ZAKRYTE ZAGADKI

UFO NAD NOWYM ORLEANEM - 23.10.2011
(VIDEO)

UFO nad Nowym Orleanem - 23.10.2011

ABC News: UFO Spotted at "Sunday Night Football"