ZAKRYTE ZAGADKI

WĘŻE
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

LINK! DO CZĘŚCI 3

Mity, to nie bajki tylko rzeczywistość, jaką przeżyła dana grupa ludzi. To mądrość przodków przemijających w czasie... ludzkość, która tego doświadczyła. A dzisiaj ta ludzkość przemawia przez innych ludzi w mitach, przekazuje dalej tą mądrość, która jest już zaliczona w prehistorii.

I musimy się z tym liczyć, że wiele badań i odkryć naukowych miało początki właśnie w tych mitach… między innymi podwójnej helisy reprezentującej DNA. I stary mit - opis węży strzegących drzewa życia w postaci Kaduceusza. Lecz dzisiaj ten wąż został zmitologizowany, przypisuje się mu mnóstwo rzeczy, ale on nadal jest mistrzem tajemnicy: śmierci i odrodzenia. Jeszcze przed sumeryjskimi legendami znajdujemy na świecie ceramikę z gigantycznym wężem wijącym się nad całym Wszechświatem. Znajdujemy węże nad roślinami (nasi przodkowie ozdabiali w ten sposób swoją ceramikę), lub brzuchem kobiety w ciąży… więc czym jest ten wąż?

Czy nie jest symbolem energii życia?
I też to przypadek, że znajdujemy go wokół głów bogów - czyli sugeruje, że jest symbolem nadludzkiego życia.

Wczesne sumeryjskie i akadyjskie artefakty przekazują zdjęcia drzewa lub słupa zwanego “osią mundi”, albo “osią świata”. Ochroną tego drzewa lub słupa jest wąż, albo para splecionych węży. Już w późniejszym czasie spotykamy Kaduceusza i inne węże, które następnie ujrzymy w Biblii, a to wszystko jest powiązane z życiem, mistyką, oświeceniem. Istnieje wczesna akadyjska pieczęć (rok 2350 p.n.e.) ukazująca węże w postaci ludzkiej.

Na początku Ziemi były tylko wody i zamieszkiwał w nich wąż Tiamat. Abzu i Tiamat byli rodzicami pierwszych babilońskich bogów, Anu i Ea… mity, mity... a w roli głównej wąż jako pan nieba i ziemi, a także wód. I nie bez kozery wąż porusza się ruchem fal.

Fenicjanie mieli węża bazyliszka… i dziwnym zbiegiem okoliczności chrześcijanie mają świątynie zwaną bazyliką, najsłynniejsza to bazylika św. Piotra w Rzymie.
Toteż pytanie, kim byli przodkowie bazyliszka?
Nie jest to dzisiaj tajemnicą, ten symbol jest postrzegany jako symbol chaosu. To ten chaos należy pokonać, aby stworzyć porządek i utrzymać życie w odpowiedniej formie.

Na Ziemi, na terenach, które dzisiaj noszą nazwę Irak, Turcja, Syria żyli ludzie zwani Hurami. Ustanowili potężne, lecz krótko żyjące królestwo Mitanni. Faraonowie z XXVIII dynastii poślubiali księżniczki Mitanni, były one Aryjkami, a ich bogiem był wąż Indra, który był popularny w Indiach.

Huryci zostali wyparci przez Hetytów, a potężnym bogiem hetyckim był wąż Illuyankas, który był sługą Isztar.

Znajdujemy węże na koronach władców egipskich. Wiadomo, że w Egipcie wąż reprezentował rdzeń kręgowy, a wychodząca głowa na czole reprezentowała boski ogień. Wąż był połączony z Izydą, Ozyrysem i Horusem, którzy jak niesie legenda pochodzili z Syriusza, przyszli do nas na Ziemię, aby podnieść ludzkość na polu duchowym.

W “Księdze Umarłych” znajdujemy proroctwo, że kiedy świat powróci do pierwotnego chaosu cały aspekt Najwyższego Boga stanie się nowym wężem.

“Jestem Atum, twórca najstarszych Bogów.
Jestem tym, który urodziła Shu.
Jestem tym wielkim on/ona.
Jestem tym, który zrobił to, co wydawało mu się dobre.
Zabrałem swoją przestrzeń naszej woli,
moja przestrzeń jest przestrzenią tych,
którzy się poruszają jak te dwie serpentynowe drogi.”

… i jest jeszcze jeden tekst, który mówi, że człowiek zostaje ciągnięty drogą do Nieba przez 12 bogiń. Ale po drodze może się spotkać z innym wężem Am-Mat, zjadaczem dusz. Jak to rozumieć?

Ozyrys miał brata Seta, pół szakala pól hienę, który staje się potężnym bogiem w Egipcie, kiedy on zabija swojego brata Ozyrysa. Panowanie Ozyrysa było w Egipcie bardzo krótkie, ale był długo czczony przez Egipcjan… za to Set przetrwał w kulturze Amona i Amun-Ra około 20-stu dynastii. I to Set staje się potężnym bogiem, ale zasłynął jako ta zła zasada życia. A kult Izydy przeszedł do religii chrześcijańskiej jako kult Maryjny.

Skoro jesteśmy już w Egipcie popatrzmy również na inne miejsca w Afryce. Zatrzymajmy się na dziwnych mieszkańcach, plemieniu Dogonów, mają swojego węża o imieniu Lebe, zwanego żywym trupem… a on żyje jak wąż pod ziemią… nie tak jak ten uskrzydlony wąż zwany Kaduceuszem, który wzbija się ponad Ziemię i panuje we Wszechświecie. Dogoni byli podzieleni na kilka plemion, każde z nich miało swojego węża, który miał inne znaczenie. Znamienne jest to, że plemię Dogonów pomimo, że wyglądali na prymitywnych ludzi mieli zaawansowaną wiedzę z kosmosu. Mówili już wieki temu o planetach, które współczesna nauka odkryła stosunkowo niedawno używając do tego zaawansowanej technologii.

Patrząc na wcześniejsze przedchrześcijańskie mity, Biblia została stworzona przez pisarzy biblijnych, którzy czerpali wiedzę z przed judaickich tradycji, tak też Izyda przeniknęła w chrześcijańską tradycję, ale już pod innym imieniem.

Nie będę się tutaj zbyt długo rozpisywać na temat biblijnych węży, to jest rozdział, który w czasach nowożytnych jest najbardziej poruszany na świecie i oczywiście temat bardzo kontrowersyjny i mocno zagmatwany.
Ale wspomnę, że wąż, którego spotykamy w Genesis, który to strzegł drzewa życia i wiedzy znany był w Sumerze... ale i nawet w Biblii zauważamy dwa rodzaje węży… tu widzimy moc węży czarowników i boską moc węża, który ma związek z uzdrowieniem i odrodzeniem. Musimy też zatrzymać się na Aniołach Serafinach, czyli ognistych wężach, które są najważniejsze w hierarchii Anielskich Istot.

W tradycji chrześcijańskiej Philo z Aleksandrii jest pod wielkim wrażeniem węża, uzdrowiciela i tego, który odmładza. Uważa go za najbardziej uduchowionego ze zwierząt.

Niemieckie monety z XVI wieku pokazują Jezusa na krzyżu z wężem nad Jego głową uniesioną w górę… co zdaniem wielu sugeruje Jego Zmartwychwstanie. W objawieniu mamy opisaną wojnę w Niebie. W tej wojnie walczy Archanioł Michał i jego Aniołowie ze smokiem… ale ten smok jest identyfikowany jako ten wąż starodawny, który poprowadził świat na złą drogę, którego imię jest szatan.
Z islamskiej religii wynika, że szatan został wygnany z Raju jeszcze przed stworzeniem Adama, dlatego chciał się zemścić na człowieku i pod postacią węża zwiódł go na manowce. Czy to są tylko nasze mity… czy mądrość przenoszona słowami i tej wiedzy nie należy ignorować tylko właściwie zrozumieć.

Mogę tu jeszcze opisywać mity węży ze starożytnej Grecji, Rzymu, jednak przejdę do legend, mitów Celtów. Celtycka legenda o świętym Patryku, któremu przypisuje się Irlandii zwycięstwo nad wężami.
Ale kim były te węże, bo na pewno nie była to plaga węży, która opanowała Irlandię, tylko odnosi się do pogańskich niechrześcijańskich zwyczajów czczenia węża. Wszystko co niechrześcijańskie zostało okrzyknięte jako zło, a w dodatku w Irlandii panował kult bogini i były tam liczne kapłanki tego kultu - kapłanki mądrości niosącej starożytną wiedzę, a wąż był postrzegany jako ich symbol. Oczywiście, że ten bastion pogaństwa musiał być pokonany przez religię katolicką…
i cóż lepszego można było na niego nasłać…
oczywiście najlepiej nadawał się do tego przebiegły starożytny wąż… a żeby było ciekawiej, w celu całkowitego rozmontowania tego starożytnego kultu domagano się jeszcze złożenia ludzkiej ofiary, toteż palą się w Europie stosy. I komu one służyły?
Patrykowi uświęconemu w celibacie, wąż utożsamiał się z seksem. Uznawał węża za kolejną duchową moc, która niszczy ludzi, a pomagało mu w tym wprowadzone przez kościół pojęcie “grzechu pierworodnego” na mocy kościoła, co dolewało oliwy do ognia.

Mamy jeszcze inne węże na kontynentach amerykańskich, w Chinach, w Indii, w Australii… to jest temat na wiele tomów książek i tak nie wiem czy zdołalibyśmy opisać wszystkie węże, jakie znane są na Ziemi... ponieważ każdy naród ma swój mit z wężami.

i po co ja tyle piszę o tych wężach?
A może po to, aby ten temat zrozumieć i wreszcie skojarzyć, że te węże mają duży związek z naszym ludzkim DNA. To od formy, w której go nosimy w sobie, zależy jakim jesteśmy człowiekiem.

cdn…

Vancouver
25 Feb. 2019

WIESŁAWA