ZAKRYTE ZAGADKI

WIELKIE SYMBOLE
 

RÓŻA

Jest symbolem rozwijających się sekretów Boga w człowieku. Symbol rozwoju czakramu serca  Kwiat lotosu serca (czakry serca) i środek lotosu czakry korony są jednakowe - tzw. bliźniacze serca, kiedy wykwitnie ostatni ośrodek - korona, człowiek osiąga wysoki rozwój duchowy. RÓŻA symbolizuje pełny i doskonały rozwój człowieka, w którym otworzyły się wszystkie centra spirytualne. Człowieka, w którym mieszka już Chrystus.

Symbol Róży i różanego Krzyża, - jest symbolem krzyża i cierpienia Wielkiego Piątku, który staje się zmartwychwstaniem i życiem każdego syna i córki Boga. Symbolika przelanej krwi Jezusa Chrystusa. Plan materialny - śmierć, cykl śmierć - zmartwychwstanie. Róża w krzyżu - spirytualny rozwój człowieka.

KRZYŻ

Krzyż - następuje połączenie wszystkich przeciwieństw - wszystkich 4 elementów: ogień, woda, powietrze, ziemia.

Krzyż postawiony - wkopany w ziemię symbolizuje wprzęgnięcie w ziemskość - dolna część. Wzniesienie do nieba, nieśmiertelność - górna część.

krzyż T - tau, starożytny święty znak znany był już na ziemi Mu. Oznaczający centrum świata, symbol panującego słońca. 

Na ziemi Mu był symbolem tzw. zanurzenia i wynurzenia. Zanurzenia głęboko pod wodą i wynurzenia - odrodzenia do nowego życia. Podobnie jak kwiat lotus. Również był symbolem deszczu. Linia pozioma była horyzontem, pionowa strumieniem wody.

Krzyż Nilu zakończony kółkiem, w Egipcie jako hieroglif oznaczał życie albo zapłodnienie przez słońce. Linia pozioma oznacza wschodzące słońce, pionowa promień słońca. 

Krzyż równoramienny - wpisany w kółko - 4 strony świata, 4 filary, 4 budowniczych-architektów świata. Jest to najstarszy krzyż znany na Ziemi, ma ok. 70 000 lat. Znaleziono go już w sekretnych znakach Ziemi Mu.

Krzyż Andrzeja - X -mistyczny, krzyż męki.

UKRZYŻOWANIE

W okultyzmie posiada specyficzne znaczenie. Terminem tym określano jeden ze stopni wtajemniczenia, którym musiał poddać się adept jeśli chciał osiągnąć tytuł Mistrza.

Chodziło tu o opanowanie podświadomości i zależnych od niej instynktów i podporządkowania ich świadomej woli człowieka.

Podświadomość - najniższe "ja" człowieka musiało zostać ukrzyżowane, podporządkowane średniemu "ja", tj duszy, po czym te dwa zjednoczone już fragmenty duchowego pionu człowieka mogły całkowicie podporządkować się Najwyższemu "Ja", tj Ojcu. Jezus to określał jako powrót do Ojca. Ukrzyżowanie to również zlikwidowanie umysłu podzielnego - rozdwojonego.

KRZYŻYKI

Protekcja krzyża - osłona (znaki krzyżyki - polecane przez Maryję codziennie rano, zaznacz prawą ręką).

1. Na czole - (+)
Oddaje mój mózg i myślenie Jezusowi.

2. Na ustach - (+)
mowę i słowa

3. Na sercu - (+)
całe ciało

4. na lewym ramieniu - (+)
oddaję serce

5. Na prawym ramieniu - (+)
oddaję duszę.

Prowadź mnie Jezu w dniu dzisiejszym, niech mnie nie dosięgnie żadna krzywda, żadna trwoga. Ochraniaj własnym Światłem. Pobłogosław. Zapieczętuj. Amen.

OGIEŃ I ŚWIATŁO

Palące się świece - dające światło, bardzo wymowna symbolika. Symbol ognia -światła: Chrystus jest Światłością zapowiedzianą przez proroków (Iz. 49,6 Lk. 1,7-9). Jezus sam nazywa się Światłością (J 8,12) i słowa Jezusa: "... Tak niech świeci światło wasze przed ludźmi aby widzieli wasze uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie ..." (Mt. 5.6).

Najlepsze świece są woskowe - lub z materiału podobnego. Palenie lampek, świeczek i zniczy za zmarłych jest symbolem naszej modlitwy o dopuszczenie zmarłych do wieczności światła. Również wyraża naszą wiarę w spotkanie z tymi duszami w wieczności i radości.

BIAŁA LILIA

Czystość, symbol zmartwychwstania. Odnoszą się również do czystości Maryi i Świętych.

WIESŁAWA