ZAKRYTE ZAGADKI

PRZEZNACZENIE DUSZY CZŁOWIEKA
 

Podróż człowieka duszy w głębinę światła otwiera dla niej wewnętrzną duchową wiedzę i mądrość. W jądrze każdej duszy dżemie szczególne źródło, które nadaje jej charakterystyczne cechy odróżniające ją od reszty dusz.

Ezoteryczne tradycje mówią, że dusza jest światłem - gwiazdą. Gwiazda emituje światło ... i niewidzialna gwiazdka jest schowana w ciele fizycznym.

Nasze słońce wysyła odmienne typy radiacji, złożone z niezliczonej liczby promieni światła, które są sumą wibrujących sfer trzymających w uścisku wszystkie planety systemu słonecznego. Cały zbiór słonecznych wibracji promieniuje jako jedna wielka energia słońca.

Podobnie jest z duszą człowieka. Doświadcza niezliczonych ilości energii - światła. Jest świadkiem własnych przemian w drodze połączenia z coraz to nowszymi promieniami, dzięki którym w procesie transmutacji podnosi własny poziom świadomości. Harmonizuje się z nimi a w końcu z nowonarodzonej pozbawionej głębszej formy przemienia się w nieśmiertelną duszę. Od tej pory kreuje już sama swój los.

Psychika człowieka zarządza niższą formą energii, dwoma zupełnie przeciwnymi jej biegunami; męską i żeńską. Spirytualna psychologia uczy nas, że energia żeńska - pasywna forma duszy nie funkcjonuje właściwie i działa w przeciwną stronę niż forma męska.

Kiedy dusza w czasie swojej podróży porusza się poprzez liczne reinkarnacje coraz mocniej łączy się z inną radiacją (promieniami kosmicznymi), które nadają jej nowych wartości. Tylko od człowieka zależy jakie promienie przyjmie jego dusza. Poprzez narodzenie w fizycznym łonie staje się embrionem, fizycznym pojazdem w materii. Otoczona eteryczną chmurą przybiera fizyczne formy i rodzi się jako człowiek. Doświadcza wszystkich stanów życia od manifestacji w nieświadomości aż do wysokiej formy superświadomości. Każdy wyższy wzlot duszy zmienia jej magnetyczne pola. Wnikające w duszę nowe promienie kosmiczne kształtują jej nowy model - mądrość. Dusza manifestuje się na coraz wyższym planie - z samoświadomości i własnym ego staje się wielkim bytem napędzanym potężną energią kosmiczną. Porusza się po siedmiu planach zmysłowych.

Samoświadomość i jej pięć zmysłów rozwija człowieka ego. Dzięki niemu dusza może manifestować się w ziemskim życiu na swojej wyjątkowej drodze. Właściwie użyte pięć zmysłów otworzy proces wyższego rozwoju spirytualnego.Wielu posiądzie następne dwa zmysły: szósty i siódmy, przez które zakotwiczy się w doskonałości.

Dwa subtelne spirytualne zmysły człowieka i nowa unikalna wiedza pozwolą osiągnąć doskonałą czystość. Szósty i siódmy zmysł funkcjonują tylko wtedy kiedy człowiek otworzy "Inteligencję Serca" i osiągnie harmonię między duszą i duchem.

Co to jest "Inteligencja Serca"?

Jest to przebudzenie ducha w ciele człowieka. Jego już wyższa intuicja zdobywa wysokie wartości i boskie dary. Siódmy zmysł jest jeszcze wyższą spirytualną naturą i zazwyczaj nie jest dany człowiekowi zbyt często.

Pięć zmysłów rozwija człowieka na polu emocjonalnym i mentalnym.

Szósty i siódmy zmysł daje przebudzenie, wyróżniają duszę i ducha, budzą wysokie funkcje, które drzemią w każdym człowieku.

Szósty zmysł - wysokiej inteligencji otwiera człowieka spirytualną wiedzę i wyższe eteryczne plany poprzez oczyszczenie, uruchomienie szóstego zmysłu "Inteligencji Serca", zwraca swoją uwagę na naturę i potrzeby innego człowieka.

Szósty zmysł - wysokiej intuicji jest wielkim procesem oczyszczającym. Druga jego faza jest zmartwychwstaniem. Dwa ciała: emocjonalne i mentalne tworzą odtąd wysoką świadomość, otwierają proces wniebowstąpienia. Trzecia faza - reintegracja - powrót do Źródła zrywa wszystkie dotychczasowe ograniczenia duszy.

Siódmy zmysł jest troszkę inny, jest kluczem do oświecenia. Dusza aktywuje, budzi i harmonizuje najwyższe subtelne ciała. Nowe struktury dają możliwość na wniknięcie "Ducha Świętego". Znaczy, że dusza i duch w końcu się zjednoczyły. Jest to najgłówniejszy proces w transformacji człowieka.

Aby otworzyć szósty i siódmy zmysł człowiek musi umieć właściwie operować własnym ego. Inaczej nigdy nie osiągnie wysokiego poziomu oczyszczenia, nie będzie zdolny przyłączyć własnych energii do Centrum Czystości Bytu. Człowiek ma "Wolną Wolę" i jest mu dany wybór. Światło cierpliwie czeka kiedy sam podejmie własne decyzje. Kiedy jego drogi zostaną oczyszczone w tej samej chwili wysyła w jego stronę swoje wysokie energie.

Szósty i siódmy zmysł powoduje wiele zmian w ciele człowieka i otwiera jego moce określające go jako super-human. Biolodzy wskazują na mutacje w ciele ludzkim. Nazywają ten proces "samoistną genetyczną inżynierią". Obserwują jak następują zmiany w komórkach i w DNA człowieka. Kto pozytywnie przejdzie ten proces osiągnie wysokie formy, wypełni się czystym wibrującym światłem, które przemieni jego stan mentalny. Nie jest łatwo przejść w najwyższą formę. Proces ten wymaga wielkich zmian w całym układzie nerwowym, w mózgu, w komórkach i człowiek musi przekroczyć wysoki stan świadomości. W głębszym tym procesie zmieni się lub zniknie wiele organów, również przybędą nowe.

Człowiek z "fizycznej świadomości" rządzonej pięcioma zmysłami przejdzie do najwyższej pozbawionej materialnych struktur rządzonej dwoma zmysłami: szóstym i siódmym. Praca aby wzbić się ponad własną nieświadomość wymaga wielkiej samokontroli.

świadomość, ciężko mu zrozumieć, że jego przeznaczenie jest inne, wielu zbyt mocno wiąże się z życiem materialnym. Uruchamiając dwa zmysły:: szósty i siódmy otwierają duszę na "spirytualną świadomość", dzięki niej powróci ze swojej podróży do Najwyższej Świadomości.

Człowiek o pięciu zmysłach mówi: ja słyszę, widzę, smakuję, pragnę etc ... ale osiągnięcie wyższego pułapu otwiera przed nim nowy model życia zwany "Świętą twarzą". Dusza wychodzi z ciemności, rozstaje się z nieświadomym ego ... manifestuje nową wyższą duchową rzeczywistość.

Dzisiejszy człowiek za wszelką cenę pragnie otworzyć swoje wyższe zmysły, praktykuje na różnych polach i wielokrotnie wydaje mu się, że jest już gotowy na przyjęcia najwyższych energii.

Wielkie pytania... dla każdego indywidualnie.

Czy naprawdę jesteś gotowy(a) na przyjęcie najwyższych kosmicznych energii?

Czy twoje energie są już dostosowane aby otworzyć Nowy Model Życia?

Szósty zmysł "Inteligencja Serca" jest energią Miłości i Mądrości Boga. Nie zaistnieje w tym ciele, które ciągle jest manifestowane przez osobiste ego.

Przeznaczeniem duszy jest przebudzenie jej wyższej świadomości w drodze licznych doświadczeń życiowych, w wielu odmiennych inkarnacjach, w wielu cyklach ewolucyjnych ... aż do osiągnięcia doskonałego modelu. Ostatnim etapem jest "mistyczne małżeństwo" - związek z Najwyższym Światłem.

Mała gwiazdka promieniująca słabą radiacją staje się coraz jaśniejsza i podąża do Wielkiego Słońca. Łączą się w Jedność i od tej pory świecą wspólnym blaskiem.

Vancouver
12 Aug. 2007


WIESŁAWA