ZMIANY W DNA

KOLOR, DŹWIĘK I ŚWIATŁO
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

W jaki sposób następują zmiany w świetlistym ciele kiedy wlewa się w nasze ciało więcej światła o wyższych wibracjach?

Mitochondria, które wcześniej rozpoznają jako źródło energii tylko pożywienie, zaczynają rozpoznawać światło, które też jest źródłem energii. W mitochondriach zachodzą procesy będące głównym źródłem energii (ATP) dla komórki.

ATP - adenozynotrójfosforan, jeden z najważniejszych nukleotydów w komórce pełniący funkcję uniwersalnego nośnika energii jest swoistym akumulatorem, ale nie jest magazynowany tylko tworzony na bieżąco. ATP między innymi kontroluje ciśnienie krwi.

Cząsteczka ATP składa się z zasady azotowej - adeniny połączonej wiązaniem N-glikozydowym z cząsteczką cukru-rybozy i 3-ch reszt fosforanowych połączonych ze sobą dwoma wiązaniami bezwodnikowymi.

ADP - adenozynodifosforan, związek organiczny - nukleoid złożony z rybozy, adeniny i z 2-ch grup fosforanowych, dołączenie jeszcze jednej grupy powoduje przekształcenie go w ATP, z utworzeniem wysokomagnetycznego wiązania bezwodnikowego ADP, powstaje z ATP w wyniku hydrolizy lub przeniesienia 1 reszty fosforanowej z ATP na akceptor (np. glukozy lub białka).

Proces ATP do ADP i z powrotem do ATP odbywa się bardzo szybko. Szybkie zmiany powodują, że wzrasta wibracja i przenosi ciało do wyższych poziomów wibracyjnych.

Neurony są komórkami nerwowymi ze wszystkimi dokonującymi się w nich procesami. Neurony przekazują informacje z jednego neuronu do drugiego za pomocą impulsu elektrycznego. To połączenie nazywa się synapsą elektryczną.

W I stopniu aktywacji synapsy w mózgu zwiększają swoją liczebność. Zwiększenie się liczby synapsów formuje duchowe impulsy, które popychają do następnych poziomów.

Ludzkie ciało powoli zmienia się w kolor, dźwięk i światło, rodzi się ciało świetliste. Posiadamy w naszych komórkach kwas rybonukleinowy (RNA) występujący w jądrze komórkowym i w cytoplazmie. W komórce występuje wiele kwasów rybonukleinowych, które różnią się funkcją, masą cząsteczkową i strukturą. RNA zazwyczaj jest jednoniciowe, ale znana jest też postać dwuniciowa podobna do DNA.

RNA jest fazą rozwoju życia, nośnikiem genów. Informacja dziedziczna zapisana jest za pomocą kodu genetycznego, dotyczy struktury białek oraz różnych typów RNA jako sumy informacji wszystkich genów organizmu. DNA może zaistnieć tylko dzięki RNA.

Jak się aktywuje DNA?

Poprzez światło przechodzące w RNA - na dwóch drogach:
- pobranie informacji z DNA do komórek,
- pobranie światła i przesłanie go z powrotem z komórek do DNA w celu rozprogramowania.

Znajdują się komórki, które służą tylko tym celom - rozprogramowywują. Tak szybko jak tylko pobiorą światło prześlą go natychmiast do DNA w celu rozprogramowania. Światło tworzy kolory i dźwięk spektrum i DNA jest aktywowane.

Aktywacja DNA jest procesem wniebowstąpienia, podróżą człowieka do domu. Aktywacja naszych ciał bierze początek z informacji poprzez światło. Zaczynamy ten proces każdy indywidualnie, wprzódy jesteśmy rozprogramowywani. W następnych etapach nasze ciała będą ulegać zmianom. Rozłączenie człowieka ze źródłem dobiega końca.

Coraz więcej osób zaczyna rozumieć co naprawdę dzieje się z ich ciałami i w jakim celu te zmiany zachodzą. Jeszcze kilka lat temu kiedy próbowałam uświadomić ludziom ten stan rzeczy mówiono mi, że opowiadam nonsensy. Dzisiaj coraz więcej osób dzwoni do mnie z prośbą o wyjaśnienie procesu aktywacji ciała do wyższych poziomów. Coraz większa grupa odbiera dziwne sygnały ciała i czuje w głębi narastający niepokój. Mentalny i fizyczny system budzi się i człowiek staje się czuły na wyższe energie.

Pierwszym znaczącym symptomem będą fale lęków i depresji, mentalne wyrywanie się ze starych elektro-magnetycznych pól. Powoli dołączą bóle głowy, problemy ze wzrokiem, słuchem, ból klatki piersiowej w zależności od stopnia aktywacji serca.

Coraz częściej słyszy się, szczególnie u młodzieży o napadach ataków epileptycznych. Lekarze nie umieją znaleźć przyczyn, leczą środkami chemicznymi co może zmienić niekorzystnie formy ciała.

Człowiek żył zawsze jako odrębna jednostka - indywidualista, życie było w jego rękach. Więc nie łatwo teraz wielu ludziom pogodzić się ze stanem oderwania od swojego ego i ciężko jest przyłączyć indywidualny umysł do Uniwersum.

Skąd przychodzi światło, które aktywuje ciało człowieka?

Przychodzi z 5-tego wymiaru, wnika w meridiany, które aktywują punkty na skórze, układ limfatyczny i układ krwionośny. Wszystko co znajduje się na Ziemi wibruje. Dotyczy to również komórek naszego ciała. Kiedy w nasze ciało wchodzi wyższe światło z 5-tego wymiaru zwiększa się rotacja komórek kręgosłupa, które od tej pory będą wibrować coraz to szybciej.

Odrywanie się od starych indywidualnych powiązań nie jest łatwą rzeczą, w chwili budzenia się umysłu i ciała człowiek wielokrotnie będzie tracił nad sobą kontrolę. Coraz częściej poczuje, że sam mało może, że istnieje "ktoś albo coś", co wyraźnie kieruje jego życiem. Niższy umysł ciągle będzie upominał się o własne prawa do utrzymania dawnej osobowości i jeszcze wiele razy da znać o sobie.

Czym więcej nowego światła będzie wnikać w ciało, tym będzie w nim większa wojna. Ktoś będzie wewnątrz szeptał - ja tu rządzę, ode mnie zależy kim jestem i co robię... ale to tylko ego pragnie przywrócić ciebie do starej formy.

Czas, aby nowy człowiek, który dąży do wzniesienia się zrozumiał czym naprawdę dla niego jest uniwersalna rzeczywistość. Powinien starać się odnaleźć swój prawdziwy mentalny poziom i powiedzieć sobie otwarcie - ja tu nie rządzę tylko jestem cząstką światła.

Drugi poziom ciała świetlistego odbywa się na 6-stym poziomie, gdzie znajduje się nasze eteryczne ciało. Człowiek, u którego zaczyna aktywować się ciało na 2-gim poziomie poczuje jakoby pływanie całego fizycznego ciała, zaczyna się aktywacja komórek. W tym czasie poczuje wnikanie światła w swoje fizyczne powłoki. Kiedy światło przeniknie mocniej, eteryczne ciało zaczyna topić się w świetle i rozpocznie się proces uwalniania od ciała eterycznego.

Na 3-cim poziomie aktywacji zmienia się wrażliwość fizycznych zmysłów. Poprawia się wzrok, słuch, smak, wrażliwość na zapachy, zwiększa się wrażliwość skóry. Człowiek na tym poziomie ma zdolność słyszenia "białego dźwięku". Wiele dusz inkarnowało się już na tym poziomie, aby wziąć udział w procesie wniebowstąpienia.

Kiedy rozpocznie się proces aktywacji czwartego poziomu - duchowego każdy z nas rozpozna własną duszę. Nie będzie już ważne czy dusza istnieje, czy nie. Wszechświat da możliwość wchłonięcia ciebie w powódź własnego światła.

Słowa Jezusa: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" okażą się wielką rzeczywistością.

cdn...

Vancouver
13 April 2008

WIESŁAWA