ŚWIAT ENERGII

KRYSZTAŁOWE MISY I 7 CZAKR
(VIDEO)
LINK! DO KRYSZTAŁOWE MISY I 7 CZAKR (POBIERZ)

Root Chakra (czakra korzenia)

Sacral Chakra (czakra seksualna)

Solar Plex (czakra splotu słonecznego)

Heart Chakra (czakra serca)

Throat Chakra (czakra gardła)

Third Eye (czakra trzeciego oka)

Crown Chakra (czakra korony)