskę dla wiernych
30. Anioł Śmierci
31. Szatańskie zloty, radio, prasa, telewizja
32. Ziemia drżeć będzie i trząść się ustawicznie
33. Dzieci Indii grzebią w śmieciach za chlebem
34. Ogień topić będzie wszystko
35. Upaniszady tajemne, po dwóch
36. Czujki szatańskie, pornografia wszędzie
37. Fałszywi głosiciele pokoju
38. Szarańcza złych duchów
39. Człowiek staje się zaprogramowaną maszyną grzechu
40. Już pękają okowy i kajdany złych mocy
41. Doktryna 666 chce zniszczyć Eucharystię i Różaniec
42. Upiorny świat gejzerów
43. Wielka kara idzie
44. Państwo, którego mur odgradza od reszty świata - jak lawina ruszy
45. Leje głębokie w ziemi, miliony na wieczne męki
46. Zikkurat babiloński - świątynia babilońska
47. Wahadło, biała magia, stoliki wirujące - od szatana
48. Armia złych duchów mściwa - dziewczynki w zagajniku
49. Łańcuchowa reakcja atomowa pali wszystko
50. Mocarze, za uciskanie ludu będą karani
51. Wstrzymałem sąd nad światem - małe dusze - Różaniec
52. Zdrajcom grozi piekło
53. Krzyża nie usuwać z sal konferencyjnych
54. Morze obmyje Europę
55. Szatan chce pochwycić młodzież
56. Zbliża się chwila wielkiego krzyku, wy narodem wybranym
57. Narody wschodu - wielu zginie
58. Nie zniszczeje świat, ale musi się nawrócić
59. Z rodziny zrobiliście stadło zgonione
60. Umarli wstaną - popłoch
61. Doktryny szatana przepadną
62. Płonie beton, ziemia - chrzcić zaraz po urodzeniu
63. Ludzie głodują, możni się zbroją
64. Uprzedzę broń nuklearną - pieniądz straci wartość
65. Adam i Ewa z płaczem wyszli - nie ma trzeciej alternatywy
66. Krzyż Święty połóżcie przed sobą, przykazania wypiszcie w sercach
67. W ciemnościach ufać, modlić się
68. Trzy dni ciemności
69. Abraham targował się - daję geniuszów - zabijajcie ich
70. Porzucenie Boga dla idei szatana
71. Nieboszczykowie ukażą się trzeciego dnia
72. Doktryna szatana przepadnie
73. Sąd nad światem już się rozpoczął
74. Święci płaczą nad światem
75. Nie okłamujcie się wzajemnie
76. Duży Krzyż na Niebie
77. To będzie świat trwogi
78. Świadkowie Jehowy wysłannicy piekła
79. Nawiedzać chorych i więźniów
80. Każdy kraj mówi o wojnie
81. Ludzkość dąży do unicestwienia siebie
82. Nie dawać broni, dawać chleb
83. Nie zniszczcie planety bronią nuklearną
84. Groźna choroba XX-wieku - AIDS
85. Rak w organach kobiecych
86. Rok przestępny
87. Wizje, obrazy mogą być tylko iluzjami
88. Wy jesteście drzewem suchym, bezlistnym
89. Narody obliczają worki złota

cdn...

ZOFIA NOSKO