ZMIANY W DNA

RODOWÓD CZŁOWIEKA I DNA
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) jest kwasem nukleinowym, który zawiera wszystkie instrukcje genetyczne stosowane w rozwoju funkcjonowania wszystkich znanych żywych istot. Głównym zadaniem DNA jest długotrwałe przechowywanie informacji.

DNA często jest porównywane do zestawu schematów, gdyż zawiera wskazówki potrzebne do budowy innych elementów komórki. Segmenty DNA prowadzą informacje genetyczne zwane genami, inne sekwencje DNA służą do celów strukturalnych lub są zaangażowane w sprawie wykorzystania informacji genetycznej.

Nasze DNA jest więc naszym osobistym projektem i jako takie zbiera wszystkie nasze fizyczne, psychiczne, emocjonalne i duchowe informacje.

Człowiek oryginalnie miał dwanaście nitek DNA, które utrzymywały go w pełnym funkcjonowaniu jako istotę duchową. Obecnie posiada dwie aktywne nitki, a dziesięć jest uśpionych. Naukowcy określają je jako "śmietnik DNA" Te dziesięć nitek DNA zostało utraconych, automatycznie zamykając zdolności myślenia w lewym móżdżku i zamknięcia naszych ośrodków serca (LINK!). Konsekwencje tej straty wpływają przede wszystkim na nasze braki duchowe i nasze intuicyjne zdolności oraz zredukowały zdolności samoleczenia. Brak dziesięciu nitek doprowadziło nas do korzystania z bardzo niewielkiej części naszych mózgów. Ciało ludzkie jest dla nas wartościową rzeczą. Posiada i przechowuje mnóstwo informacji, mądrości, wiedzę na temat każdego aspektu dotyczącego naszego świata, naszego życia.

Wewnątrz całego ciała  człowieka są wielkie ilości kombinacji, informacji, wymaganych do repliki innej formy inteligencji całego wszechświata. W koncepcji jaką otrzymujemy od naszych rodziców, z którymi jesteśmy powiązani genami, a te z kolei dają nam największą szansę na dostęp i rozwój naszych umiejętności i duchowych aspektów oraz ważnych dla naszego ciała i ducha umiejętności uzdrawiania uszkodzonych i zakłóconych elementów. Jednocześnie te grupy posiadają wcześniejsze wspomnienia, na naszej drodze do jedności zostały stworzone bloki, powodują głębokie uczucia oddzielenia od naszej prawdziwej istoty i naszego Stwórcy. Ta pamięć o separacji zmusiła nas do stworzenia doświadczenia nowej sytuacji, w której mamy możliwości leczyć się sami, jak również nasz świat, co pozwala nam wrócić do Źródła.

Dusza wybierając rodziców zebrała dokładne informacje i dzięki linii krwi pragnie doświadczyć sytuacji, które za pomocą relacji właśnie z tymi rodzicami pozwolą jej uzdrowić siebie. Toteż moi mili, nie miejcie pretensji do rodziców za ich poczynania wobec was - wasz wybór był świadomy. Mamy więc starannie dobraną własną strukturę DNA i ewentualne możliwości, aby uaktywnić i pobudzić dalsze nitki naszego DNA, będące teraz w stanie uśpionym.

Energia naszej Ziemi porusza się za pomocą dużych drgań przesuwając się na wyższe pola świadomości. Ponieważ Ziemię poruszają jej wibracje, my jako istoty ludzkie żyjące na niej, również jesteśmy poddani wielu możliwościom do podniesienia naszych wibracji. Te zmiany prowadzą coraz to dalej, aż do wniebowstąpienia wielu osób. Do tej pory przeżywają w swoim świecie zamieszanie, chaos, jednak w tym pozornym chaosie leżą ogromne pokłady możliwości dla nas wszystkich, aby rozwijać się i wzrastać.

Jednym z najciekawszych aspektów naszego ewolucyjnego procesu jest przezbrojenie naszego DNA. Kosmiczne promienie światła zakodowane z naszym Stwórcą wchodzą na Ziemię, stymulują zmiany, reorganizują nasze ciało. W świetle zakodowane włókna są wchłaniane wewnątrz naszego DNA, rozpoczyna się aktywacja nowych nitek DNA, które na początku przekształcają się w pączki. Następnie przebudowywany jest nasz układ nerwowy, który ułatwia przejście nowych informacji do naszej świadomości. Wiele naszych uśpionych komórek mózgu zostaje przebudzonych, powoli uzyskujemy dostęp do pełnego potencjału jednostki. Stopniowo nasze ciało wypełnia coraz więcej światła, a nasze wspomnienia stają się bardziej otwarte; w ten sposób w naszym DNA przekształca się świadomość jako istoty wielowymiarowej. Nasze dwanaście nici DNA uaktywnia i połączy się z dwunastoma punktami - czakrami (LINK!), drzwiami energii, poprzez które mamy dostęp do naszego duchowego dziedzictwa. Dwanaście nici DNA służy jako łącza przez dwanaście czakr do sieci energetycznej na zewnątrz naszego ciała. Niestety jest to dość długi proces i nie można się oszukiwać, że nastąpi on w okamgnieniu.

Zanim człowiek go dostąpi niejednego doświadczy, wycierpi wiele frustracji ducha i fizycznej przemiany całego swojego ciała, które na długie lata okrywa się bólem.

Dwanaście czakr jako energetyczne drzwi do naszego ciała łączy się z ogromną siłą istnienia. To właśnie dzięki otwarciu i aktywowaniu tych portali energii możemy rozpoznać sami siebie.

W chwili kiedy w życiu człowieka zaczyna być obecne wszystkie dwanaście nitek DNA zrozumie on sens życia w sposób pokojowy, uwolni się od chaosu. Uczucia, wspomnienia, oferują nam możliwości poznania struktury naszego bytu. Najważniejsze kim jesteśmy poprzez wydarzenia i przekonania, które są w dużym stopniu w nas wplecione.

Naszym zadaniem jest: obudzić, włączyć i zjednoczyć wszystkie dwanaście nitek do wspólnej pracy DNA. Dwanaście czakr opracuje dla nas energie, które przenikną się i przeniosą w całą naszą istotę wiele różnych nowych aspektów. Spowoduje to zupełnie inne zrozumienie wszystkich wydarzeń w naszym życiu i w naszym świecie. Naszych dwanaście czakr są zbiorem emocji, w których mogą pojawić się różne zdarzenia, utrzymują pamięć i naszą tożsamość. Każde odpowiada innej nitce DNA. Te dwanaście elementów energii musi być dostępnych od wewnątrz, gdzie możemy czuć dane odpowiadające i tłumaczące doświadczenia naszych umysłów.

Otwierając nasze serca i umysły wszystkie odpowiedzi - wielka tajemnica - zostaną znalezione wewnątrz nas. Aby do tej formy dorosnąć jesteśmy zobowiązani do wyjścia z naszego obecnego systemu przekonań, stworzenia nowego systemu przekonań tak, jak na to przygotowany jest umysł.

To my jesteśmy panami naszych umysłów, a nie umysł naszym panem. Umysł to tylko narzędzie, które może być wykorzystane do tworzenia rzeczywistości i nic więcej. Podobnie ma się sprawa z naszym ciałem, które jest narzędziem - mieszkaniem dla naszej duszy. W swoim czasie materialne ciało zostaje zwrócone ziemi, a dusza odchodzi do świata duchowego. Kiedy pracujemy świadomie z falami energii i światła ruchu naszej Ziemi jesteśmy w stanie zrealizować i przekształcić samych siebie i naszą planetę. Wszystko musi być oparte na uzdrowieniu i pozytywnych mocach naszych umysłów. W wyższej ewolucji człowieka przychodzi również i ten czas, kiedy połączy się ciało fizyczne i duchowe.

Pełna aktywacja dwunastu nitek DNA tworzy doskonałe połączenie pomiędzy naszym ludzkim kodem genetycznym, dzięki któremu dostajemy pełny dostęp do wiedzy i mądrości. To jest już potężna świadomość, nieziemskie zrozumienie - kim naprawdę jesteśmy. Aktywując dwanaście nitek DNA tworzymy wyrównanie w sobie, co pozwoli na delikatne przejście na znacznie wyższy poziom wibracji i częstotliwości światła, pomagając sobie w procesie wznoszenia się przez kolejne przebudzenie naszej jeszcze wyższej świadomości.

cdn...

28 Nov. 2009

WIESŁAWA