ZMIANY W DNA

AKTYWACJA 9-TEGO CIAŁA ŚWIETLISTEGO
(CZĘŚĆ 8)
LINK! DO CZĘŚĆ 7
LINK! DO CZĘŚCI 9

9-wiąty poziom aktywacji ciała świetlistego przeprowadza duszę do krainy języka świateł. Człowiek robi to, czego pragnie dusza. Nie interesują go więcej ludzkie opinie. Dwie dolne czakry tracą swoje panowanie. Fizyczne życie kruszy się i całkowicie znika zapotrzebowanie na seks.

W fizycznym ciele następuje wielka zmiana - pustka, chociaż ciągle żyje w nim kilka obaw, to jednak ego staje się coraz słabsze. W pustce napełnia się harmonią i światłem. Tylko wewnętrzna pustka jest miejscem na nowe dary spływające z Najwyższego Źródła. Zaczyna pić z tego samego kielicha, spożywa ten sam posiłek. Spotęgowana energia bezustannie wpływa w czyste naczynie.

"Jezus wziął chleb, i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: <<Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje>>. Potem wziął kielich, i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: <<Pijcie z niego wszyscy>>..."
(Mt 26, 26-27)

Oczyszczone i wzmocnione naczynie (ciało), przygotowane zostało na przyjęcie Wyższego Ducha. W ciele dokonują się potężne komórkowe zmiany, absorbują coraz więcej światła. Zostaje pobudzona pamięć duszy, która poszerza swoją świadomość. Przenikanie najwyższej wibracji - Chrystusowej ożywia świetlisty kod, budzą się subtelne organy do tej pory nie znane, spełniają rolę odbiorników kosmicznej świadomości.

Jezus ofiarował nam kielich wypełniony winem - symbolem rogu obfitości ... pijcie z niego wszyscy ... Kielich jest metaforą - naczyniem wypełnionym nieskończonym światłem. Wypicie ze wspólnego kielicha jest specjalnym błogosławieństwem, zsyła Boską Miłość. Od tej chwili człowiek może oczekiwać na płynące z nieba dary.

Dusza jednoczy się z Chrystusem. Co to znaczy?

Rozbudzone wyższe poziomy zjednoczone są z Energią Chrystusową.

W sercu budzi się Potrójny Płomień:
- Boskiej Prawdy
- Boskiej Miłości
- Boskiego Światła.
Obejmuje coraz większy obszar i jasno płonie.

Osoba przebudzona na tym poziomie wypowiada Boskie Prawdy, czuje Boską Miłość, i emanuje Boskim Światłem.

Powoli wnika w 10-ty poziom.

9-ty, 10-ty, 11-ty i 12-ty poziom.

Dusza osiągnęła swoją dojrzałość. Staje się niebiańskim wędrowcem. Wchodzi w wielowymiarową rzeczywistość. Powraca do swojego domu.

Rozkwitnięte serce z ufnością podąża w gwiezdną drogę. Następne doświadczenia odbędą się w przestrzeni kosmicznej. Wyrusza przed siebie w dowolnym kierunku, w nowe życie, w świętą podróż.

Proces aktywacji wyższych ciał jest bardzo trudny i wyczerpujący. Transformacja przynosi różnorodne cierpienia. Wszystko co żyje ma swój biologiczny zegar. Każdy człowiek jest wyjątkowy i charakterystyczny. Jeśli pójdzie ścieżką poddania, pokoju i przebaczenia, otworzy w sobie nieograniczone prawo do bycia. Tylko jego rezygnacja, podporządkowanie się Prawom Kosmicznym, da wewnętrzną zdolność przebudzenia naturalnego rytmu rozwoju duchowego. Połączenie wszystkich poziomów przyniesie wolność. Życie ziemskie straci znaczenie. Proces rezygnacji i poddania daje nowe narodzenie. Kończy się podróż na ziemskim padole. Duszę przeszyło potężne światło. Podarowało jej nową rzeczywistość.

Chcesz powrócić do domu?

Musisz zebrać swoje siły i wnieść w siebie więcej światła. Niech cię wypełni i zaleje własną miłością. Nowa energia będzie promieniować w tobie wiecznie. Obudzi się w tobie anielska istota, przypomni ci skąd się wywodzisz.

cdn...

Vancouver
28 April 2008

WIESŁAWA


Know your heart/ a new earth song

 
The Threefold Flame


Awakening Soul