ZMIANY W DNA

BÓG I MÓZG - NAUKOWCY MÓWIĄ...
(CZĘŚĆ 2)
LINK! CZĘŚĆ 1

LINK! CZĘŚĆ 3
 

850.000.000 ludzi na świecie to ateiści lub ludzie nie wyznający żadnej religii. To jest więcej niż 1 osoba na 10. Statystyki pokazują, że bardziej edukowani są indywidualistami. W tej grupie 72% Członków Narodowej Akademii Naukowej nie wierzy w Boga, a 20% wątpi...

... sekretne płaty mózgu nagle zapłonęły ogniem... Królestwo Niebieskie w ciele człowieka znajduje odpowiedź... albo moje myślenie o Bogu stworzyło ten biologiczny punkt?

Powstają wielkie pytania:
1. Czy zostałem(am) dotknięty(a) ręką anioła?
2. Czy tylko moja wiara wyprała mi mózg... i uwierzyłem(am) w coś co nie może zaistnieć w biologii?

Możesz wierzyć w co chcesz...

ale warto zapoznać się co mówią na ten temat dzisiejsi naukowcy. Większość z nich to ateiści lub delikatnie mówiąc... niezdecydowani co do Istoty istnienia Boga.

Ale oni jednak wierzą, że znaleźli w mózgu "Boską Plamkę" (Moduł), bardzo ważne miejsce w wyższym rozwoju człowieka. Pracując z epileptykami, którzy przeżywają spirytualne doświadczenia określili dokładnie obwód nerwowy w skroniowym i przednim płacie mózgu, miejsca które są bardziej elektryczne. Właśnie w tym punktach w czasie kiedy osoba myśli intensywnie o Bogu następuje krótkie spięcie. Mówią, że fenomen wiary i religii porusza w dziwny sposób mózg. Pacjenci cierpiący na epilepsję przedniego płata mózgowego przyznają się, że doświadczają fenomenów mistycznych.

Grupa neuronaukowców z Uniwersytetu w Kalfornii w San Diego wyznaje, że ataki epilepsji występują wówczas, kiedy te partie mózgu są stymulowane słowami skierowanymi do Boga. Badania trwają już wiele lat.

Dr. Vilayanur S. Ramachandran - dyrektor naukowej grupy oświadczył, że do tych badań celowo wybierane są osoby intensywnie religijnie. Monitory naukowych urządzeń wskazują u nich aktywność mózgu w przednim płacie i zawsze w tym samym miejscu, zawsze kiedy ta osoba zaczyna łączyć się z Bogiem. Zauważyli też, że aparatura naukowa, w chwili łączenia się z Bogiem ateistów reaguje zupełnie odmiennie. Zachodzą inne zachowania w okolicy ośrodka nerwowego, zwanego "Boską Plamką" (Modułem).

Naukowcy z Kanady i USA z kluczowym naukowcem w tej dziedzinie Prof. Andrew Newbergiem, który jest też Dr. Medycyny Nuklearnej w Filadelfii (w stanie Pensylwania) pracował bardzo blisko z Eugene D'Aquili, profesorem psychiatrii w tym samym szpitalu (zmarł w 1998 r.).

Prof. D'Aquili rozpoczął neurologiczne badania dotyczące osób religijnych ponad 25 lat temu. A. Newberg współpracował z nim 10 lat. Naukowcy podali do wiadomości, że religia tka ludzką biologię. Struktury mózgu zmieniają swoją pojemność. Aby określić lepiej to zjawisko użyli terminu "neurotechnologia" w organizmie ludzkim. Obaj zasugerowali, że religia spełnia ewolucyjną funkcję w życiu człowieka. D'Aquili i Newberg byli pierwszymi naukowcami, którzy opublikowali swoje spostrzeżenia w naukowych wydawnictwach.

Następnie zostały wydane książki:
- "The Mystical Mind: Probing the Biology of Religious Experience" (1999)
- "Why God Won't Go Away: Brain Science and the Biology of Belief" (2002)

Wspominałam już w innym artykule "Mózg człowieka i wyższa świadomość" - dział Kundalini (Kundalini - części ciała), że Dr A. Newberg pracował z tybetańskimi mnichami. Pracował też z franciszkanami. Badał stan ich mózgu podczas ich medytacji i modlitw za pomocą Tomografii Komputerowej (SPECT). Wyniki jego badań odnośnie funkcji mózgu w czasie praktyk religijnych mnichów zaskoczyły świat naukowców. A. Newberg użył techniki skanowania mózgu każdej indywidualnej osoby w miejscach połączonych z pięcioma zmysłami człowieka i obserwował zachowania mózgu. Nie sposób opisać w tym miejscu wszystkich naukowych metod jakie stosowali naukowcy podczas swoich badań.

Aby zapoznać się bardziej z tym tematem polecam wyżej wymienione książki. Nie jestem pewna czy już są dostępne na rynku polskim... ale mamy wielką ilość angielskojęzycznych czytelników. Sądzę, że wkrótce te książki pojawią się w komplecie na polskim rynku.

Religijne ćwiczenia wnikają głęboko w emocje, myśli, działają na wrażliwość i zachowanie człowieka. Dr. Newberg twierdzi, że w tym czasie większa część mózgu uwikłana jest w proces, który poprzez układ nerwowy porusza jeszcze inne partie ciała np. - podwzgórze mózgowe (część podkorowa mózgu).


(podwzgórze mózgowe)

- ciało migdałowate, część układu limbicznego, ośrodek mózgowy odpowiedzialny za agresję i niektóre rodzaje pamięci. Występuje tylko u ssaków. Usunięcie tego ośrodka wykazało uspokajający wpływ na osobnika.


(ciało migdałowate)

- hipokamp, element układu limbicznego odpowiedzialny za główną pamięć.


(hipokamp)

Drobna struktura nerwowa umieszczona w płacie skroniowym. Odgrywa dużą rolę w nauce. Funkcjonuje lepiej w wieku młodym, później znacznie się osłabia. Dzięki temu ośrodkowi nie tracimy świadomości w ruchliwym środowisku. Pozwala na stan czuwania. Dr. Newberg i Dr. D'Aquili podkreślili, że dzięki tym funkcjom umysł człowieka jest wyraźny i świadomy.

"Nowoczesna technologia pomoże zrozumieć stosunek człowieka do religii i religijnych mitów." (Prof. Andrew Newberg)

Obaj naukowcy prowadzili długie dochodzenie naukowe z mnichami podczas ich praktyk duchowych, w stanie spoczynku i przy normalnych dziennych akcjach. Zauważyli, że kiedy mnisi zmieniali swoje działania i zaczepiali się w modlitwie i medytacji od razu ukazywały się w znajomych regionach mózgu świetliste efekty i zwiększał się przepływ krwi w częściach mózgowych graniczących z obszarem "Boskiego Modułu".

"Będzie wielkim zwycięstwem obejście bariery pomiędzy człowiekiem i Bogiem i wielkim mistycznym osiągnięciem."

... tak pisał 100 lat temu Wiliam James, pionier amerykańskiej psychologii i filozof, który również zajmował się religią i zjawiskami mistycznymi.

Ataki padaczki mogą być powodowane w przednim i skroniowym płacie mózgu innymi czynnikami. Zdarzają się też w innych miejscach. Każdy człowiek posiada odmienne ataki z innych partii mózgu.

Lekarze notują ataki płynące z:
- podwzgórza mózgowego
- ciała migdałowatego
- hipokampu.

Również zanotowano ataki padaczkowe płynące z wielu miejsc równocześnie (multiple).
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie ataki padaczkowe mają podłoże religijne. Występują z powodu chorób, urazów fizycznych głowy i wielu innych przyczyn. Należy je leczyć.

Richard Harris - Biskup Oksfortu zapytany na temat nowych naukowych odkryć powiedział:

"Znalezienie "Boskiego Modułu" jest pracą dla naukowców, a nie dla teologów. Ale nie będę zaskoczony jeśli się okaże, że Bóg stworzył nas z fizyczną możliwością, która otwiera nas na połączenie z Nim."

Nowy Orlean - grupa neuronaukowców ze Stowarzyszenia Neuronaukowego:

"Ludzie, którzy mają intensywne doświadczenia mistyczne cierpią też na ataki padaczkowe. Ataki następują u nich pomiędzy jednym a drugim doświadczeniem mistycznym. Dochodzenie naukowców odkrywa, że w tym momencie człowiek łączy się z Bogiem."

Spostrzegli, że czym więcej pada religijnych słów mocniej reaguje ciało. Nie wykluczają też zmian chemicznych w mózgu.

Craig Kinsley

- ekspert psychologii i neuronoaukowiec z Uniwersytetu Richmond w Virginii - USA określa te nowe poszukiwania "bardzo instygującymi."

Zadaje pytanie:
"Czy umysł kreuje Boga, czy Bóg stworzył umysł i w taki sposób potrząsa człowiekiem aby się obudził... ale on jest ciągle niedojrzały."

Dr. Vilayanur S. Ramachandran
- dyrektor z Centrum Badania Mózgu w San Diego mówi:

"Jeździmy na łyżwach na cienkim lodzie. To zjawisko jest fascynujące dla eksperymentów naukowych, związek pomiędzy mózgiem - świadomością człowieka i Bogiem."

Dr. Vilayanur S. Ramachandran
urodził się w Indiach. W zrozumieniu nowoczesnej nauki pozwala mu jego wiedza wyniesiona ze starożytnych hinduskich religii.

"Czego się uczymy wchodzi w nas i wydaje się aż nadto prawdziwe, niestety jest tylko iluzją, drogą uboczną. Nasz sens istnienia jest inną drogą, jesteśmy ukształtowani przez Stwórcę."

cdn...

Vancouver
27 Aug. 2007

WIESŁAWA