ZAKRYTE ZAGADKI

W POSZUKIWANIU LEMURII
 

Historia zaginionego i zapomnianego przez świat starego kontynentu Lemuria, który w XIX wieku został wydobyty z głębin ludzkiej niepamięci jest już opisana w kilku książkach. Pierwszym poważnym badaczem tego lądu był James Churchward, napisał pięć książek o zaginionej cywilizacji z krainy MU - zwanego Lemurią. Jednak o Lemuri pierwsza wspominała znana mistyczka, Helena P. Bławacki, która dostawała przekazy od Wniebowstąpionych Master. Następnym, który pozostawił na ten temat dużo informacji był amerykański śpiący prorok Edgar Cayce.

Według przekazów E.Cayce: " ... Przed tym zanim znaleźliśmy się na lądzie zwanym Ameryką w bardzo odległym dla nas czasie i powstających wielkich zmian był w tym miejscu inny ląd, który zatonął, zwał się MU lub Lemurią. Od tego czasu zmienili się też bardzo ludzie. Części Ameryki: okolice dzisiejszej Arizony, Nowego Meksyku, Nevady i Utah były częścią tego starego kontynentu. Wielka destrukcja rozłączyła ten wielki kontynent i duża część zatonęła. Potomkowie tego starego lądu dali początek życia nowemu lądowi, który jest dzisiaj naszym domem. Byli oni książętami uczącymi "Prawa Jedności" Ouowa - taka była nazwa ich pałacu... " (E. Cayce, 31 styczeń, 1935 rok.)

Znana jest światu historia Phylos - Master, który przekazywał informacje przez F.S. Oliviera w roku 1883, podobnie jak Cayce był on medium. Przekazał informacje o poprzednim życiu ludzi z Lemurii.

Idąc za przepowiedniami Cayce, zaginiony ląd na Pacyfiku miał wiele nazw, ale jedną z najczęściej używanych była Lemuria. Inne wspominane przez niego nazwy: MU, Zu, Lu, Oz. Przypuszczalnie takie nazwy pozostały z okresów poprzednich zmian, kiedy kształtował się ten ląd. Znane jest nam ze współczesnej historii, w przypadku kształtowania się jednego państwa, spotykamy wiele różnych nazw ludów zamieszkujących różne jego obszary a po zjednoczeniu przyjmują jedną dominującą nazwę. Nie wykluczone, że różne rasy ludzi, łączyły się ze sobą i w tamtych prehistorycznych czasach.

"... Przed tym zanim powstała Ameryka bardzo dawno temu, kiedy lemurianie z lądu MU i Zu spowodowali jego upadek, osiedleńcy o nazwie Oeueon mieszkający w pobliżu dzisiejszej Santa Barbara, trzciciele słońca i księżyca, satelitów oddawali cześć bogini słońca i księżyca ... "
(Cayce)

Naukowcy mają wielki problem, bo z tej wypowiedzi Cayce wynika, że słońce i księżyc były wówczas uznawane za satelity. I zadają sobie pytanie czy te dwa ciała niebieskie były naturalne czy stworzone czyjąś ręką?

Jeszcze jeden przekaz Cayce:
"... Przed tym zanim my zaistnieliśmy byli osadnicy na tym lądzie zwanym Zu lub Lemurią albo MU. Byli oni przed tym zanim przybyli ludzie, którzy mieli doskonałe ludzkie formy poprzez rozwój w czasie mogli być w ciele i poza ciałem, mogli materializować się. Duchowo lub cieleśnie wykonywali różne rzeczy ale ich działania doprowadziły do destrukcji ... "

Dużo informacji na ten temat można znaleźć w książce "Atlantis to the latter days" - Mr. Randall - Stevens, który otrzymał te informacje z dwóch kosmicznych źródeł. Według autora Lemuria ukazała się bardzo dawno temu. Została zniszczona przez dominującego szatana i jego współpracowników. Wielu z nich później znalazło się na Atlantydzie.

Randall - Stevens pisze:
"... Czarna magia wzmacniała się i zmieniała wszystko co służyło Boskiej ewolucji,
posunęła się tak daleko aż do zupełnej utraty nadziei... " (te słowa dotyczą Atlantydy). ... dawno temu w okresie poprzedzającym Atlantydę był kontynent, który też został zniszczony, ok. 30 000 lat przed Atlantydą... "


Określił astrologiczną pozycję ówczesnej Ziemi MU i jej bieguny jak również wspomina osiedleńca ze starego kontynentu zwanego Amilius - Adam.

Nie jest łatwo opisać położenie dawnego kontynentu zwanego Lemurią. Jest na ten temat wiele różnych źródeł, które piszą podobnie albo sprzecznie. Wygląda na to, że ten kontynent kształtował się długo i mógł przybierać różne kształty jak również w przeciągu epok zmieniał swoje położenie. Z opisów wynika, że tym czasie było również na ziemi przebiegunowanie, inne położenie tego kontynentu do gwiazd na niebie.

Naukowcy zebrali wszystkie informacje dotyczące Lemurii, są tam prace J.Churchwarda, E.Cayce, H.P.Błavacki i jeszcze innych osób niosących przekazy o tej ziemi.

Bardziej znane książki na ten temat:
1. "The lost continent of MU" - (wyd.1926 rok)
2. "The children of MU" - (1931)
3. "The secret symbol of MU" - (1933)
4. "Cosmic forces of MU" - (1934-35, 2 części)
5. "Book of the Golden Age" - (1997)
6."Phylos the Tibetan" - (1952)


Bardzo interesujące i pouczające są wszystkie prace E.Cayce, w których wspomina nie tylko o tym zaginionym kontynencie, ale również o wpływie UFO i obcych przybyszów powiązanych mocno z naszą planetą. Wspomina również o indywidualnej wielkiej Świadomości Chrystusowej i mocno podkreśla nauki Jezusa Chrystusa.

Napisał:
"... Jest to droga dla wszystkich ludzi..."

Vancouver
24 May, 2007

WIESŁAWA