ZMIANY W DNA

RZECZYWISTOŚĆ I PRAWDA
(CZĘŚĆ 11)
LINK! DO CZĘŚCI 10

LINK! DO CZĘŚCI 12
 

Planeta Ziemia znajduje się w procesie wniebowstąpienia.

Co to znaczy?

Pierwszy i drugi wymiar wszystkich żyjących form na Ziemi wzrósł do trzeciego wymiaru. Ludzie lub trzywymiarowe formy awansują w zależności od ich poziomu ewolucyjnego jaki posiadają już w obecnej chwili. Wniebowstąpienie postępuje krok po kroku właśnie teraz i będzie nadal kontynuowane zgodnie z Wolą Boga.

Normalnie planety i wszystkie inkarnujące się istoty dostępują wniebowstąpienia w okresie wielkich kataklizmów poprzez śmierć i zmartwychwstanie. Taka droga do wniebowstąpienia pozwala bardzo dobrze zrozumieć wysoki poziom Uniwersalnego Umysłu. Z tego powodu w przeszłych epokach zdarzało się tyle okrutnych zniszczeń na naszym globie.

Zmartwychwstanie jest cyklem wniebowstąpienia, poprzez które całe życie odnawia się, ale już na wyższym poziomie świadomości. Nie oznacza ten cykl normalnego procesu reinkarnacji i związanych z nią uwarunkowań karmicznych. Wiadomo, że przed wniebowstąpieniem karma musi być całkowicie oczyszczona. Również nie oznacza ten proces tylko egzystencji duszy w świecie duchowym, ale również dalszą egzystencję w świecie fizycznym.

Proces wniebowstąpienia zmieni ciało fizyczne i połączy razem z wyższymi ciałami spirytualnymi. Rozpocznie się nowy cykl bycia formą światła. Wniebowstąpienie dzisiejszego człowieka rozpoczęło się tysiące lat wcześniej, w okresie wyjścia Izraelitów z Egiptu.

"... A Bóg rzekł do Mojżesza: <<JESTEM, KTÓRY JESTEM>>. I dodał: <<Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was>>." (Wj 3,14)

"... Postanowiłem, więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziemi Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko i miód..." (Wj 3,17)

Wszystkie historie w życiu człowieka na Ziemi są wielkim symbolem. Historia Mojżesza wyprowadzającego cały naród do ziemi obiecanej jest wielką metaforą, która ma miejsce właśnie dzisiaj. Inkarnacja Jezusa jest jednym wielkim punktem tego procesu. Przyszedł na świat jako Avatar "wziął nasze grzechy" (karmę całego świata) i transmutuje te energie w czyste światło. Kto zrozumie Jego nauki i podąży Jego drogą zmieni w jednym życiu swoją karmę na czyste światło. Przez Jezusa odkupienie (grzechów) będzie możliwe nasze wniebowstąpienie.

Wniebowstąpienie jest wielką serią przeróżnych kroków i poziomów, przez które musi przejść człowiek, aby mógł osiągnąć stan świetlisty. Zbawienie Chrystusa było pierwszym krokiem w świetliste ciało. A pierwszy krok był dwa tysiące lat temu. Wielu z nas powoli zbliża się do celu.

Wniebowstąpienie jest jednym z najbardziej niezrozumiałych procesów spirytualnych na świecie. Znane pod wieloma nazwami, ale w zasadzie tylko dwa stopnie są najważniejsze.

1. Zrozumienie gęstości formy trójwymiarowej i lżejszej formy czterowymiarowej.
2. Transfiguracja czterowymiarowej formy do pięciowymiarowej już świetlistej formy ciała.

Rozróżnia się dwa rodzaje wniebowstąpienia:
- spirytualne,
- fizyczne.

Spirytualne wniebowstąpienie - wyzwolenie duszy poprzez uwolnienie się od ciała fizycznego. Każda dusza, która z sukcesem się budzi, wznosi się i rozumie jak powinna wejść w spirytualne wniebowstąpienie. Jak powinna postępować, aby po śmierci wstąpić do "Nieba."

Fizyczne wniebowstąpienie - jest to zdolność zabierania ciała w wyższą rzeczywistość. Ten proces zazwyczaj odbywa się przy zamykaniu się wielkiego cyklu co 26.000 lat.

Ciało świetliste było przedstawione światu w roku 1988, siedem miesięcy po Harmonicznej Konwergencji. W okresie między 3 i 8 sierpnia 1987 roku wiele ciał niebieskich znalazło się w szczególnym położeniu. Było to dla świata wielkim wydarzeniem astrologicznym i spirytualnym. Połączenie Nieba i Ziemi - zwiastujące końcówkę czasów.

Proces wniebowstąpienia jest w rękach Wniebowstąpionych Mistrzów. Według Archanioła Metatrona w obecnym cyklu jest wielkim eksperymentem, który nigdy przedtem nie miał miejsca.


(Metatron)

Pierwsze co jest najbardziej potrzebne, aby uzyskać wniebowstąpienie: człowiek musi właściwie zrozumieć pierwszy krok w swoim osobistym życiu. Ważne, aby wiedzieć jak ciało świetliste będzie oddziaływało na struktury fizyczne, emocjonalne, mentalne i spirytualne. Następnie jak to ciało będzie oddziaływało na środowisko.

Najbardziej ekscytujące jest dla każdej jednostki, kiedy ciało świetliste zostaje przetransformowane z fizycznej struktury do Wyższego Ja. To połączenie tworzy się z całą serią zstąpień ducha (reinkarnacja) i kolekcjonowaniu wysokich ilości światła w komórkach ciała. Czym wyższy jest poziom światła, tym mniejsza jest gęstość i spoistość ciała fizycznego. Czym więcej światła jest w ciele fizycznym, tym wspanialszy jest poziom duszy, która go zamieszkuje. Końcowy efekt osiągnięcia ciała świetlistego daje możliwość wniebowstąpienia, znaczy kompletnego połączenia z Wyższym Ja.

Schodzenie duszy jest mechanizmem służącym do osiągnięcia mistrzowskich darów. Ciało świetliste posiada 12 poziomów. Każdy poziom musi być ukończony - kompletny, aby mogły zaistnieć dalsze zmiany tak w ciele fizycznym, jak i w ciele spirytualnym.

Każdy kto otwiera się na mądrość nie powinien mieć problemów ze zrozumieniem procesu wniebowstąpienia.

Mądrość jest zdolnością rozumowania własnego życia i odróżnienia co nie jest właściwe dla niego. Jakie rzeczy są najważniejsze dla duszy. Jest to zdolność sortowania wszystkiego co przychodzi każdego dnia i wybieranie tylko tych rzeczy, które wyniosą człowieka w wyższą rzeczywistość. Mądrość jest zrozumieniem rzeczywistości i wielkiej prawdy.

Za każdym razem kiedy kończył się Wielki Cykl - 26.000 lat, zawsze było selekcjonowane kilka dusz, które masterowały fizyczne, emocjonalne, mentalne i spirytualne wartości we wszystkich swoich życiach i były przeniesione w wyższą rzeczywistość. W obecnym czasie będzie miało miejsce większe wniebowstąpienie, około 20 milionów, nie tylko spirytualnie, ale również poprzez fizyczne wejście, zabranie ze sobą ciała fizycznego.

Żyjemy w okresie wejścia do Ziemi Obiecanej.
Wniebowstąpieni nawołują - bądźcie gotowi.

cdn...

Vancouver 
28 Sep. 2007

WIESŁAWA