ZMIANY W DNA

INTELIGENCJA CZŁOWIEKA

Inteligencja jest sprawnością umysłową, spostrzegana jako przetwarzanie informacji w mózgu i posiada wiele odcieni.
 

FIZYCZNA INTELIGENCJA - PQ

Inteligencja ciała. Pracuje bez naszej pomocy: układ oddechowy, krwionośny, nerwowy, immunologiczny... i wszystkie komórki, prawie 7 trylionów, które wykonują swoją biochemiczną pracę. Potrafi samouleczać i bronić nasz organizm przed niebezpieczeństwem.

Fizyczna Inteligencja - PQ, zwana też praktyczną, to nasze zarządzanie ciałem np: gimnastyka, rozwijanie zdolności ciała, trzymanie nad nim kontroli za pomocą umysłu. Czym wyższe PQ, tym mniej jest problemów z funkcjonowaniem ciała i ze zdrowiem. Ci ludzie stąpają mocno po ziemi, są liderami.

PQ - Inteligencja wizualna ukazująca muskularną jednostkę, uczy co czynić, aby ciało było w jeszcze lepszej kondycji.


KONWENCJONALNA INTELIGENCJA

To pojęcie jest wąskie i nawet kiedy IQ (iloraz inteligencji) u danej osoby jest wysoki, nie świadczy to jeszcze o duchowym sukcesie. Ważnym elementem jest EQ - emocjonalna inteligencja, która jest odpowiedzialna za wszystkie sukcesy. Niezależnie od tego jakiego "brylantowego" człowieka, z super IQ spotykamy, jeśli jego EQ nie jest wystarczająco rozbudowane, jego "błysk" nie przynosi dobrego efektu.

IQ - iloraz inteligencji - wartość liczbowa inteligencji. Wartości te nie są absolutną miarą inteligencji lecz mają charakter relatywny. IQ wywodzi się z logiki, np. zdolności logiczne, werbalne; w tej grupie znajdziemy dużo matematyków, biznesmenów, hazardzistów, zawsze dbają o własne interesy, lubią psy... ale okazuje się, że osoby z wysokim IQ są niezwykle biedne w ducha. W tej grupie jest najwięcej ateistów. IQ przynależy do lewej półkuli mózgowej.

Skala ilorazu inteligencji:
- bardzo wysoka >149
- wysoka 130-149
- powyżej przeciętnej 110-129
- przeciętna 90-109
- niższa niż przeciętna 70-89
- upośledzenie umysłowe <70

W Kanadzie znany jest test SATs (Scholastic Aptitude Test), typowy uczelniany ranking określający poziom intelektualny studentów.
 

EMOCJONALNA INTELIGENCJA - EQ

Połączona ściśle z miłością i duchowością, przynosi współczucie i pomoc drugiej osobie.

Miłość, duchowość, współczucie, są impulsami, w tym aspekcie nie świadczą o romansie czy seksie, nie są też spokrewnione z religią, są wysoko rozwiniętą naturą człowieka, wskazują na jego wysokie indywidualne wartości i umiejętności nawiązywania prawidłowych związków z innymi osobami, łączeniem się z naturą świata i ponad światem.

EQ posiada dwa aspekty:
- zrozumienie samego siebie, swoich życiowych celów, właściwe intencje, odpowiedzialność i odpowiednie zachowania w każdej sytuacji,
- zrozumienie innych i ich odczuć.

EQ ma pięć domen:
1. Znać własne emocje
2. Umieć nimi zarządzać
3. Motywacja siebie
4. Rozpoznanie i zrozumienie emocji innych ludzi
5. Zarządzanie związkami i emocjami innych.

Naukowcy przez długie lata mierzyli IQ jako najlepszy miernik inteligencji lecz doszli do wniosku, że samo IQ bez EQ nie przynosi sukcesu. W roku 1990 Prof. John Mayer i Dr Peter Solovey przedstawili światu nowy termin - emocjonalna inteligencja (EQ).

Według reguły EQ określa; zdolność osoby w zrozumieniu jej własnych emocji i emocji innych. W roku 1995 psycholog Daniel Galeman wydał na ten temat książkę - "Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ".

Naukowcy twierdzą: EQ przynosi wielkie sukcesy i dzisiaj już powszechnie jest wiadomo, że nie IQ tylko EQ wynosi osobę ponad przeciętną.

EQ nie znaczy, że musimy się uczyć na uniwersytecie, ale musimy nauczyć się zarządzać własnymi emocjami i wprowadzić je właściwie w życie. Tylko wówczas, kiedy nasze serce pracuje właściwie, produkuje elektryczny sygnał 40 do 60 razy silniejszy niż mózg. Właśnie ten elektryczny sygnał idący z serca jest dominującą siłą w ludzkim ciele. Stare naukowe teorie twierdziły, że serce jest jedynie pompą i nie ma nic wspólnego z inteligencją, ale dobrze wiemy, że tylko ten człowiek, który kieruje się w podejmowaniu swoich decyzji sercem, a nie rozumem, odnosi duchowe sukcesy. Mistyczny świat wie, że serce i mózg są ze sobą ściśle połączone. Nasza nowożytna kultura popełniła wiele błędów pracując z inteligencją i rozumem. Prawdziwi duchowi nauczyciele wiedzą, że nie jest to droga do prawdy. Wysoka inteligencja człowieka (IQ) nie doprowadzi do Źródła tylko pozwoli na wybranie lepszych dróg życia na Ziemi.

SERCE - drzwi - połączenie wszystkiego, kiedy je tylko otworzymy, otwieramy wszystko co tylko życie ma nam do zaoferowania. Odkryjemy nowe pasje, nowe zdolności, zrozumienie zupełnie innych rzeczy na wyższym poziomie. Odnajdziemy co naprawdę jest dobre, a co złe. Wiele osób w takiej chwili zrobi natychmiastowy zwrot, zrozumie własne błędy i dojrzy właściwy kierunek.

Coraz więcej ludzi rozumie co to znaczy posiadać:
- wysokie IQ czy wysokie EQ?

Kiedy EQ i serce zajmuje miejsce IQ w mózgu, człowiek rozwija się na duchowej ścieżce prawidłowo. Kto posiada wysokie EQ posiada również doskonałą komunikacyjną sztukę. Bardzo ważną rzeczą jest, aby umieć zrozumieć ludzki talent tzw. zdolności wrodzone.

EQ znaczy posiąść umiejętności pięciu elementów:
- samoświadomości,
- motywacji,
- samodyscypliny,
- adaptacji,
- umiejętności bycia w związkach.
 

SPIRYTUALNA INTELIGENCJA - SQ

Duchowe zdolności duszy, przede wszystkim:
- zrozumienie życia,
- jego wyższe cele,
- sens bycia,
- jak posiąść mądrość.

W tej grupie spotyka się najczęściej religijnych liderów, mnichów, mędrców, pastorów, księży i artystów. Mają mocno rozwiniętą prawą półkulę mózgową, znaczy spirytualny umysł, co im daje wysoką spirytualną SQ.

Prawa półkula mózgowa - interpersonalna, intuicyjna, odpowiedzialna za medytację i modlitwę. Osoby te dbają o wszystkie rzeczy jakie są w ich środowisku, lubią koty. Prawa półkula przynależna jest wyższej naturze z mistycznymi mocami, wzrasta w Świadomość Chrystusową.
 

MĄDROŚĆ

Mówimy o niej wówczas kiedy osiągniemy najwyższy poziom świadomości i przebudzimy duszę do najwyższego zrozumienia jakie można osiągnąć w życiu. Mądrość przychodzi do człowieka ze świata, obrazów, kolorów, dźwięków i wszystkich innych form. Są tacy, którzy twierdzą, że mądrość przychodzi z wiekiem albo bierze się z ilości ukończonych szkół... a prawdą jest, że przychodzi w chwili połączenia naszej świadomości z Najwyższym Źródłem.
 

ZROZUMIENIE

Przychodzi do nas zewnątrz z wielu pól. Poznajemy je za pomocą naszej wrażliwości, uczuć i intuicji. Posiadając zrozumienie otwieramy drzwi do wielu informacji płynących z różnych kanałów poprzez nasze wewnętrzne zmysły.

Nie łatwo jest porównać materię i świat ducha - rzeczy widzialne i niewidzialne, ludzkie fizyczne akcje i potężne źródło wewnętrznego spokoju. Osoby obdarzone wiarą znajdują w ciszy własnego serca coś więcej... czego nie mogą znaleźć ci, którzy są zbyt mocno zaabsorbowani materialnym życiem. Harmonijne wibracje otwierają prawdziwe wizje, rodzi się głębokie zrozumienie i mądrość, kontrolowane przez emocje człowieka. Od tej pory wewnętrzne życie nie jest tylko teorią formowaną w logicznym umyśle. Głęboko we własnym sercu rozpoznajemy coś nowego - prawdziwą naturę człowieka.
 

WEWNĘTRZNE ZMYSŁY

Zmysły - furtki komunikacyjne pomiędzy ego i elementami wyżej funkcjonującymi. Pięć zmysłów człowieka pomaga w codziennym życiu, służą jako fizyczne organy. Znane jest siedem zmysłów, pięć już posiadamy, w wyżej rozwiniętym ciele będzie ich o dwa więcej. Zmysły mają potrójną naturę: fizyczną, witalną i astralną. Kiedy ich właściwie użyjemy w nasze ciało wnika wyższa energia.
 

KWANTOWA INTELIGENCJA (Quantum) - QI

Występuje wówczas kiedy ludzka świadomość jest połączona z Najwyższym Źródłem. Wiele osób przychodzi na świat w stanie świadomości kwantowej. Nie muszą godzinami medytować, aby osiągnąć wysoki aktywny umysł, otwierają się nagle i przystępują od razu do wykonania swojej misji. W tym stanie wszystkie rzeczy przychodzą naturalnie.

Zrozumienie ważnej roli EQ i IQ jest rezultatem zmian chemicznych w mózgu. Duża grupa ludzi gubi prawdziwe założenia. Prawdą jest też, że potężna grupa ludzi ochrania siebie przed EQ, wielokrotnie zupełnie nieświadomie, aby nie stracić dostępu do posiadania wyższego IQ. W chwili prawidłowego zarządzania emocjami niestety IQ pozostaje w tyle. Wybierając prawidłową drogę otwieramy następne furtki do aktywacji DNA.

Potęgą umysłu można uleczyć choroby i rozwinąć więcej paranormalnych mocy (siddhi LINK!), rozwinąć mocno lewą półkulę mózgową.

Ale należy pamiętać, jeśli ktoś, kto pragnie rozwoju duchowego skupia się zbyt mocno na ciele fizycznym i potędze umysłu, ignorując ludzkie emocje nie wytworzy ciała mentalnego. Nikt nie może poczuć się szczęśliwy kiedy mu zabraknie tego ciała. Świadomy umysł nie przebudzi się pod wpływem intensywnych intelektualnych ćwiczeń, a życie poprowadzone w ten sposób będzie tylko procesem analitycznym, ograniczonym w prawdziwym kosmicznym zrozumieniu. Właściwe emocje EQ wpływają na pracę prawej półkuli mózgowej, wytwarzają odpowiednią energię i uwalniają uwięzioną duszę. Wielki mur trzymający ją w więzieniu naszej fizycznej egzystencji, w sile naszych mięśni i w analitycznym umyśle blokuje przepływ subtelnych energii, zatrzymuje duchowe przemiany. W ciało i umysł wnikają zupełnie inne siły tworząc odmienny wzorzec.

Zapanujesz nad światem, ale stracisz ducha.

Nie łatwo zrozumieć takie oświadczenie
ale jednak taka jest PRAWDA.

Fizyczna Inteligencja - PQ
HD Muscle - Women's Bodybuilding On Blu-ray!

Inteligencji - IQ
Rubik's Cube solution

Układasz kostkę rubika w 35 sek.? Ale wcale ci to nie gwarantuje, że będziesz Wielki! (tak jak w tej piosence)

Spirytualna Inteligencja - SQ
Dalai Lama

Vancouver
4 March 2008

WIESŁAWA