ZMIANY W DNA

PODRÓŻE ASTRALNE
(CZĘŚĆ 9)
LINK! DO CZĘŚCI 8
LINK! DO CZĘŚCI 10
 

Podróże astralne albo wychodzenie z ciała fizycznego człowiek osiąga podczas swojego wyższego rozwoju spirytualnego. W chwili osiągnięcia wysokiej kontroli własnego umysłu - podświadomości jest zdolny wyjść z ciała. Potrafi rozłączyć swoje fizyczne ciało i za pomocą innych ciał podróżuje w inne wymiary. Generalnie osoby, które osiągają wysoką świadomość budzą własną nadświadomość i przyłączają się do wyższych pól elektromagnetycznych. W zależności od przebudzenia stopnia świadomości dusza człowieka podróżuje na tym planie. Którego ciała jest zdolny użyć człowiek, tak daleko będzie podróżował. Dzięki niemu przenosi się właśnie na te plany: astralny, eteryczny czy spirytualny, osiąga plan powiązany z jego własnym wyższym ciałem. Nie osiągnie wyższego planu osoba, która nie posiada rozwiniętego wyższego ciała. Będzie jak na nitce podróżować we własnych granicach.

Podczas podróży astralnych dusza człowieka przenosi się na wyższe plany i ma zdolność powrotu do ciała fizycznego.


Podróże astralne można osiągnąć w drodze medytacji i są znane od tysięcy lat w starożytnych Chinach i innych antycznych kulturach. Dusza człowieka podczas podróży astralnych wygląda niczym duch spacerujący po świecie.

Należy wiedzieć, że jest niezliczona ilość wyższych planów we Wszechświecie.

Ogólnie mówi się tylko o siedmiu głównych:

1. fizycznym
2. emocjonalnym
3. mentalnym
4. intuicyjnym
5. spirytualnym
6. Chrystusowym
7. Boskim

a te są jeszcze podzielone między swoimi granicami. Niczym państwa na Ziemi, podzielone na regiony, województwa i jeszcze mniejsze gminy.

Świadomość człowieka jest też wielowymiarowa i porusza się w zależności, z którym poziomem świadomości kosmicznej zdoła się połączyć.

Fenomenem jest stan zwany Qualia.

Qualia, słowo z łaciny znaczy "jakiś gatunek, część, która się czymś wyróżnia". Dotyczy każdego z nas, który będąc człowiekiem różni się zasadniczo od całej ludzkości. Posiada inne uczucia i inne zachowania i wzrasta ponad wszystkich swoim filozoficznym rozumem.

Qualia jest identyfikowana jako odmienna jednostka lub obiekt.

Do tej grupy zalicza się świętych, którzy posiadają wyraźnie odmienne atrybuty życiowe. Byli niczym światło w ciemności rzucające się wszystkim w oczy.

Niektórzy filozofowie podzielili świadomość w zależności od informacji przekazywanych przez mózg człowieka, który jest wielką maszyną wpływającą na człowieka inteligencję i jego świadomość. Świadomość u przeciętnego człowieka jest w stanie uśpionym, a w chwili przebudzenia wznosi się ponad przeciętne granice. Człowiek śpiący porusza się na poziomie osoby będącej w comie. Jego mózg pracuje w 3-6% swoich możliwości.

Qualia jest swoistym fenomenem
i nadaje człowiekowi odmienne cechy,
pozwala doświadczyć niezwykłych fenomenów mistycznych
i daje zrozumienie Najwyższego Bytu.

Podczas zmian komórkowych wiele osób doświadczy podróży astralnych. Na jakim poziomie przebudzi się jego świadomość, na takich orbitach będzie podróżować. Człowiek odkryje, że oprócz jego fizycznego ciała i fizycznego życia posiada jeszcze duszę, która jest zdolna egzystować w wielowymiarowej rzeczywistości. Wiele osób doświadczy innych kontaktów z istotami o czystej formie energii, zwanych świetlistymi. Kto raz zasmakuje takiej podróży będzie już zawsze dążył do przyłączenia się do wymiaru najczystszych energii, pragnie natychmiast odłączyć się od świata fizycznego.

Ale zanim przeciętny człowiek posiądzie takie zdolności musi otworzyć własną świadomość, a w jego ciele musi nastąpić wiele zmian. Aby otworzyć wyższe wymiary należy wpuścić do własnego ciała najczystszy strumień energii.

Z chwilą przeniesienia się do świata wielowymiarowego człowiek odkryje, że znajduje się jeszcze jeden wielki świat bardziej interesujący niż ten dotychczas mu znany. Nowe doświadczenie człowieka poprzez transformację na wyższy szczebel ewolucji, otworzy nowe drzwi w wielowymiarowy Wszechświat. Dla wielu ten dzień będzie wielką niespodzianką, wielkim wydarzeniem. W jednej chwili odgadnie prawdy życia i już nikt go nigdy nie zwiedzie.

Aby rozwinąć właściwy poziom połączenia własnego pola świadomości z wyższymi planami najbardziej owocna jest modlitwa. Wskazane jest też prosić podczas swoich nowych podróży o pomoc Anioła - przewodnika, który zawsze poprowadzi na prawdziwe drogi. Wielu natychmiast odkryje, że ten inny świat dotąd niewidzialny dla oczu człowieka posiada również wiele niebezpieczeństw.cdn...

Vancouver
1 Aug 2007


WIESŁAWA