ZMIANY W DNA

DROGI DO NIEBA
 

Jest 8 dróg do nieba. Dusza podróżuje po tych drogach do furtek powyżej ziemi. Aby je otworzyć dusza musi pokazać, że jej ziemskie ciało obejdzie 12 wielkich ziemskich pokus. Jeśli to dusza pokona przechodzi do świata powyżej. To wszystko trzeba dokładnie przebadać, by osiągnąć wyższą furtkę. Tam kosztuje własnymi zmysłami, że jej ziemskie ciało posiada 12 wielkich cnót. Kiedy tego doświadczy, wówczas może iść dalej i zjednoczyć się z Bogiem. Będzie dla niej otworzona furtka do Królestwa Niebieskiego, gdzie siedzi Bóg-Ojciec.

Narodzenie Chrystusa w jaskini serca ukazuje, że człowiekowi potrzebny jest trening spirytualny w życiu, jak również odpowiednie zrozumienie i wiara.

12 jest liczbą bardzo mistyczną i świętą. 12 miesięcy symbolizuje Wielką Bożą Twórczość Wszechświata. Rok zmienny co 3 miesiące (12 m-cy), następowanie po sobie nowych cyklów życia - wiosny, lata, jesieni i zimy. W jednym roku i całym tym cyklu jest zawarta cała Moc Boża - Potęga Królestwa Bożego i Jego Wola.

Niskie wibracje Ziemi osiągają poziom Shamballi. Poprzez to miejsce Hierarchia Kosmiczna ma wgląd na Ziemię.

Na Ziemi jest wiele religii. Religia jest jedną z form, która oddziałuje na emocje człowieka, pokazuje mu drogę perfekcji za pomocą różnych technik. Rozwija możliwości człowieka na miłość i czyni go gotowego na przyjęcie Chrystusa. 

Przyjście na Ziemię Jezusa było wielkim symbolem i pełną manifestacją, że człowiek jest już gotowy wznieść się wyżej, osiągnięcie perfekcji Chrystusowej, Doskonałej Świadomości.

Od tej pory ludzka dusza rozpoczyna wielką pielgrzymkę z ciemności w światło, od śmierci do nieśmiertelności, od ignorancji do mądrości.

BÓG jest to bezosobowa - ZASADA KIEROWNICZA, a jednocześnie - INTELIGENCJA UNIWERSALNA, która może się przejawiać w człowieku jako CHRYSTUS. Taki człowiek staje się synem Bożym, a może to osiągnąć jedynie dla siebie dzięki własnej pracy i zasługom.

Synem Bożym nie można zostać przez protekcję, nominację itd... ale Boże Synostwo jest DZIEDZICTWEM CZŁOWIEKA i jest przeznaczone dla wszystkich.

CHRYSTUS jest przynależnością-właściwością Bożą, tkwiącą w każdym człowieku. Aby Go ujawnić człowiek musi zrozumieć cele własnego życia i nadać swojemu życiu odpowiedniej barwy. Jego intencje, pragnienia, działania i przejawy muszą być czyste. Z przyjęciem Chrystusa w komnatę swojego serca, otwiera człowiek w sobie Moce Boże.

Całe życie Jezusa zwanego CHRYSTUSOWYM pokazuje ludzkości następny cykl, ostatni. Wielki "Rok Wszechświata" dobiega końca. 

Ale człowieka oczy nadal są ślepe i pełne łez w litości nad samym sobą. Serca ludzkie nadal są przepełnione egoizmem, żądne wojen i nie wyleczone z nienawiści.

Aby przerwać tę długą pielgrzymkę człowieka na Ziemi, przybył do ludzi Jezus, by pokazać im jak można poświęcić jedno życie, aby osiągnąć pełny sukces - otworzyć bramy Królestwa Niebieskiego, wpuścić w swoje serce CHRYSTUSA.

UKRZYŻOWANIE - jeden ze stopni Wtajemniczenia, któremu musiał poddać się adept jeśli chciał osiągnąć tytuł Mistrza (okultyzm).

Chodziło tu o całkowite opanowanie podświadomości i zależnych od niej instynktów i podporządkowanie jej świadomej woli człowieka. Lub inaczej - podświadomość czyli najniższe "ja" człowieka musiała zostać ukrzyżowana, a więc podporządkowana średniemu "ja", to jest duszy względem "ego", po czym te dwa, zjednoczone już fragmenty duchowego pionu człowieka, mogły całkowicie podporządkować się Najwyższemu ''Ja" tj. OJCU. Była to procedura, którą sam Jezus określa - "jako powrót do Ojca". Była to również likwidacja tzw. umysłu podzielonego lub umysłu rozdwojonego.

Numer 12, zwany również - "Wola została wykonana" i przejście przez 12 cnót aktywuje 12 nitek DNA. Połączenie całej wiedzy z 12 planetami egzystencji.

Dzisiejszy czas jest czasem wielkiego przebudzenia do wielkich prawd. Rozpoczyna się wielki proces podniesienia 2 nitek ludzkiego DNA do 12, a później jeszcze wyżej. Człowiek wraca do harmonii. Rozpoczyna się proces zmiany molekularnej ciała człowieka, chromosomów. Każda jego komórka zmieni barwy. Chromo - kolor (z greckiego).

W środku mózgu człowieka jest szyszynka. Są to tzw. master komórki, a w ich środku znajduje się mitochondrium, źródło energii posiadające własne DNA, jak również molekuły. Master komórki zawierają 23 pary chromosomów. Wyzwolenie nowej energii uczyni ciało człowieka tęczowym. Będzie to jeszcze długi proces, ale właśnie dziś, po raz pierwszy w historii człowiek osiąga ten pułap.

WIESŁAWA