ZAKRYTE ZAGADKI

SEKRETNE SYMBOLE MU
(CZĘŚĆ 5 - Sekretny Lotus)
LINK! DO  CZĘŚCI 4

 

Kwiat najbardziej sekretny ze wszystkich kwiatów jakie są znane na Ziemi.

Dlaczego?

Ponieważ ukazał się na Ziemi jako pierwszy. Wynurzył się z wody, z błota. Od najdawniejszych czasów towarzyszy człowiekowi. Spotykamy go na starych kamieniach, w świątyniach, król Salomon ozdobił swoją świątynię liliami. Lotus wykwitł na pierwszej Ziemi MU jako pierwsza roślinka jaka wynurzyła się z wody i nadal posiada wielkie mistyczne znaczenie.

Pierwszy alfabet z MU umieścił ten kwiat na czołowym miejscu. Był bardzo ważny w życiu człowieka. Wszystkie następne znaki powstały tak jak tworzyło się życie, krok po kroku, postępowało naprzód i przybywało więcej symboli.

Kwiatem Lotosu oznaczamy czakry. W miarę jak duchowo rozwija się człowiek również rozwijają się jego czakry, każda wyżej położona czakra w ciele posiada więcej płatków w swoim lotusie aż w końcu kiedy człowiek otworzy czakrę siódmą wykwita już 1000 płatowym lotusem.   

Człowiek jest gotowy do zjednoczenia z Bogiem. Następuje jego wynurzenie z otchłani, wzrasta wyżej do słońca i szybuje do Boga. Opuszcza świat materii i wchodzi do świata ducha.

Czakra swoim wyglądem przypomina Lotus, jest energetycznym przepięknym kwiatem, utkanym z tęczowego światła. Kiedy po raz pierwszy było mi dane zobaczyć czakrę w ciele człowieka byłam zafascynowana jej pięknym widokiem. Każdy posiada swoje barwy, każdy człowiek jest niepowtarzalny. Również było mi dane zobaczyć 1000 płatowy Lotus. Niezapomniany jest to widok. Człowiek żyje i kwitnie jak roślina i w miarę dojrzewania i wzrastania wykwita coraz mocniej i coraz piękniej. Czakry w ciele człowieka są ludzkimi kwiatami życia.

Pierwszy alfabet MU, symboliczny ukazuje jak powstawało życie na Ziemi.

1. Jako pierwszy znak był Lotus
2. Znak oznaczający ziemię.
3. Matka człowieka.
4. Znak liczby 3.
5. Dwa skrzyżowane lotusy jako symbol dwóch wysp razem połączonych, które utworzyły MU.
6. Otwarty lotus używany jako dekoracja świątyń. Rozłożone płatki świadczą o tym, że zbliża się śmierć.
7. Znak znany z MU, znaleziony również u Majów, wprowadził do świata nauki duże różnice poglądów. Jedni twierdzą, że znaczy połączenie dwóch lądów, inni, że oznacza piersi matki, karmicielki człowieka.
8. Umierający lotus - oznacza koniec życia pierwszego lądu.
9. Ląd idzie pod wodę.
10. Mu zatopione, nie ma światła, żadnego życia, żadnej religii, jest ciemność, ale Matka życia wychodzi ponad wodę.
11. Nadal jest ciemność, nie ma światła, ziemia jest pod wodą.
12. Znak Ziemi MU w tym czasie, oznaczony przez Majów.
13. Ląd Kui - według Majów.
14. Pojawiają się w wodzie pierwsze skały, tworzy się nowy ląd.
15. Tym znakiem oddano honor zatopionemu lądowi.
16. Znak alfabetu z "Egipskiej Księgi Zmarłych".
17.
Znak znaleziony na starej skale w Newadzie. Światło nad MU zgasło.
18. Następny symbol znaleziony w Newadzie. MU leży pod wielką wodą.
19. Drzewo życia i wąż - już się zbliża twórcza siła nowego życia.
20. Wąż okręca drzewo życia, rozpoczyna się nowe życie.
21. Ukazuje się pierwsza forma - znak alfabetu z MU.
22. Znak Mocarstwa - nowego państwa MU. Stara ziemia zginęła - powstała nowa.

Według tego zapisu można przypuszczać, że cywilizacja MU została utworzona na innej, jeszcze starszej. Na starych glifach z tamtego okresu widzimy już Kwiat Lotosu ponad głową człowieka. Czy był to zwykły przypadek, że na tablicy umieszczono 22 znaki alfabetu z MU?

22 - potężna wibracja mistrzowska. 22/4 Spirytualny Mistrz - Architekt na materialnym planie. Przybył na Ziemią aby pomagać i podnosić ludzkość w jej rozwoju ewolucyjnym. 22/4 jest najsilniejszą energią jaką można znaleźć na ziemskim planie, która poprzez materialne życie wznosi człowieka i daje możliwość wybalansowania energii materialnych i spirytualnych w ciele człowieka. Jest to energia geniuszu, jej symbolem jest kwadrat i sześcian, który jest złożony z czterech kwadratów, bardzo silna i stabilna figura geometryczna zasilana Potężną Energią Boga.

Legendy i stare malarstwo na ołtarzach świątyń mówi o Czterech Sekretnych jako o czterech wielkich źródłach tworzenia, wyszły z ust Najwyższego. On był pierwszym wykonawcą, wydał pierwszą komandę. Zaprowadził porządek nad chaosem, ustalił prawo. Czterech Sekretnych byli wykonawcami tego porządku i Stróżami Najwyższego Prawa. Wszystkie świątynie w krainie MU i Wielcy Kapłani RA byli podporządkowani Bogu.

Legendy meksykańskie ukazują, że był czas kiedy świątynia zbudowana na Ziemi MU poszła pod wodę ponieważ nie przestrzegano Wielkiego Prawa. Tablice określają jej położenie, ten ląd był na zachód od Ameryki, dzisiejszy Pacyfik.

I jak głosi jedna z legend, Bóg przemówił przez własne usta tymi słowami: "... Ziemia MU, Mocarstwo Słońca, ziemia na zachodzie upadła, pogrążyła się w otchłani. Powodem była ciemność religijna. Wtedy zostało zabrane jej słońce. Więcej nie królowała ponad światem..."

Wiele jest jeszcze różnych zapisów przedstawiających upadek MU. Majowie, Egipcjanie, plemiona amerykańskie - wszyscy mówią zgodnie:

"... Stwórca zniszczył Macierzyński Ląd a Czterech Sekretnych było egzekutorami Jego polecenia. Spowodowali zatopienie lądu, przykryli go wodę, pogrążyli w otchłani..."

"Vignette" - pismo z " Egipskiej Księgi Zmarłych" określa zniszczenie MU w trzech punktach.

1. Zatopienie
2. Ogień.
3. Ogień ogarnął ziemię a później nastąpiło jej zatopienie.

Indianie Nootka mówią, że MU płonęło pod wodą.

Kamienne tablice z Meksyku - są to kamienie bardzo kolorystyczne, glazurowane, wyglądają jak szkło. Były cięte ze skał i używane przez kapłanów, którzy na nich rzeźbili swoje zapisy.

Najwięcej zachowało się tych źródeł z okresu ok 12 000 lat temu podążając za legendą dowiadujemy się, że:

"... Największe Mocarstwo ziemskie już nie istnieje. Było wstrząśnięte wielkimi trzęsieniami ziemi w wielu miejscach. Ziemia stoczyła się do oceanu. Tonęła pod wodą, w ogniu wulkanów, zanurzała się w ognistą otchłań. Jako Wielkie Mocarstwo upadł ten ląd. Ponad nim wyrosły płomienie ognia, staczało się w wodę i tonęło. Wielkie Mocarstwo, zwane Kuiland zatonęło..."

Największy opis tego lądu można znaleźć w "Egipskiej Księdze Zmarłych", rozdział 110.

Stare pismo "Vignette" opisuje życie człowieka na Macierzystym Lądzie. Te zapisy są użyte w Biblii, przedstawiają powstanie Raju.

"... Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył i sprawił Pan Bóg., że wyrosło z ziemi wielkie drzewo Przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu aby nawadniać ogród. Potem rozdzieliła się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złoto..." (Genesis :2: 8-11)

W Ameryce Płn. było używane dużo imion Twórców Życia na Ziemi. Indianie Quiches nazywali ich Gucumatz. Majowie Quetzal - Quetzalcoatl, wąż Stworca ten, który siedzi na tronie.

Quetzaltowie byli białą rasą i mieli blond włosy. Zamieszkiwali Ziemię MU a ich symbolem była kobra-de-capella, zwana inaczej Naga. Ich wąż miał siedem głów, symbolizuje siedem komand. Właśnie ta grupa zwana Naga była najwcześniej osiedlona w Ameryce.

Popall Vuh również pisał, że Quetzal byli ostatnimi królami z białej rasy, którzy osiedlili się w środkowej Ameryce.

Pochodzenie czerwonej rasy Indian.

Nie wszyscy Indianie pochodzili z Ziemi MU. Była duża grupa, która dostała się na kontynent amerykański przez cieśninę Beringa z Azji. Niezależnie skąd przybyli na ten kontynent inne grupy Indian to jednak w swoich legendach wspominają o wielkiej powodzi - potopie, jaki ogarnął ziemię. Również wspominają, że do Ameryki przybyli ludzie z Krainy Słońca, tak też nazywano Mocarstwo MU. Indianie, którzy osiedlili się niedaleko Alaski wykonywali interesujące totemy, przedstawiające wielkich orłów, nazywali je "Grzmiące Ptaki". Jak już wspominałam była to jedna z nazw Czterech Sekretnych. Indiańscy mędrcy rozumieli doskonale mądrość własnych legend. Utożsamiali "Grzmiące Ptaki" ze Stwórcą. Mówili, że ptaki symbolizują źródła, które są wykonawcami Najwyższego. Mieli również symbol węża zwanego Khanab, symbolizował wodę. Mieli jeszcze inny znak, tak zwany -" Wieloryb - zabójca", miał on prawdopodobnie związek z zatopieniem 64 000 000 milionów ludzi na Ziemi MU.

Sekretne Symbole w zamierzchłych czasach były figurami geometrycznymi. Pitagoras, kiedy powrócił do Aten z podróży po Egipcie powiedział do swoich uczniów
"... numery i geometryczne wzory są stworzone w Imię Boga... " Z biegiem czasu symbole były rozwijane coraz mocniej, np. z koła powstała stokrotka, symbol słońca i jego promienie.


(Stokrotka)

W kwadrat wpisano czteropłatowy kwiat, zwany Syringa - oznaczał Czterech Sekretnych.


(Syringa)

W trójkąt wpisano lilię - symbol Nieba.


(Lilia - symbol Nieba)

Najstarsza na świecie figura z brązu jest figurą z MU, utożsamiana z miastem Ulighur, które istniało ponad 18 000 lat temu.


(Figura z brązu z Ulighur)


(Figura z brązu - projekt zbudowany z trójkątów)

W starożytnej Grecji i Rzymie mocno rozwijały się symbole geometryczne, szczególnie formy kwiatowe, uważane przez nich za święte. Hindusi, Egipcjanie i Majowie i wiele innych starożytnych kultur oznaczało kwiatem lotosu Ziemię MU.

Również bardzo popularne były symbole z drzewem życia. Statua z brązu była dokładnie analizowana i określono jej wiek na ok 18 000 lat temu. Zaprojektowana i wykonana w oparciu trójkąta równoramiennego. Jest to rzadkie na świecie i zdumiewające dzieło, ułożone na geometrycznym wzorcu. Nie był to przypadek, że użyto do jej budowy Symbolu Nieba. Ta figura być może reprezentuje Boginię Matkę - MU?

Świat twierdzi, że religia i nauka są dwiema bliźniaczymi siostrami. Nauki Kapłanów "Rishi" w Indiach tak nas uczą:

"...Mózg człowieka jest wielkim magazynem wiedzy, , ale pojemność tego magazynu jest ograniczona. Dlatego nigdy nie wkładaj tam nic co nie ma żadnej wartości dla twojego rozwoju duchowego, lub jeśli coś jest zbędne dla twojego rozwoju materialnego ciała, aby dokończyć inkarnację, abyś mógł wejść do świata, który jest powyżej. Ucz się i magazynuj wiedzę poprzez naturę. Natura jest wielką szkołą aby osiągnąć mądrość. Natura jest głosem Boga.

Materializm ogólnie jest nic warty. Jedynie wtedy kiedy wyniesiesz swój umysł i duszę, wówczas wzrastasz na wyższe plany. Przygotowujesz życie dla świata powyżej. Jest to następny krok w wyższe życie. Pamiętaj, kiedy otworzysz życie powyżej ty opuścisz cały materializm poniżej. Nie weźmiesz nic z sobą, nie będziesz tego pamiętać, tylko zapamiętasz miłość. Miłość powoduje, że dusza nie może umrzeć. Niebieski Ojciec jest pełen miłości. Jego kochające ramiona zawsze są do ciebie wyciągnięte i czeka na ciebie. Kiedy ty się zatrzymujesz i kiedy upadasz On jest cierpliwy. On ci wybaczy ponieważ jest Wielką Miłością ..."


Ląd Mu i legendy z nim związane jakie świat dzisiaj zna mówią wyraźnie, , że Ziemia MU istniała bardzo długo, a zginęła ok 12 000 lat temu. Wielkie Mocarstwo MU rozpadło się. Zniszczone przez ogień i wodę, ale z jego prochów powstały nowe narody i wzrosły również w potęgę.

Czy nasza cywilizacja - piąta rasa ludzi przetrwa dalej, czy również któregoś dnia nastąpi jej koniec?

Przepowiednie nie wróżą najlepiej. Należy się zastanowić co człowiek może naprawić aby ocalić naszą Ziemię przed podobną zagładą.

LOTUS

Korona na głowie,
Jak piękny lotus,
Wykwitła tysiącem płatów.

Czerpie energię
Z dalekich światów.
Zasila sekretne życie.

Lotus na głowie,
To pocałunek Boga,
Zaręczyny.

Zaślubi cię wkrótce,
Będzie już z tobą
Na zawsze.

WIESŁAWA