ZMIANY W DNA

12 NITEK DNA
 

Według antycznego znaczenia numer 12 zwany jest "Wola została wypełniona". Pełne aktywowanie i komplet 12 nitek DNA tworzy łączność między ludzkim kodem genetycznym i Wielką Wszechpotężną Wiedzą z 12 Planet. Ten kto otworzy się na te nowe pola świadomości będzie naturalnym kanałem, przez który będzie przepływała mądrość, stwarzająca możliwości pomocy dla całej ludzkości. Taka osoba staje się naturalnym kanałem przenoszącym kosmiczną energię i pozwala otworzyć ludzkość na nowe wizje, nowe wyzwania i nowe cele.

12 nitek DNA daje człowiekowi pełne przebudzenie. Nasza ziemska społeczność ma DNA zbudowane z 2 nitek, w którym znaleziono - w każdym po 23 pary chromosomów. Również jest dzisiaj wiadomo, że posiadane przez człowieka DNA nie jest naszym oryginalnym kodem świetlistym.

Na świecie już wiele osób zajmuje się problemem ludzkiego DNA. Znana jest dobrze pozycja Virginii Essene - "You Are Becoming a Galactic Human", Nicole Lavoie - "Return to Harmony", Barbara Marciniak - ''Zwiastuni Świtu'' - opisują 10 nitek DNA świetlistego kodu, rozłączonych pomiędzy komórkami ciała ludzkiego i które pozostają nieaktywne i w uśpionym stanie w ciele człowieka.

Z tego powodu ludzka świadomość zmieniła się bardzo, również biologicznie, hamuje pełne możliwości naszej duchowości, stanu fizycznego, mentalnego i emocjonalnego. Jest bardzo ważną rzeczą aby zrozumieć proces aktywacji DNA z biogenetyką.

W środku mózgu mamy ulokowaną szyszynkę, a ten gruczoł posiada master komórki mitochondriów. Obudzenie ośrodka szyszynki uruchamia nowy proces i odblokowuje pozostały świetlisty kod we wszystkich komórkach w ciele ludzkim. Rozpoczyna się wielki proces - aktywacja DNA. Każda z 12 nitek daje inne możliwości i zdolności. Jest źródłem energii i posiada własne chromosomy DNA.

Definicja mówi:

- chroma - znaczy kolor,
- soma - ciało (z greckiego) - inaczej kolorowe - tęczowe ciało.

MITOCHONDRIA (l. mnoga) - materiał genetyczny znajdujący się w matrix (macierzy - mitochondria). Jest w postaci kolistej. Pojedyncze mitochondrium zawiera 4-10 kolistych cząsteczek DNA o długości 16.569 par zasad, z których każda koduje 37 genów, 13 z nich to geny kodujące białko, 22 kodują transferowe RNA, a dwie ostatnie rybosomowe RNA.

Białka kodowane przez mitochondrię mRNA to część mitochondrialnych białek łańcucha oddechowego, jednak większość białek wchodzących w jego skład jest kodowana przez genom jądrowy. Genom mitochondrialny jest o wysokim zróżnicowaniu u poszczególnych ludzi, zależy od ich pochodzenia, grup etnicznych itd. W tym materiale nie znaleziono śladów krzyżowania się z ludźmi współczesnymi. Mitochondrium posiada własny genom. Genom mitochondrium jest nieduży, zawiera ilość białek niezbędną do funkcjonowania mitochondriów. Matrix zawiera również mitochondriany DNA - mDNA rybosomy mitochondrialne.

Nici pojedynczej cząstki DNA są oznaczone jako H (od heavy - ciężki) i L (light -lekki - z j. ang.). Geny leżą na obu niciach, rozpoczynają się na nici lekkiej - L z jednego promotora, a na nici ciężkiej H z dwóch.

Budowa nitki: otoczona jest przez 2 błony białkowo - lipidowe, obie podobne w budowie do zwykłej błony komórkowej, ale o bardzo różnych właściwościach. Błona zewnętrzna otaczająca ciało jest zbudowana z białek zwanych - purynami. Puryny są w istocie dużymi ok. 2 - 3 mm średnicy kanałami cząsteczek o masie nie przekraczającej 5000 daltonów. Większe cząsteczki mogą pokonać błonę tylko przy pomocy transportu aktywnego.

Połowę masy zewnętrznej błony stanowią fosfolipidy. Wśród białek ją budujących są enzymy odpowiadające za bardzo rozmaite reakcje np. wydłużanie łańcuchów kwasów tłuszczowych, utlenianie adrenaliny i rozkład tryptofanu. Błona wewnętrzna nie zawiera puryn i jest nierozpuszczalna. Transport jonów i innych cząsteczek do jej wnętrza wymaga specjalnych transporterów błonowych. Błona wewnętrzna zawiera ponad 100 rozmaitych polipeptydów, a białka stanowią ponad 3/4 jej masy. Są to białka łańcucha oddechowego, synteza tzw. ATP - nośnika energii, wytwarzające ATP w matrixie mitochondrialnym oraz białek transportujących metabolity do wewnątrz matrixa i na zewnątrz. ATP - adenozynotrifosforan, jeden z najważniejszych nukleotydów w komórce, pełniący funkcję uniwersalnego przenośnika energii. W tej błonie znajduje się również kardiolipina - lipid typowy dla komórek bakteryjnych.

Wnętrze mitochondrium wypełnia matrix (macierz) mitochondrialna. Jest to rodzaj żelu - wodny roztwór białek i metabolitów zużywanych na potrzeby mitochondriów. Białka wewnętrzne mitochondrii są to wszystkie enzymy kwasów tłuszczowych, syntezy stereoidów itd.

Różne mitochondria w tej samej komórce mogą zawierać różniące się od siebie cząsteczki DNA. Nawet w pojedynczym mitochondrium nie wszystkie cząsteczki są jednakowe. Zjawisko to nazywa się heteroplazmą.

Mitochondria wraz ze znajdującym się w nich mDNA są przekazywane następnym pokoleniom, wyłącznie w linii żeńskiej. Podczas podziału komórek mitochondria rozdzielane są losowo do potomnych komórek.

Błona zewnętrzna mitochondrium jest gładka, a wewnętrzna - pofałdowana, posiada tzw. grzebienie, po to, aby stworzyć więcej miejsca na wytworzenie energii. W grzebieniach znajdują się kanały białkowe tzw. oksysomy, na szczycie których powstaje nośnik energii ATP. W mitochondriach zachodzą procesy będące głównym źródłem energii (ATP) dla komórek.

Mitochondria tworzą w komórce dynamiczną sieć łączących się i rozdzielających organellów. Pojedyncza komórka zawiera od kilku sztuk do kliku tysięcy mitochondriów. Ich liczba zależy od zapotrzebowania genetycznego i energetycznego danej tkanki - komórki np. neurony (ukł. nerwowy) i komórki mięśniowe zawierają szczególnie dużo mitochondriów. Przyrost tej liczby jest możliwy dzięki organellum. Organellum to każda struktura występująca w cytoplazmie komórki wyspecjalizowana do pełnienia jakieś funkcji. Organella (l. pojedyncza od organelle).

To tak z grubsza na temat mitochondriów. Ten temat jest bardzo potężny. Zaznaczam, że nie jestem biologiem - naukowcem i te informacje odnośnie mitochondria, zaczerpnęłam z innych źródeł - między innymi z Wikipedii.

"... A wreszcie rzekł Bóg: << Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym! >> ..." (Rdz 1, 26)

I jak wiemy stworzył Adama, a później Ewę.

"Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę." (Rdz 1, 27)

Więc jak to się stało, że ludzkie 10 nitek DNA zostało rozłączone? Naukowcy nazywają ten teren 10 nitek DNA - śmietnikiem DNA. Ten teren egzystuje w komórkach człowieka. Nie można ich ujrzeć ludzkim gołym okiem. Kiedy te 10 nitek byłoby aktywowanych, moc człowieka byłaby niezwykła - niczym Boga. Taki człowiek rozmawiałby językiem wszechświata - jednym jedynym - uniwersalnym. Te nitki zostały również rozłączone w fizycznym ciele od ludzkich gruczołów dokrewnych. Tworzyły one strukturę chemiczną aktywującą przysadkę mózgową, szyszynkę i hypothalmus. Te gruczoły przez człowieka nieużywane mocno się skurczyły.

W obecnej chwili człowiek wykorzystuje tylko 10% potencjału swojego mózgu. Będzie to bardzo interesujące doświadczenie dla wielu, którzy osiągną pułap 12 nitek DNA.

Kiedyś w historii Ziemi zdarzyło się, że jej struktury zostały mocno uszkodzone. Pociągnęło to za sobą uszkodzenie całego ziemskiego życia. Ten czas notuje się ok. roku 3470 p.n.e. Ta wielka katastrofa jaka się wówczas zdarzyła zniszczyła ludzkie DNA. A to z kolei zablokowało ludzką pamięć i wszystkie supernaturalne zdolności człowieka, jakie wcześniej posiadał. Ta sytuacja wytworzyła energetyczny blok pomiędzy człowiekiem i Wyższym Źródłem.

Nadszedł czas powrotu, nadszedł czas, że człowiek ponownie odzyskuje to, co utracił. Na Ziemi inkarnowało się dzisiaj wielu Avatarów i Wyższych dusz aby pomoc ludzkości w aktywowaniu DNA. Nadszedł czas, że ludzki mózg znowu zaczyna robić się aktywny pod wpływem Wielkiego Światła jakie do nas nadciąga i uruchamia  gruczoły dokrewne człowieka. Przesyłana jest duże ilości wysokiej kosmicznej wibracji, jakiej Ziemia jeszcze nie doświadczyła.

Kiedy człowiek osiągnie pełny balans fizyczny, emocjonalny, mentalny i duchowy, wówczas również otworzy cały swój potencjał i będzie mógł wiele. Rozpocznie się w jego ciele proces transformacji, wyzwoli się Energia Kundalini i będzie następować powoli aktywacja DNA do 12 nitek. Dusza ludzka pofrunie na spotkanie z Wielkim Źródłem.

WIESŁAWA