MUZYKA

MEDYTACJA NAD SIEDMIOMA CZAKRAMI
(VIDEO)

W sumie aż 5 (+1) zestawy do medytacji - wybierz ten który najlepiej Ci odpowiada!

ZESTAW NR 1:

Meditation for the 7 Chakras

 

ZESTAW NR 2:

1 CHAKRA MOOLADHARA


2 Chakra - SWADHISHTANA


3 Chakra - MANIPURA


4 Chakra ANAHATA


5 Chakra - VISHUDDHI


6 Chakra - AJNEYA


7 Chakra- SAHASRARA


ZESTAW NR 3:

primary chakra - first chakra meditation

chakra meditation - sex & creativity chakra

Chakra's meditation - Solar - plexus chakra

Chakra's meditation - Heart chakra

throat chakra meditation

chakra's meditation - the third eye chakra

the crown chakra meditation


ZESTAW NR 4:

Czakra 1 MULADHARA

Czakra 2 SWADHISTANA

Czakra 3 MANIPUTRTA

Czakra 4 ANAHATA

Czakra 5 WISUDDHA

Czakra 6 ADŻNA

Czakra 7 SAHASRARA


ZESTAW NR 5:

Aura Cleansing Sleep Meditation: 7 Chakras
cleansing meditation music, sleep meditation


ZESTAW NR 6:

Kryształowe misy i 7 czakr: LINK!