ZAKRYTE ZAGADKI

TRANSPORT MAGNETYCZNO-LEWITACYJNˇ
TUBˇ PRÓŻNIOWˇ

(NAPISY PL) (VIDEO)

Transport magnetyczno-lewitacyjn± tub± próżniow± [PL] (poprawione napisy)