ZAKRYTE ZAGADKI

ŚWIATŁO PRZEWODNIE
(CZĘŚĆ 8)
LINK! DO CZĘŚCI 1
LINK! DO CZĘŚCI 2

LINK! DO CZĘŚCI 3
LINK! DO CZĘŚCI 4
LINK! DO CZĘŚCI 5
LINK! DO CZĘŚCI 6
LINK! DO CZĘŚCI 7
LINK! DO CZĘŚCI 8

Największym Alchemikiem posiadającym najwyższą siłę przemiany w całym Uniwersum jest Bóg! Przekazuje człowiekowi obfitość życia i nie odbierze należnej mu spuścizny kiedy już ofiaruje swoje dobro.

Jest powiedziane: "... Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego prawości i wszystkie dobra będą wam dane ..."

W czasie Ostatniej Wieczerzy słowa Jezusa stały się wielkim symbolem: "... Kto słowo me przyjmuje mnie przyjmuje, zaprawdę powiadam wam ten spożywa ciało moje i krew moją ..."

Sens tych słów był bardzo prosty lecz nie dla każdego. Minęło 2000 lat po śmierci Jezusa. Ciągle wielu poszukuje Świętego Graala, powstało dużo legend, zostało napisane setki książek, ciągle zjawia się ktoś nowy i ujmuje w inny sposób myśli tworząc nowsze obrazy, odwraca w odwrotnym kierunku piękne myśli Jezusa. A przecież tak dużo ludzi budzi się dzisiaj i pragnie przyłączyć własnego ducha do Świadomości Chrystusowej. Tak dużo ludzi ciągle nie rozumie, że już 2000 lat temu Jezus zaprosił wszystkich na tą wspaniałą ucztę: "... Bierzcie i jedźcie z tego wszyscy ..."

Ale aby być do tej uczty gotowym należy wprzódy zrobić miejsce by móc przyjąć do własnego serca samego Chrystusa. On sam nawołuje: "... Stroję przed drzwiami i kołaczę ..." w bramy ludzkiej duszy.

Ostatnio już nie prosi tylko żąda! Ale ile ludzi otwiera swoje drzwi na Jego przyjęcie? Ilu z nich nakrywa dla Niego świąteczny stół?

Ludzie starają się zawsze wszystko przyjmować rozumem. Badają pod lupą, rozdzierają doskonałą tkaninę na drobne włókna. Nie chcą poznać całości, szukają fragmentarycznej prawdy. Słowa Jezusa pozostaną na zawsze dla bardzo wielu wielką tajemnicą, bo nie są zdolni pojąć Wielkiego Misterium, przeniknąć głębiej do Boskości. Dlatego trudno się dziwić, że tak prostego i symbolicznego obrządku polegającego na rozdzielaniu chleba i wina ludzkość nadal nie rozumie.

Walcząc z Sakramentem Świętej Komunii taki człowiek tylko w gorliwy sposób udowadnia, że nie pojmuje nawet własnego ducha. Niewłaściwe pojmowanie misji Jezusa stwarza potężną przeszkodę, która zamyka drogę prowadzącą do Wielkiej Prawdy.

Dzieła ziemskich alchemików chociaż budzą wielki podziw są delikatne i kruche w porównaniu do dzieł ofiarowanych człowiekowi przez samego Boga. Ludzie, którzy będą zdolni oczyścić się ze swoich niezbyt chwalebnych nawyków, odrzucą od siebie zazdrość, nienawiść i zrozumieją, że każdy może zostać alchemikiem własnego ciała i duszy zostanie napojony z kielicha, z którego mogą pić wszyscy, znaczy czerpać mądrość ze Świadomości Chrystusowej.

Alchemia - magia praktykowana przez wieki przez tych, którzy używali swej znajomości Praw Boga dla swoich egoistycznych celów w oczach Boga jest bez wartości. Prawdziwa magia "czystego ducha" rozwija siłę miłości i mądrości w Obliczu Wielkiego Prawa. Alchemia czystego ducha nie jest w stanie nikogo skrzywdzić. Po osiągnięciu właściwego stopnia duchowego budzi się bezinteresowność. Właśnie tym ludziom Bóg przekazuje cudowny sekret, boską magię, która poprzez połączenie z Wyższym Umysłem jest w stanie dokonać wielkich cudów w ciele i duszy.

Człowiek, który podąża "z dołu do góry" zatrzymuje się na granicy materii. Szuka na ziemi symbolicznych pojęć aby lepiej zrozumieć wyższe działania. W rzeczywistości wszystkie ziemskie symbole zatrzymują prawdziwy wzlot, oddalają od prawdziwych dróg. Jednak dla mniej rozwiniętych duchowo ludzi język symboli jest bardzo ważny, używał go sam Jezus aby wyjaśnić wyższe cele, przybliżyć właściwe sedno duchowego wzlotu i Prawa Kosmiczne. Tak więc też wszystkie badania naukowe w poszukiwaniu wartości duchowych opierają się na a te Wielkie prawdy są ukryte w najgłębszym wnętrzu człowieka, też w postaci symbolicznej.

Święty Graal, naczynie z którego pił Jezus również jest wielkim przesłaniem. Wypełniony po brzegi świętą krwią był obietnicą płynącą od samego Boga. W chwili przebudzenia się człowieka ducha zmienia się jego myślenie, zaczyna się proces transmutacji i możliwości powrotu do Źródła. Zanim jednak to nastąpi musi osiągnąć doskonałość i nieskazitelną czystość. Misterium Jezusa, Jego śmierć na Krzyżu, zniszczone ciało i przelana krew miały pomóc aby ludzie należycie zrozumieli po co on przyszedł na ziemię. Wiedział, że będzie ukrzyżowany, lecz nie uciekał, wzbudził w ludziach nową siłę, wielką i niepojętą, jego śladem poszło wielu. Zrozumieli nie tylko nauki Jezusa, ale i jego postępowanie. W ten sposób oni też osiągnęli cel.

W chwili śmierci Jezusa rozdarła się w świątyni zasłona oddzielająca przybytek święty od ludzi. Wydarzenie to również jest symbolem. Zniknęła przeszkoda oddzielająca ludzi od Boga. Od tej pory każdy z nas może liczyć na kontakt z Nim. Kiedy człowiek krocząc drogami życia zbiera dobre owoce to według Boskich Praw same wyniosą go w Jego ramiona. Jest to największe pragnienie przebudzonego ducha. Kto zrozumie wszystkie te procesy wyjdzie poza ramy własnych ograniczeń, nie będzie szukał alchemii w materii, która tylko opóźnia jego wzlot. Staje na drodze jako nowa przeszkoda i nie pozwala współpracować duszy z Bogiem. Lekkomyślny upór i próby wędrowania do Królestwa Niebieskiego bocznymi ścieżkami mogą tylko zatrzymać proces rozwoju duchowego albo zakłócą proces transformacji. Każdy kto stara się o możliwość czerpania siły z tak zwanego "ciemnego tła" w chwili wniknięcia światła, które zawsze zniszczy wszystko co nie jest nim rozwali w pył fałszywe budowle. Wszystko co złe runie i nic nie wstrzyma światła, bo Największą Potęgą jest Bóg.

Nie można podążać za warunkami zewnętrznymi, które mają ograniczoną wiedzę i źle działają. Nie można do końca ufać sobie ani innym. Jedynie Bóg jest Inteligencją i Władcą w świecie ducha i w ludzkich sprawach. Kiedy człowiek w uczciwy sposób stanie przed Bogiem zawsze znajdzie się siła, która uporządkuje każdą sytuację. Każdy ma jednakowy przywilej łączenia się z Bogiem.

Mądrość, prawość i kierunek według Boskiej Woli oczyści fizyczne naczynie aby przygotować je na przyjęcie Wyższego Ducha. W mózgu i w gruczołach dokrewnych pojawia się coraz więcej światła, które powoduje potężne zmiany na poziomie komórkowym. To pobudza pamięć duszy i rozszerza pojęcie rzeczywistości. Oczyszczone i mocniej rozwinięte ciało będzie w stanie przejąć świadomość kosmiczną. Taki człowiek przygotowuje się do wejścia w kielich bytu wiecznego życia, kosmiczny róg obfitości, Graal. Jeśli pozwoli działać w sobie Bogu i nie będzie mu przeszkadzał, Bóg wpuści w jego czyste już ciało swój strumień energii i dokona Wielkiej Alchemii, stopniowo przemieni go w czyste światło, nieszlachetny ołów w czyste złoto. Każdy człowiek w chwili, gdy Bóg napełni go swoim światłem staje się kielichem połączonym z innym Wielkim Źródłem, Boskim Pucharem i od tej pory jest gotowy na przyjęcie Najwyższej Boskiej Energii. Wprzódy należy utworzyć właściwy własny kielich a następnie otworzyć swoje serce i zaprosić do siebie Chrystusa. To jest Wielka Tajemnica Świętego Graala, kielich ustanowiony z ludzkiego ciała wypełniony po brzegi nieopisaną słodyczą napływającej nowej siły życia - Świadomości Chrystusowej.

Kamień filozoficzny, tworzony ręką ludzką i inne Klejnoty Światła, zbudowane z zagęszczonego światła kosmicznego, takie jak diament, rubin, szmaragd, szafir etc ... symbolizują magiczne powiązanie wyższych rezonansów jak również misterium z jego różnymi wariantami ale są częścią iluzji. Zmysły ludzkie są zawsze zdolne zmaterializować przy pomocy myśli i uczuć własne zamiary. Człowiek tworząc nowe dzieło oczekuje na coś wspaniałego, ale automatycznie tworzy grubą zasłonę, która zakrywa sfery Boskie. Skoro sam ją stworzył więc jest zupełnie oczywiste, że sam ją musi również rozpuścić. Wielki Porządek Wszechświata rządzi się twardymi prawami i w żaden sposób nie można ich obejść.


Mołdawit

Innym kamieniem filozoficznym jest Mołdawit, pozaziemski minerał pochodzący z meteorytu. Posiada bardzo silne wibracje i umożliwia dostęp do wyższych rzeczywistości. Mołdawit jest szkliwem w kolorze ciemnozielonej szklanej butelki, jakie powstało ze skał ziemskich stopionych ze spadającym meteorytem, uformowany na Ziemi ok. 15 milionów lat temu. Największe skupiska znaleziono w Czechach, w Teksasie - USA i w Australii.

Vancouver
20 Dec. 2007

WIESŁAWA

KIELICH ŻYCIA

Poszukiwaczu!
Alchemia jest potężną sztuką,
rozlewa liczne dary w myślenia potoku,
które z namiętną obfitością
rodzą się w twoim kielichu
w doskonałej ciszy serca.

Wykapany w gwiezdnym ogniu,
powołany z gorącej miłości,
wirujesz w Boskim tańcu
na mocno wzburzonej fali.

Kwitnąca mądrość Boskiej tajemnicy,
utkana z magicznego dźwięku i koloru
spada z łoskotem z góry.
Słodki eliksir Boga z Jego ogrodu
nawilża twoją pustynię,
ożywia spragnionego ducha,
budzi wielką prawdę,
przyłącza do Chrystusa.

Przenika najczystszą miłością
i czyni z ciebie nową formę.
Złoty promień daje z radością
potężną życia siłę,
prosto z gorącego słońca.

Przed tobą nowy świat
a sam Bóg zsyła garść złota,
leci jak wiosenny grad,
i otwiera twój klejnot życia.

Jesteś, jesteś ... odbiciem
Jego Światła,
Jego oddechem,
pucharem pełnym złota.

Wiesława
Vacouver
21 Dec. 2007