MODLITWY

EGZORCYZMY I SAKRAMENTALIA
(CZĘŚĆ 3)
LINK! DO CZĘŚCI 2

EGZORCYZM 1

Jestem Boską istotą.
Moc Boga mieszkająca we mnie
rozkazuje wam natychmiast
opuścić moje ciało!

Nieczyste duchy, nakazuję wam,
odejdźcie stąd natychmiast (3x)
Wstydźcie się (3x)
Odejdźcie tam, gdzie wasze miejsce
i poddajcie się decyzjom Boga.

Pozostawcie w spokoju moich bliskich.
opuście moje środowisko,
nie podchodźcie do mnie nigdy!
Nie dotykajcie mojego ciała,
nie dotykajcie moich rzeczy,
opuście moje progi.
Uciekajcie (3x)

Mój dom jest moją świątynią,
nie wolno wam przekroczyć jej progów!
Swoje życie i duszę oddają Bogu,
uciekajcie (3x)

W moim sercu mieszka Chrystus
i w Imię Jezusa Chrystusa wołam,
uciekajcie (3x)
Moja siła jest większa
i nie wolno wam wracać.
Jestem duchem Nieba,
jestem dzieckiem Boga
a wy uciekajcie za 7-dme morze.
Niech się tak stanie (3x)
Dzięki Ci za to Boże
i ufam Ci całkowicie.EGZORCYZM 2

Precz szatanie (3x)
Nie dosięgną mnie oczy twoje.
Jestem przykryty(a) płaszczem Miłości
Jezusa Chrystusa.
W moim sercu kwitnie Miłość Boga
Precz z mojego życia (3x)
Przecz od moich bliskich (3x)
precz z mojego domu (3x)

To ja jestem tu zwycięzcą!
W Imię Boga i Jego Syna,
Niech się tak stanie (3x)
Dzięki Ci za to Boże
i ufam Ci całkowicie.

Egzorcyzmy są utożsamiane z wiarą chrześcijańską. Największym egzorcystą był Jezus. Uczył Apostołów i swoich uczniów jak oczyszczać ciało ze złych duchów, jak się uwolnić od sideł szatana.

Znane są działania nieczystych duchów, które błąkają się po świecie. Wiele z nich potrzebuje ratunku. Odmawiając modlitwy i egzorcyzmy pomożemy im samym. Spróbujmy rozmawiać z nimi i poprosić aby oddały się w ręce Boga. Są jednak duchy, które nie chcą odejść a nawet stają się złośliwe.

Egzorcyzmy znane już były w Sumerze, Babiloni, Egipcie, Grecji. Jezus nie uczył niczego nowego. On tylko przypominał stare nauki.


Sumer

Sumer - starożytna kraina znajdująca się na terenie dzisiejszego Iraku w dorzeczu Eufratu i Tygrysu. Sumeryjczycy zniknęli tak samo zagadkowo jak się pojawili. Ich język przypominał łacinę, stosowaną nadal w dzisiejszym świecie. Byli znani jeszcze przed potopem. Posiadali ogromną wiedzę szczególnie w dziedzinie astronomii i astrologii. Również przeprowadzali wiele skomplikowanych religijnych rytuałów. Pierwszy egzorcyzm znaleziono w Sumerze - rytuał inwokujący do Najwyższych Duchów Wszechświata, prośba w obronie przed złymi mocami.

Dobrze znali mit dotyczący Lucyfera i innych bogów współpracujących z ciemnymi mocami. Wielu z nich wymienia "Stary Testament." Znali nazwę "Abyss" - otchłań, czasami nazywali to miejsce: Nar Mattaru, Cuthu, Kutu lub Enume Elish, nazwy te są utożsamiane z szatanem - władcą otchłani. Bogowie podziemi byli mistrzami czarnej magii. W Sumerze była też duża liczba znawców Białej Magii, którzy pomagali ludziom bronić się przed złymi mocami. Szatan posiadał zdolności zamieniania się w węża, władcy-strażnika otchłani-chaosu. W kulturze Chin znany jest smok egzystujący poniżej ziemi, który posiadał wielkie moce.

Ale również wielkie moce posiada wąż Kadaceusz, symbolizujący zupełnie inną siłę, jest kodem ludzkiego DNA.

Egzorcyzm - słowa inwokowane przeciw złym mocom, znane i stosowane przez wszystkie kultury świata nie były jedyne, które ochraniały człowieka przed napaścią szatana. Używano też różnych ochronnych talizmanów i sekretnych pieczęci, zamykających furtki złym mocom.

W "Egipskiej Księdze Zmarłych" można znaleźć wiele takich symboli, dzięki którym było łatwiej się bronić. Jednym z nich była pięcioramienna gwiazda odwrócona jednym promieniem w górę. Ta sama gwiazda ustawiona w odwrotnej pozycji - dwoma promieniami w górę wnosi w środowisko przeciwną energię - otwiera furtki złym mocom. Ważne jest aby wiedzieć jak każdy symbol i talizman pracuje zanim zaczniemy go używać. Należy również wybierać takie symbole, które są całkowicie dla nas bezpieczne.

Potężną ochronną pieczęcią jest ośmioramienna gwiazda. U starożytnych była jeszcze wzmacniana w lapis lazuri, szlachetny kamień odpędzający złe duchy. Ośmioramienna gwiazda jest połączona z cyklem 13 dniowym księżyca. Trzecim wielkim ochronnym symbolem jest Złota Korona - Światło Boga. Symboli ochraniających ludzi przed nieczystymi siłami jest na świecie duża ilość.

Modlitwy i egzorcyzmy zawsze broniły ludzi i były ich wielkim wsparciem. Odmawiano je we wszystkich językach. W dzisiejszym czasie najsilniejszą dla nas obroną jest Jezus Chrystus, Jego Matka Maryja i Archanioł Michał z anielskimi zastępami.

"... I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami, a na jej głowie jej korona z dwunastu gwiazd ...' (Ob. Jana 12:1)

"... I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ..." (Obj. Jana 12:6)

"... I wybuchła wojna w Niebie, Michał i aniołowie jego toczyli bój ze smokiem i aniołami jego ..." (Obj. Jana12:7)

"... I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodził cały świat..." (Obj. Jana12:9)

Z tych wersetów biblijnych łatwo można odczytać komu możemy zawdzięczać uwolnienie z sideł szatana.

Matka Boża: ... Z woli Trójcy Przenajświętszej daję wam Najsilniejszą Broń zapewniając zwycięstwo nad szatanem i jego współpracowników...

Zwycięstwo nas szatanem dokona się, ale my ludzie również musimy włożyć swój wkład: modlitwy, egzorcyzmy, dobre uczynki, miłosierdzie i miłość sprawią, że rozpuścimy trudne sytuacje życiowe i cierpienia. Matka Boża i Jezus pomogą nam przetrwać w tym trudnym okresie.MODLITWA NA OŚLEPIENIE SZATANA
(podyktowana przez Jezusa Chrystusa)

Oby nasze kroki były wspólne.
Oby nasze ręce wspólnie gromadziły.
Oby nasze serca wspólnie uderzały.
Oby nasze wnętrze wspólnie odczuwało.
Oby myśli naszego ducha jedność budowały.
Oby nasze uszy wspólnie umiały wsłuchać się w ciszę.
Oby nasze oczy wpatrujące się w siebie wzajemnie - spajały nas.
Oby nasze wargi wspólnie błagały Ojca Niebieskiego o Miłosierdzie.


Wszystkie modlitwy do Płomienia Miłości, do Krwi Jezusa posiadają wielką moc. Odmawiając je oczyszczamy nimi podobnie jak to czyni egzorcyzm. Musimy tylko skierować modlitwę w odpowiednią sytuację: chorobę, tragedię, cierpienie.. etc.

Maryja jest naszą Arką Ocalenia: ... Od czasu mojego pojawienia się w Fatimie do dzisiaj ludzkość stała się gorsza niż w czasie Sodomy i Gomory, gorsza niż za Noego, a nawet niż w czasie kiedy mój Syn chodził po ziemi. Ludzkość nadal idzie w ciemność bo idzie za Lucyferem a nie za słowem mojego Bożego Syna ... Proszę abyście codziennie odmawiali Św. Różaniec ... odmawiajcie codziennie egzorcyzm... módlcie się nieustannie.

Sakramentalia:

1. Brązowy Szkaplerz Karmelitański.

Jest płaszczem Maryi i obok Różańca stanowi najsilniejszą obronę. Różaniec i Szkaplerz są ochroną dla duszy. Będą bardzo ważną bronią w dniach ciemności dla każdej duszy i na każdy dzień. Mają potęgę pogromienia szatana.

2. Różaniec

Odmawianie codzienne daje łaskę od Trójcy Przenajświętszej pogromienia i zwalczenia szatana.

3. Szkaplerz Św. Charbela

Jest cudowną bronią przeciw Lucyferowi. Ma moc egzorcyzmu oraz moc uzdrawiania na ciele i duszy. Św. Charbel - pustelnik (Józef Antoni Makhlouf) ur. 8 maja 1828 roku w Libanie, zwany cudownym kwiatem świętości. (LINK!)

4. Szkaplerz pokutny naszej Pani od Arki

Daje obietnicę, ze już tu na ziemi człowiek odpokutuje za grzechy i będzie żył w nowej erze panowania Dwóch Największych Serc, gdzie jak nigdy dotąd po uprzednim bolesnym oczyszczeniu świata będziemy doświadczać obecności duchowej Jezusa i Maryi na wskutek otwarcia się ludzi na potężne działanie Ducha Świętego.

5. Medalik Św. Benedykta

6. Św. Michała

7. Krucyfiks

8. Medalik naszej Pani Arki

9. Ducha Świętego

10. Róży Mistycznej

11. Św. Józefa

12. Dzieciątka z Pragi

i wszystkie z Jezusem i Maryją a szczególnie 4 pierwsze musimy zawsze nosić przy sobie. Nośmy przy sobie również różaniec. Będą naszą najlepszą ochroną.

13. Cudowny Medalik

Ci co go noszą dostąpią największych łask. Pomocne są modlitwy do Św. Filomeny, Patronki naszych czasów. (LINK!)

14. Św. Józef

Patron naszych czasów, patron rodzin, postrach szatana.
 

MODLITWA OBRONNA PRZED ATAKIEM SZATANA

O Święci Aniołowie Pańscy, Św. Michale, Św. Gabrielu, Św. Rafale, przybądźcie ku pomocy duszy mojej. Módlcie się za mną, Święci Aniołowie, wzywam was na pomoc przed atakami złego ducha. Brońcie mnie, zaprowadźcie do Bram Niebieskich, gdzie Pan Bóg Jedyny w Trójcy Przenajświętszej króluje. Amen.

Vancouver
12 Nov. 2007

WIESŁAWA