ZAKRYTE ZAGADKI

SEKRETNE SYMBOLE MU
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO  CZĘŚCI 2

 

James Churchward, badacz starożytnego macierzystego lądu Mu napisał pięć książek o tej zaginionej cywilizacji, która żyła ok 75 000 lat temu. Według autora wiele wysp na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim są pozostałością starożytnego kontynentu.

Lemuria - potężny ląd, obejmował swoim zasięgiem znaczny obszar naszego globu. Jak wypowiadają się naukowcy szukający krainy Mu, swoim obszarem sięgał z jednej strony do Afryki, dokładniej od wyspy Madagaskar i po dzisiejszą pustynię Gobi, Japonię, kontynent Australii i Nowej Zelandii, rozciągał się aż na kontynent Amerykański.

Różnie określa się kształt i położenie Lemurii. Możliwe, że we wszystkich teoriach jest ziarno prawdy. Ten stary ląd istniał biliony lat, bez przerwy zmieniał się i kształtował. Był to teren wulkaniczny i nadal te obszary na Ziemi uchodzą za mocno sejsmiczne. Występuje na nich duża aktywność wulkanów. Wyspy Hawaje, Wyspy Wielkanocne i Madagaskar są uznawane przez geologów za podobne w swojej budowie. Różnią się znacznie od reszty kontynentów powstałych znacznie później.

J.Churchward służył prze 30 lat w Brytyjskiej Armii. Cały czas jego wielką pasją był stary kontynent MU. Podczas pobytu w Indiach znalazł grupę kapłanów "Rishi", posiadaczy starych tablic z nieznanym światu pismem. Kapłani byli zdania, że J.Churchward powinien poznać ten język, zwanym przez nich Naacal. Tablice mówiły o Ziemi MU.J. Churchward twierdził, że odnalazł też pismo MU na zagadkowych tablicach znalezionych w Meksyku przez Wiliama Nivena. Był zdania, że ten starożytny ląd tworzył się bardzo długo. Jedni twierdzą, że ogarnęła go MU-monomania, inni uważają za pioniera, który włożył dużo pracy w odkryciu Lemurii.

Opisał Wyspy Indonezyjskie, przypuszczał, że ten teren nieraz był niszczony przez wulkany jak również przez epokę lodowcową. Są udokumentowane źródła, że 60 000 lat temu na terenach, w których mamy dzisiaj Ocean Indyjski występowały potężne wulkaniczne wstrząsy, spowodowały zniszczenie żyjących tam ludzi. Z dużej cywilizacji pozostało tylko kilka setek, cechowała ich podobna budowa DNA. Jak mówią niektóre hipotezy wcześnie zaginiona cywilizacja była bardzo mistyczna, wielcy podróżnicy, znający astronomię, medycynę i technologię. Pojawili się na Ziemi dawni temu, w tym samym czasie kiedy pojawił się na Ziemi pierwszy człowiek. Zaludnili Ziemię razem z ludźmi.

Mistyczni przybysze przynieśli ze sobą sekretne znaki - symbole. Znane od zawsze i wiele z nich do dziś posiada ezoteryczne i ciągle ukryte znaczenie. Towarzyszą człowiekowi na przestrzeni całej historii. Spotykamy je w grotach, na skałach, w późniejszych epokach wyryte na murach świątyń. Istnieją w każdej kulturze: Majów, Egipcjan, Hinduskiej, są wszędzie tam, gdzie mieszkali lub mieszkają ludzie.

I jak na świecie ludzie dzielą się na dwie grupy: panujących i tych którzy im służą, problem nierozwiązanej do końca równości. W znanym z historii starożytnym Egipcie był już podział: na górny i dolny Egipt, i w wielu jeszcze innych kulturach krainy rozpadały się ... tak również odróżniamy dwie grupy sekretnych symboli. Używane w konkretnym celu przez kapłanów w świątyniach i w zasadzie tylko oni rozumieją najlepiej ich znaczenie i symbole, które dostały się w ręce różnych pojedynczych ludzi czy większych grup, używają je do własnych celów. Znane mity i legendy Egiptu ukazują, że Egipcjanie zawsze otaczali sekretne symbole tajemnicą. Nie były obce w Indiach. Przypuszcza się, że wszystkie swój początek biorą z Ziemi MU. Przed zniszczeniem tego lądu przeniesione zostały w bezpieczne miejsca aby mogły dalej służyć ludzkości.

Spotykamy całą grupę symboli w archeologii, dziwne znaki na kamieniach, tworzone na Ziemi niewidzialną ręką sekretne kręgi, odbite na polach ze zbożami jak wielkie pieczęcie. Głowią się naukowcy skąd się biorą? Jaki jest ich cel?

Te znaki mają głębsze podłoże i nie powstały ostatniej nocy, są tak stare jak stara jest ludzkość. Wielu badaczy twierdzi, że są to symbole potęgi i mądrości naszego Stwórcy. Nasz Wielki Architekt dał je człowiekowi do ręki w jakimś konkretnym celu?

Przez te znaki chce rozwinąć człowieka wiedzę, ukrył w nich swoje tajemnice, dał jako narzędzie aby człowiek mógł się nimi bronić, wzmacniać i przeciwdziałać złu.

Człowiek jest częścią natury, która pochodzi z Boskiego Źródła. Żadna istota nie może istnieć bez połączenia a Wielką Kosmiczną Siłą kontrolującą cały Wszechświat.

Nasz Stwórca - Boski Ojciec króluje nad całym stworzeniem w całym Uniwersum.

Od pierwszych wersetów biblijnych widzimy jak człowiek jest uzależniony od kosmicznych sił. Są przypuszczenia, że Mojżesz pochodził ze starego macierzystego lądu MU i dał światu sekretne kopie. Był Wysokim Kapłanem w Świątyni na Synaju. Posiadał całkowite zrozumienie starożytnego pisma i sekretnych symboli. Swoją wielką wiedzę przenosił na ówczesnych ludzi. Pochodzenie tych zapisów mogło być pismem z zaginionego starego kontynentu.

Zawsze na świecie rodzili się ludzie wysoko rozwinięci, z wami Mistrzami, cały czas żyją wśród nas, poprzez swoją wielką wiedzę i mądrość wznoszą niższe formy w czasie trwania ich ziemskiego życia. Spirytualny rozwój duszy jest również kontynuowany w kosmosie poza cielesną formą.

Dzięki archeologom możemy zapoznać się ze starymi tekstami: "... idź naprzód w naturę i ucz się od niej prawd, niech to będzie twoja lekcja ..."

Natura jest dla człowieka najlepszym nauczycielem aby osiągnął najwyższy stopień zrozumienia. "... Natura jest jednym i najważniejszym autorytetem ... " tak mówią stare zapisane kamienie.

Każde ziarenko piasku, każdy kamień, każdy liść i maleńki kwiatuszek opowie ci piękną własną historię. Nauczy czym jest dzieło stworzenia, kto nim kieruje. Brzmi niczym bajka głos niesiony przez śpiewającego ptaka i podąża człowiek naśladując tą doskonałą naturę. Nawet nie zdaje sobie sprawy, że prowadzi go niewidoczna energia zapachu kwiatów i wibracja grającego świerszcza. Patrząc na motyla stworzył potężny samolot. Nasza wielkość tkwi w małych sekretach owadów i jest ukryta wśród dzikich traw. Poprzez własne obserwacje i inspiracje człowiek poznaje swoje korzenie i rozwija skrzydła do wielkich lotów.

W starożytnej Ziemi MU żyli kapłani, którzy jak niosą mity uczyli ludzi wiedzy Wielkiego Stworzyciela. Tak było na przestrzeni wszystkich epok. Znani byli kapłani w Atlantydzie, w starożytnym Egipcie, w Grecji i dzisiaj ... Pisze o nich Biblia, Veda a nawet Homer. Wszystkie te źródła donoszą, że człowiek i życie jest w rękach Boga. A On panuje jako Światło i Niebo. Niebieski Ojciec króluje ponad wszystkim.

Badacze starożytnych czasów odczytali stare pisma i stało się jasne, że ponad 70 000 lat temu nie obcy był człowiekowi Niebieski Ojciec, Ojciec z Nieba. Taka nazwa jest powtarzana we wszystkich religiach na Ziemi. A w nasze czasy, nowożytne przeniósł te słowa Jezus: "... Ojcze nasz, któryś jest w Niebie ..."

We wszystkich cywilizacjach: Egipt, Babilon, Meksyk i Peru ludzie oddawali cześć Bogu - Słońcu jako Najwyższej Formie Światła. Słońce reprezentuje Boga, jest symbolem Jego Wielkości, Potęgi i Wielkich Mocy.


Po zatopieniu Ziemi MU stare symbole zostały przeniesione w różne bezpieczne miejsca na Ziemi, dobrze ukryte w świątyniach czekały na lepsze czasy. Na Ziemi ponownie zaczęło kształtować się życie. Rodziły się dwie dominujące grupy. Jedni byli książętami a drudzy ich sługami. Nie było równości. Zaczęły tworzyć się kolonie. Kapłani często swoją wiedzę używali do własnych celów sterując ludźmi. Ci bardziej prymitywni stawali się ich niewolnikami. A nasz Niebiański Ojciec uczynił człowieka wolnym.

Umieścił duszę w ludzkim ciele i było Jego celem aby w tej formie dusza nauczyła się rozróżniać swoją duchową istotę. Aby umiała pozbyć się materialnych pragnień, które nie są trwałe, nie dają szczęścia. Biegły epoki i Bóg zmieniając świat nie raz udowodnił, że żadna wielka ziemska potęga nie ma na tyle siły aby przetrwała na wieczność. Bóg chciał aby Jego dzieci doceniły prawdziwą istotę życia i rozpoznały czym jest prawdziwa miłość, Jedyna - Wielka - Boska, która króluje we Wszechświecie i nigdy nie umiera.

Poprzez inkarnację duszy w ciele człowieka chciał utrwalić wielkie prawdy, miłość, miłosierdzie i oddanie, uczynić tą małą duchową istotę doskonałością. Stworzył człowieka na własne podobieństwo i obiecał swoje Królestwo każdemu, kto będzie przestrzegał Boskich Praw.

Sekretne symbole pracują w różny sposób. Zależy jak koncentrujemy sami uwagę naszego umysłu. Są wystawiane na widok wzroku - fizycznych oczu. Widzimy je w kościołach i w innych miejscach, używane indywidualnie przez prawie wszystkich ludzi. Wiele z nich utożsamiamy ze znajomymi tematami, nie koniecznie duchowymi, wielokrotnie są o charakterze zupełnie materialnym. Symbolizują formę języka, są starą formą porozumiewania się. Symbolika rodziła się w miarę potrzeb człowieka. Była i jest odzwierciedleniem świadomości umysłu. Któregoś dnia na wystawie mandali znalazłam symbol, generator kosmicznej energii, który mnie nurtował od długiego czasu. Pojawia się zawsze w mojej głowie w chwili wielkiego skupienia. Pytałam znawców tematu, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć dlaczego taki obraz pojawia się w moim mózgu. Wieki plakat na ścianie od razu mnie przyciągnął do siebie. Milcząc odpowiedział na moje pytania, które zadawałam światu.

Później symbole zostały znacznie wyparte przez pismo. Ale te sekretne symbole pozostały z człowiekiem na zawsze. Używane nadal w kościołach, w różnych ugrupowaniach, służą jako emblemat, pieczęć, glify Majów, avatarek, przedstawiają osobę przez którą są używane. Nadają jej specjalny charakter. Nie potrzeba ich opisywać, mówią same za siebie, oczywiście tylko tym, którzy rozpoznają je właściwie.

Czym jest symbol?

Potężne religie tworzyły się już 22 000 lat temu na Atlantydzie. A historycy twierdzą, że Wielki Ozyrys stworzył potężną religię służącą Bogu - Ojcu i człowiekowi. Była nazwana jego imieniem.

Korzenie Ozyrysa sięgają Atlantydy. Thot z Atlantydy uformował nową kolonię w dorzeczu Nilu. Dzięki niemu powstał Egipt. Thot zbudował pierwszą świątynię w Sais i 6 000 lat temu Ozyrys był tam Wielkim Kapłanem.

Po zniszczeniu MU, królowie i wielcy kapłani z macierzystego lądu głosili: "Musisz ponownie połączyć co umarło, a ty i ty masz służyć i wszystko wzbogacić. Z twoich prochów będą rodzić się nowe narody i nie mogą zapomnieć skąd się wywodzą. Muszą wiedzieć jaki wkład powinni dać aby wzrosnąć do Najwyższego."

Starożytni kapłani Egiptu zapomnieli o tym starym powiedzeniu i od nich wyszła wielka fala fałszywych bogów. Ozyrys chciał naprawić tą sytuację, ale jak mówią stare legendy został usunięty przez swojego brata Seta, utożsamianego z szatanem. Za Seta zniszczono wiele świątyń trzymających Święty Ogień. Według mitów wygaszenie Świętego Ognia powoduje rozłączenie duchowe człowieka z Jednością. Na świecie zaczęła się mocno rozwijać negatywna energia, wnikać głęboko w życie materialne.

Znane źródła twierdzą, że szatan jest upadłym aniołem. Jego niewłaściwe postępowanie odłączyło go od Nieba. Sprowadziło w głębiny zwane piekłem - pokłady mocno skompresowanej negatywnej energii. Piękna i czysta religia Ozyrysa została zniszczona. Archaniołowie Nieba stworzyli opozycję pod wodzą Michała Archanioła aby walczyć ze złem na Ziemi.

Hinduscy kapłani szybko przyswoili sobie wszystkie aspekty materialne religi jakie zaczęły panować w Egipcie. W tym okresie pojawiło się w Indiach wielu bogów. Jak twierdzą religioznawcy taki stan rzeczy spowodował, że Indie przestały odgrywać dominującą rolę w świecie religii. Ich miejsce zastąpili starożytni Grecy, którzy jak na ironię nabywali swoją wiedzę w Indiach.

Kapłani w Indiach manipulowali ludzkimi umysłami, zamrażali ich umysły czyniąc z ludzi swoich niewolników. Używali doskonałej psychologii wykorzystując ludzi, sterowali nimi ich własnym umysłem. Do dzisiaj jest w Indiach setki różnych kast ale dzisiejsze Indie są już inne, przebudzone. Jak można prosto prowadzić całe narody manipulując ich umysłami obserwujemy całe wieki i nie jest ta metoda nam i dzisiaj obca. Zwykła kolorowa reklama może zwieść tysiące ludzi. Znana jest nam również postawa wielu przywódców politycznych czy religijnych, a najmocniej szokujące jest dla mnie osobiście jak potrafił A. Hitler porwać swój naród, tylko w drodze sterowania ich umysłem. Nie tylko on jeden to potrafił, żyje ciągle na świecie duża ilość różnych fanatyków, ofiar czyjejś manipulacji.

W historii człowieka popłynęło wiele krwi. Kropiono nią ołtarze, zabijano zwierzęta i ludzi, czynione z nich krwawe ofiary ... dla Boga? Dopiero Jezus krzyknął " ... nie zabijaj ...!

Czy te krwawe ofiary były wymagane przez naszego Niebieskiego Ojca? Czy tylko były spełniane dla fałszywych bogów?

Kościół nowożytny też popełnił wiele błędów. Płonące stosy, walki na miecze i krwawe zamieszki wypełniają karty naszej historii. A przecież nasz Wielki Nauczyciel nie pozwolił zabijać!

Wracając do sekretnych symboli używanych przez Lemurian, Atlantów, Egipcjan, Majów, Babilończyków, Asyrian, Chaldejczyków i wiele innych cywilizacji, były początkowo tylko pozytywnymi znakami wnoszącymi dobrą energię. Wzmacniały kondycję człowieka, nadawały specjalnych sekretnych mocy. Ale jak stało się z religią, piękną i czystą, zostały zakłócone również sekretne symbole. Jak głoszą legendy wykradł je szatan i zaczął używać do swoich niecnych celów. Zmienił ich znaczenie odwracając bieguny aby pracowały w przeciwną stronę. Poprzez kłamstwo i manipulację wzmacniał w człowieku, który je używał negatywny biegun. I ponownie obserwujemy zjawisko grup satanistów, używają jako swojego symbolu gwiazdy pięcioramiennej ... odwróconej dwoma promieniami do góry ... i krzyża, który też odwracają ... i czynią krwawe ofiary. A najbardziej bolesne, że ich pastwą padają małe bezbronne dzieci składane w krwawej ofierze. Ameryka już nie ukrywa, że obecnie wiele dzieci ginie w satanistycznych rytuałach.

Bardzo cenna jest wiedza, pozwalająca właściwie rozpoznać każdy używany przez człowieka symbol. Mało kto wie, że niewinne różne kształty dają inną energię, tak zwaną energię kształtu. Wiemy dość dużo o piramidach, o pierścieniu atlantów i co dzień przybywa wiele symboli w życie każdego, ale mało kto naprawdę zna ich działanie. Dużo ludzi w ogóle nie wie jak ich używać a ta niewiedza może przyciągnąć nie ten zamierzony cel. Nieświadomie można zniszczyć swoją pozytywną energię. Taki właśnie niewinny symbol może pokrzyżować człowieka przeznaczenie. Przekonało się o tym wiele osób na własnej skórze.

W tej części ogólnie nakreśliłam znaczenie sekretnych symboli i rolę religii na przestrzeni długich epok. Temat jest bardzo obszerny, nie wystarczy mały artykuł. Mam nadzieję, że chociaż w niewielkim procencie zostanie właściwie zrozumiany.

W drugiej części przedstawię więcej informacji na ten sekretnych symboli z MU, tych bardziej ważnych i znanych. nieco więcej o tej starej zapomnianej wiedzy.

cdn...

WIESŁAWA