ZAKRYTE ZAGADKI

SEKRETNE SYMBOLE MU
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO  CZĘŚCI 1
LINK! DO  CZĘŚCI 3

 

Znanych jest bardzo dużo sekretnych symboli i nie jest to możliwe aby w tym miejscu je w pełni wszystkie wyjaśnić. Są podzielone na klasy. Spróbuję przedstawić tylko te ważniejsze i najbardziej istotne, które towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. W miarę jak człowiek się rozwijał symboli przybywało. Każdy z nich ma swoje mistyczne znaczenie.

Najważniejszym i najbardziej sekretnym symbolem ze wszystkich jest słońce. Symbolizuje Bóstwo z wszystkimi Jego Boskimi cechami. Jest to jedyny symbol, w którym się wyraża. Słońce zwane było w Egipcie RA.

Kółko przedzielone pionową kreską na równe połówki tworzy dwie dywizje: męską i żeńską. Ciągle w tym samym kółku tworzą nadal jedność. Energia męska - słońce i energia żeńska - księżyc posiadają wspólną, podwójną pojemność zwaną Lahun, co znaczy dwa równa się jeden i wszystko jest jednością i jedność jest wszystkim. Symbol kółko przedzielone na dwie połowy pionową kreską nazywa się glifem Lahun.

W kulturze Majów spotykamy symbol o podobnym znaczeniu ale jest przedstawiony za pomocą glifu symbolizującego słońce jako mężczyznę - wyżej i księżyc jako kobietę - niżej. Słońce jest większe a księżyc mniejszy. Twórca jest jednością. Jedność podzieliła się na dwie, a z dwóch bierze się trzy.

Bogini Izis była w Egipcie symbolizowana z księżycem - żeńską energią - boską symbolizującą naturę. Na głowie nosiła nakrycie w postaci księżyca z parą krowich rogów. W Egipcie te rogi symbolizowały macierzyństwo. Bogini Seti z Górnego Egiptu i bogini Hathor miały ten sam symbol, krowie rogi.

Następnym bardzo starym znakiem pochodzącym z Ziemi MU jest wąż. Były szczególnie ważne dwa węże w symbolice religijnej.

1. Kobra, zwany na starym lądzie MU - Naga, odmiana kobry z siedmioma głowami, który korespondował z siedmioma poziomami stworzenia, z siedmioma mentalnymi planami itd... Ten symbol był znaleziony na świecie w bardzo dużo miejscach. Ludzie, którzy używali ten symbol są nazywani Nagas.

2. Wąż zwany, Quetzacoatl, znaleziony w dżungli na Jukatanie, niezwykle rzadki. Nazwa jego pochodzi od Quetzal - nazwa jednej z grup ludzi. Mówi się, że Quetzacoatl jest smokiem, który występuje również jako symbol we wschodniej Azji do dnia dzisiejszego. Ten stary symbol znaleziony środkowej Ameryce nie ma skrzydeł ani nóg. Świadczy o tym, że nie mógł ani fruwać ani biegać mógł tylko pełzać.

Indianie Pueblo z Amazonii i Nowego Meksyku używali jego imienia. Majowie Quiche w swoim sekretnym piśmie Popala Vuha posiadalą taki zapis:

"... wszystko było nieruchome, milczące i w ciemności, schowane w nocy, tylko Stwórca dominował. Pióropusz węża pokryty zielenią i błękitem, ich imię jest Gucumatz..."

Imię Gucumatz nie jest imieniem Stwórcy, ale dotyczy "Czterech Najwyższych Twórczych Sił ". Czterech Najwyższych Architektów Kosmosu. Podobne węże i pióropusze znaleziono u Indian Nootka.

Jako sekretny symbol Potęgi Stwórcy symbol węża stoi jako następny, jako jeden z najbardziej potężnych ze wszystkich symboli. Znaleziono również węża z pióropuszem w Egipcie. W grobowcu Faraona Seti I jest rysunek węża - człowieka z trzema głowami, czterema nogami i pierzastymi skrzydłami.

CZTERECH SEKRETNYCH

Występują we wszystkich najstarszych religiach. Znaleziono również w sekretnych pismach utożsamianych z Ziemią MU.

Czterech Sekretnych albo Cztery Wielkie i Najważniejsze Moce (Siły) pochodzące od Najwyższego. Dzisiejszy Wszechświat i całe życie jest kontrolowane przez Czterech Sekretnych. Jako piersi wyłonili się z chaosu we Wszechświecie. Byli twórcami wszystkiego co w nim zaistniało.

W starożytności wszystkie świątynie były poświęcone słońcu i księżycowi. Siedem Wielkich Komand - dzieł w stworzeniu przypisuje się wężowi. Czterech Sekretnych występuje pod wieloma imionami w zależności od kultury różnych ludzi.

Najbardziej znani:
1. Czterech Wspaniałych
2. Czterech Najpotężniejszych
3. Czterech Wielkich Królów
4. Czterech Potężnych Mędrców
5. Czterech Potężnych Architektów-Budowniczych
6. Czterech Potężnych Geometrów
7. Cztery Wielkie Filary,
...a dzisiaj nazywamy ich Czteroma Archaniołami.


Wg. legend cztery filary świata powstały po zatopieniu MU. Aby wyjaśnić wszystkie legendy mówiące o Czterech Sekretnych należy poświęcić na to odrębny temat. W tym miejscu w skrócie spróbuję przedstawić symbolikę związaną z Czterema Sekretnymi. W różnych miejscach na Ziemi przedstawiani w różny sposób. Wiele symboli towarzyszy tej Sekretnej czwórce. Utożsamiani z kwadratem, z czteroma filarami świata, symbolem ptaków, w Meksyku i w Egipcie (Bóg Seb). W Egipskiej księdze zmarłych Bóg Seb jest zwany ojcem bogów, pierwszym z bogów. Jego symbolem jest gęś a takie pozostawił słowa:

...Ja ochraniam jajo Wielkiego, niech się pięknie rozwija, niech daje życie, niech oddycha powietrzem...

W tradycji Hawajczyków na samym początku była tylko woda, ale kiedy wielki ptak z wysoka usiadł i złożył na niej jajo, z niego narodziły się Hawaje. Również w Meksyku znaleziono ptaka, który jest połączony z Boskością. Wyspy Wielkanocne, mają podobną legendę jak Hawajczycy. Legendy Indian z Ameryki Północnej również z ptakami symbolizują Czterech Sekretnych, nazywają ich Grzmiące Ptaki. Również ten sam symbol znaleziono w Babilonii, u Chaldejczyków, w Asyrii, a nawet w Biblii.

Tak samo kiedy patrzymy na totemy Indian z Ameryki Płn widzimy na nich dużo symboli ptaków. I tak Czterech Sekretnych jest określanych wieloma symbolami, ale najbardziej specjalnym ich symbolem jest jeden, używany od najstarszych czasów - równoramienny krzyż (+). Ten krzyż był już wspominany na Starej Ziemi MU.

Jeśli z tego krzyża wytniemy dolną linię, pod linią poziomą, pozostanie tzw. krzyż piramidy, na nim opiera się budowa piramidy. Z tego samego krzyża (+) wychodzi swastyka. Kiedy połączymy wszystkie cztery punkty utworzymy kwadrat, mocną stabilną formę - fundament. Liczba 777 również związana jest z Czterema Sekretnymi, czterema trójkątami w piramidzie, czterema filarami powstrzymującymi Wszechświat, cztery wielkie kardynalne punkty: północ, południe, wschód i zachód. Kiedy wokół każdego ramiona krzyża robimy lupki - otaczamy wokół łukiem tworzymy cztero płatowy kwiatek. Kwadrat i poprowadzone do każdego rogu linie po przekątnej, dają inny krzyż (X) a jak postawimy kwadrat na jednym rogu znowu mamy (+). Z tej formy również wychodzi piramida. Z krzyża równoramiennego można utworzyć wiele form.

Swastyka, z początku była symbolem powodzenia ... wszystko co jest najlepsze przychodzi do człowieka... Krzyż równoramienny jest na świecie znany co najmniej 3 500 lat. Używali go kapłani-Brahmani w Indiach, którzy znali Naacal - pismo z Ziemi MU prawdopodobnie długo leżało pokryte kurzem, nieużywane i zapomniane w świątyniach dalekiego wschodu. Również znaleziono te znaki na tablicach w Meksyku. Czterech Sekretnych znanych było też w Chinach i tam również znaleziono wiele symboli z nimi związanych. Sekretny Emblemat Chin jest symbolem Czterech Sekretnych.

Znany z Egiptu skarabeusz jest dużo starszy. Był używany na Ziemi MU jako symbol twórczej energii, tysiące lat wcześniej niż ukazał się w Egipcie. W starych pismach egipskich czytamy, że skarabeusz jest Emblematem Stwórcy.

Na jednej z tablic uczeni odczytali, że stare mocarstwo Naga w Indiach istniało 25 000 lat temu. Brahmani w Indiach starożytny język z MU nazwali Hanferit (Naagal). Jest uznawany za najstarszy jaki znają. Hindusi przez dłuższy czas byli w posiadaniu wielkiej sekretnej wiedzy. Później przekazali ją Grekom, którzy odwiedzali Indie właśnie w tym celu.

cdn...

Vancouver
28 May, 2007


WIESŁAWA