ZMIANY W DNA

DNA - TWOJA PIECZĘĆ
(CZĘŚĆ 3)
LINK! DO CZĘŚCI 2

LINK! DO CZĘŚCI 4

Nasze życie, myśli i działania związane są ze światem ducha - szczególnie stan naszych myśli. Według wszystkich religii, całość naszej kreacji jest wynikiem dobrych i złych uczynków. Tylko w naszych myślach jest to dobre i to złe. Jakże szczęśliwi są ludzie, którzy goszczą spokój w swoich umysłach i w swoich sercach, żyją szlachetnie niezależnie od wszystkich zewnętrznych rzeczy.

W życiu człowieka ważna jest kontrola wszystkich myśli, bardzo ważne jest to co myślimy, ale nie zawsze nasze serce pozwala myśleć pozytywnie z prostego powodu: w tym sercu brakuje miłości. Zostało obwarowane grubym murem gniewu, zazdrości, fałszu, w takim człowieku budzi się ignorancja, kontrola nad życiem innych, brak wyrozumiałości, współczucia, i chęć pokazania światu: kto tu rządzi, kto mocniejszy...

Miłość nie jest nadęta, nie szuka nic złego, jej wyrazem jest głębokie zrozumienie i rozwiązywanie trudnych spraw, które są niemożliwe do wykonania. Lecz nie łatwo jest to wykonać, kiedy nasza twierdza jest doskonale obwarowana złem.

Co robić, aby z takiej twierdzy wyjść na światło, wpuścić w siebie promień Prawdy?

Moja odpowiedź: modlić się, aby Duch Boży dał nam oświecenie. Aby dobrze zrozumieć własną myśl i słowa wypowiedziane ustami innych, tylko wtedy zrozumiemy w jakim królestwie zamieszkaliśmy: prawdy czy fałszu? Od naszego królestwa jest mocno uzależniony nasz genetyczny kod - DNA.

Trzy literki - DNA, są doskonałym fundamentem do naszej biologicznej i duchowej konstrukcji. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Nasze DNA to nasz program komputerowy znajdujący się w naszych komórkach. Patrząc na świat fizyczny wiemy, że wszystko składa się z komórek: rośliny, zwierzęta, ludzie, a każda z tych komórek zawiera program. W komputerze jest zapisany w formie elektronicznej. W odróżnieniu od komputera zapis naszego ciała jest w formie chemicznej. DNA jest formułowane przez różne cząsteczki kwasu, które są rozmieszczone w podwójnych rzędach spirali.

Tak jak wielofunkcyjny jest komputer, tak podobnie jest z DNA, które spełnia w ciele złożone programy. Komputer to maszyna elektroniczna, DNA jest biologicznym tworem, który jest niezbędny w życiu każdego żywego organizmu. Dwie nitki DNA pełnią w życiu człowieka różnorakie funkcje, są nośnikiem informacji genetycznej.

Nasze dwunitkowe DNA jest prymitywne, a jednak zawiera niesamowitą ilość informacji genetycznych. Dzięki nim w żywym organizmie zachodzi ewolucja polegająca na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnego pokolenia. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na genową populację, przez co w każdym momencie kształtuje się ten fenotyp (zespół cech organizmu), włączając w to nie tylko morfologię lecz również właściwości fizjologiczne (zachowanie się, płodność, cykl życiowy, zmiany biologiczne). Na te wszystkie zmiany niezmierny wpływ mają różne zmiany środowiska. Zależnie od ich doboru zachodzi szybciej lub wolniej nasz proces transformacji.

Transformacja w krótszym lub dłuższym czasie uruchamia nowe mechanizmy różnych form biologicznych, a zarazem je jednoczy za pomocą kwasów nukleinowych. Geny człowieka są podstawą dziedziczności, nowy organizm otrzymuje z reguły po połowie genów od swoich rodziców, dlatego potomstwo jest podobne do rodziców. To, że się od siebie różnimy spowodowane jest istnieniem różnych wersji genów nadających odpowiednie indywidualne cechy. Na geny mają również wpływ czynniki klimatyczne, odżywianie, odpowiedni zapas kalorii. W procesie ewolucji w genach następuje mutacja, ma podłoże molekularne. Mutacja czyli zmiana; może być nagła, skokowa, bezkierunkowa, zmienia zapis informacji genetycznej. Często jest zjawiskiem losowym jednak podlegającym wpływom środowiska, promieniowania lub czynnikom chemicznym.

Mutacje są różnego gatunku: korzystne i niekorzystne, niekompletne, obojętne.

Niekorzystne wywołują upośledzenie organizmu, hamują prawdziwy rozwój człowieka. Dlatego organizm wymaga dokładnego oczyszczenia, inaczej źle się mutuje, mogą powstawać choroby, zakłócenia emocjonalne, agresja, obsesja.

Wszystkie zmiany genetyczne w ciele wpływają również na duchowy rozwój człowieka. Często spotykamy się ze spontanicznym przebudzeniem - to jest spontaniczna mutacja genu - insercja, powoduje w ciele odpowiednie warunki tworząc powstanie dodatkowego aminokwasu w kodonach DNA, prowadzi do przesunięcia ramki odczytu. W biologii i w fizjologii takiej osoby pojawiają się nowe mechanizmy zmieniając dotychczasowe procesy. Sprzyjające warunki w środowisku, w ciele, w psychice wpływają na rozwój kory mózgu. Na spontaniczność wydarzeń mają wpływ różne przeżycia i ich wpływ na nasze emocje. Występujące w tych samych warunkach, mogą mieć inne cechy np. ludzie inaczej będą dobierać sobie swoje materialne dobra, życiowe wartości, inaczej korzystają z zasobów środowiska, posiadają inne osobiste emocje, jedni kierują się dobrem, inni wprowadzają w swoje życie zło, aby zwiększyć szanse swojego przeżycia.

Od dawna wiadomo, że istoty bardziej zdyscyplinowane, idące drogą wewnętrznej wiedzy i mądrości szybciej wspinają się na duchowe wyżyny, ale mało ludzi zdaje sobie sprawę dlaczego tak się dzieje i co ma do tego ciało fizyczne?

Poznawanie życia przez dyscyplinę, pokorę, drogą wyrzeczeń rozwija ciało na poziomie molekularnym (molekuła - cząsteczka). Cząsteczki molekularne łączą się z wiązaniami chemicznymi nadając im odpowiednich właściwości chemicznych, wyzwala się mechanizm wyższej ewolucji, gdzie dochodzi do zmian kwantowych, czyli zmiany ilości dotychczasowej energii w danym ciele.

Trudno wyobrazić sobie ten proces, nagle mały obszar, w tym przypadku ciało człowieka zostaje wypełnione energią, która zbliżona jest do obszarów całego Wszechświata. W takim człowieku zachodzą niesamowite zmiany, które pozwalają mu wejść do 5-tego wymiaru.

Transformacja dyskretnie przekształca ciało i świadomość człowieka. Niby wygląda tak samo, ale już jest przekształcone i oddziałuje zupełnie inaczej w naszym świecie. Przede wszystkim w świadomości zostaje pogwałcone poczucie czasu. Od tej pory czy to 5 minut czy to 5 godzin wydaje się tym samym odcinkiem czasowym. Taka osoba już nie ma zniecierpliwienia w chwili długiego oczekiwania, nie patrzy na zegarek, nie śpieszy się; zaczyna funkcjonować na zasadzie "kairos" - wieczny czas.

W czasie życia każda osoba ma ograniczony czas, który można zmierzyć. Czas, w którym żyjemy nazywa się "kronos" - czas biznesowy (określa nasze ziemskie istnienie). Kairos otwiera inne możliwości. Kto doświadcza czasu kairos jest objęty innymi ramami integracji i zdarzeń. Ten czas jest nieco trudny w zrozumieniu dla ludzi zanurzonych w 3-cim wymiarze, w czasie kronos. Pełna płynna rzeczywistość - kairos nie obejmuje żadnych zmian.

Kluczową rolę w mutacji odgrywa indywidualna postawa, samodzielne radzenie sobie w środowisku, zostawienie na boku własnych kompleksów, które nierzadko mijają się z rzeczywistością. Nie szukajcie swojego życia gdzieś daleko... gdzieś tam w odległej galaktyce, szukajcie go obok siebie i we własnym wnętrzu. W czasie kairos nie żyjemy już na wyścigi, ten czas pozwala nam być w tej samej chwili, nie śpieszymy się i nie jesteśmy świadomi upływającego czasu. Każdemu z nas przyszło przeżyć chwile związane z kairos: w czasie medytacji, przy wykonywaniu różnych prac, które nas mocno absorbują np. podczas malowania obrazu, pisania książki, nagle uświadamiamy sobie, że straciliśmy poczucie czasu.

cdn...

7 Dec. 2009

WIESŁAWA