ZMIANY W DNA

SYSTEM ENDOKRYNICZNY I CENTRALNY UKŁ. NERWOWY
(CZĘŚĆ 5)
LINK! DO CZĘŚCI 4

LINK! DO CZĘŚCI 6
 

W ostatnich latach obserwujemy na świecie osłabienie układu immunologicznego i układu nerwowego człowieka. Wyłaniają się coraz to nowsze choroby, wywołują duży niepokój, a nawet agresję. Ten stan jest spowodowany brakiem balansu energii w ciałach ludzkich.

Brak balansu energii powoduje najwięcej problemów w układzie nerwowym. Photon Belt każdego dnia coraz mocniej zbliża się do Ziemi. Jego energie wnikają w ciała ludzkie, dokładnie w nasze systemy nerwowe. Duża masa ludzi nie wytrzymuje wielkiego napięcia światła. Nieprzygotowane układy nerwowe czynią ludzi bardziej zmęczonych i często agresywnych. Nie wszyscy potrafią radzić sobie z tą nową sytuacją, a co gorsze nawet nie przypuszczają, że ich problemy są związane z nadciągającą wielką kosmiczną falą światła. Także duża liczba ludzi nie wierzy, aby takie zjawisko było możliwe.

Można samemu sobie pomóc, aby wyrównać balans energii. Każdy z nas powinien spędzać sporo czasu na łonie natury. Wspaniały jest kontakt z ziemią, wodą i z zielenią. Te czynniki pozwalają utrzymać balans pól elektromagnetycznych człowieka.

Ciało eteryczne transmituje energie ze środowiska i przenosi je do energetycznych centrów w ciele - czakr. Każda czakra jest powiązana z gruczołem dokrewnym i z układem nerwowym. Obecnie gruczoły dokrewne spełniają rolę transmiterów energii, którą przekazują dalej do głównych nerwów w kręgosłupie.

Nowa wielka energia zmieni oba te systemy. Stopniowo będą znikać gruczoły dokrewne. Wielkie światło będzie od tej pory przejmowane tylko przez układ nerwowy. Kiedy ciało osiągnie tzw. "świetliste ciało" gruczoły ulegną zanikaniu, a następnie znikną zupełnie.

Czym więcej światła będzie wnikać, tym gwałtowniej będą przebiegać neurologiczne zmiany w układzie nerwowym. Nowy impuls światła czyni nowe drogi nie tylko w układzie nerwowym, ale również wnika w układ mięśniowy. Wielka i silna dawka światła czyni w ciele specyficzny ogień. Powoduje, że zaczynają boleć wszystkie mięśnie. Powoli ten ból zmienia się w dziwny piekący ogień trawiący całe ciało. Następnie przechodzi do naczyń krwionośnych i do skóry. Człowiek zaczyna odczuwać w swoim ciele nowe rewolucje: zimna, gorąca, swędzenia, wiercenia itd.

W tym samym czasie ciało fizyczne próbuje wyrównać balans energii i zwiększa własne wibracje, aby dorównać wibracjom w ciele subtelnym. Nowy proces w układzie nerwowym przenika głęboko w struktury mózgu i następują w nim wielkie zmiany. Stare ciało człowieka przebudowuje się i wstępuje w nie nowy oddech życia.

Pełna rekonstrukcja DNA oznacza, że człowiek już więcej nie będzie posiadał czterech ciał. Zniknie również większość dodatkowych czakr. Nie będzie też posiadał odmiennych stanów świadomości, które czynią człowieka odizolowanym od Wielkiego Źródła. Znikną granice czasu i przestrzeni. Pole świadomości człowieka koresponduje z DNA. W chwili przemodelowania ciała na nowe, taka jednostka wraca do Jedności.

Wszystkie te zmiany nie są łatwe. Dla człowieka jest to okres śmierci - obumierania tego co stare i zatapianie się w nowym świecie. Następują wielkie konflikty w ciele emocjonalnym i mentalnym. Taka osoba czuje, że na tych polach nagle zaczyna być coraz mniej aktywna. Staje się samotnikiem. We wnętrzu starych tkanek nowe energie tworzą kryształowy matrix.

Ważne jest w jaki sposób pracujemy nad sobą. Bardzo istotna jest terapia pomagająca uwolnić nadmierne energie w kręgosłupie. Jej nierównomierny przepływ wielokrotnie powoduje przemieszczanie kręgów kręgosłupa i czyni duże problemy w innych częściach ciała. Można korzystać z pomocy kręgarzy. Istotna też jest terapia homeopatów. Najskuteczniejsza jest terapia Bacha, za pomocą której można usunąć problemy emocjonalne w ciele fizycznym.


(Balans)

cdn...

Vancouver
20 July 2007


WIESŁAWA