ZAKRYTE ZAGADKI

PRAWDY DAVIDA ICKE?
 

David Icke (czyt: ajk) ur. 29 - 4 - 1952 roku w Anglii, pisarz i publicysta, wspaniały mówca rozpoczął w roku 1990 swoje poszukiwania - kto naprawdę kontroluje świat? Kto się za tym kryje? Wydał na ten temat ok 20 książek.

David Icke był piłkarzem lecz nagła choroba, gościec stawowy, która nagle i bardzo szybko zaczęła się rozwijać jego ciele przerwała jego dalszą karierę sportową. Zaczął pracować jako publicysta i prezenter TV. Szukał pomocy, chciał się wyleczyć ze swojej choroby, korzystał z różnych terapii, nawet z magnetycznych healingów. W roku 1990 odwiedził Peru. Tam spotkał szamana, prosił i jego o pomoc a on mu obwieścił, że nastąpi u niego przebudzenie spirytualne i, że będzie znany na całym świecie. W krotce, jeszcze w Peru usłyszał wewnętrzny głos i ujrzał mistyczną kobietę, mówiła do niego " ulecz ten świat". A kilka dni później podczas zwiedzania ruin starych budowli niedaleko jeziora Titicata, poczuł w swoim ciele potężną energię, jego ciało zostało unieruchomione na wiele godzin, całe się trzęsło jakby go ktoś podłączył pod elektryczny prąd i napełniało się wielkim bólem. Jego życie w bardzo krótkim czasie drastycznie się zmieniło. Zaczęły do niego napływać informacje jak świat jest kontrolowany przez tysiące lat, jaka jest naprawdę natura ludzka, otrzymał nową spirytualną wiedzę i inne zrozumienie kosmosu. W jego ciele nastąpiło potężne przebudzenie i transformacja. W swoich książkach dużo wspomina o tym procesie, o przebudzeniu Kundalini.

Według teorii Davida I. światem rządzi grupa - globalna elita zwana Iluminatami albo Braterstwem Babilońskim. Wywodzą się z rasy reptilian humanoids. W skład tej grupy wchodzi największa elita światowa, są tam nazwiska ze świata polityki znane wszystkim mieszkańcom ziemi i nie tylko w Ameryce, Kanadzie, Anglii, ale i na całym świecie. W jego książkach można znaleźć wszystkie informacje o osobach, które dominują nad światem i wpływają na losy ludzkości.

1. "The Protocols of the Elders of Zion"
2. "The Biggest Secret"
3." The Book that Will Change the World"
4." Children of the matrix"
5. "Robot Rebelation"

6. "I am me I am free"

To jego bardziej znane pozycje, w których opisuje grupę światowych prominentów łącznie z Królową Matką i rodziną Królewską w Windsor, jak również - G.W.Busha, Hilary Clinton, Harolda Wilsona, Tony Bleara. D. Icke pisze, że są oni reptilianami albo niewolnikami - ofiarami Multiple Personality Disorder (wielokrotna osobowość), posiadają zmienione genetycznie struktury DNA i służą grupie reptilian - mammolian. Opisuje też wielką machinę religijną, judaizm, chrześcijaństwo, Islam, ich przywódców, uwikłanych w dużej części w ten proces stymulowania ludzką rasą.

W swoich książkach pisze o głębszych źródłach sięgających jeszcze rewolucji rosyjskiej, holcaustu i roli Adolfa Hitlera. Książka - "And the Truth Shell Set You Free", - opisał w niej o podłożu i korzeniach wybuchu II wojny światowej, potędze finansowej Hitlera. I dalsza kontynuacja tego samego procesu, ale już w innej formie: wybuch bomby w Oklahoma City i Nowy Jork 11 września 2001.

REPTILIAN HUMANOIDS

1. "The biggest secret"
2. "The Book will Change the World"

Opisują przybyszy z kosmosu zwanych reptilianami z konstelacji Draco. Wyglądają tak samo jak homo sapiens, ale nie mają w pełni formy ludzkiej tylko są inną krzyżówką, są hybrydami, skrzyżowani z ludzkimi genami.

Według teorii New Age inne formy życia kosmicznego - dinozauridy, lizardfolksy, lizardmeny pochodzą z innych galaktyk i żyją z nami na ziemi.

Nie byli obcy Indianom Hopi, znali ich i nazwali rasę reptilianów Sheti albo żmijowi bracia. Twierdzili, że żyją w korytarzach wydrążonych pod ziemią. Znali ich Indianie Cheriokee. W starożytnej Grecji za takiego legendarnego mężczyznę uchodził Titan, w Indiach Naga Devanagan. Są też o nich wzmianki w kulturze chińskiej, koreańskiej, japońskiej. Mówi się o nich jako o smokach, mających podwójną formę, wyglądają jak normalni ludzie i również posiadają inną formę, są najczęściej kojarzeni z wężami. Dlatego w Biblii demon kuszący Ewę miał postać węża. Taka forma znana jest także w Afryce. Niektórzy szamani nazywają ją Chitauri, znani też byli w starożytnym Egipcie - bóg Sobek miał głowę krokodyla.

W Nowym Testamencie czytamy: "... I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwabił cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali razem z nim jego aniołowie..." (Obj. Św. Jana 12:9)

NAUKOWE SPEKULACJE

W roku 1982 paleontolog Dale Russell, kustosz Narodowego Muzeum w Ottawie, Kanada opisuje grupę podobną ludziom lecz wywodzącą się z innej rodziny tzw. Dinozauroid. Mieli jednak inną budowę anatomiczną, ukryte organy seksualne i dobrze rozwinięty mózg. Dzisiejsze teorie często wspominają o grupie UFO, zwanej "szarakami" Pisze też o nich w swoich książkach D. Icke. Są też opisywani przez naocznych świadków jakie mają miejsce podczas kontaktów pierwszego stopnia ziemian z UFO.

Dobrze jest dzisiaj znany na świecie raport oficera Herberta Schirrnera z 3 grudnia 1967 roku, w którym dokładnie opisał widzianych przez siebie przypominających ludzkie postacie obcych przybyszów, o zabarwieniu skóry biało - szarej, z płaskimi nosami i niemymi wargami. Ich oczy były dużo większe niż ludzi i skośne. Schirrner twierdził, że pochodzą z innej galaktyki.

Naukowe Ośrodki badające sprawy UFO zauważają wzrost aktywności tej grupy od roku 1997. Kto interesuje się UFO zna dobrze ten temat.

David Icke twierdzi, że ta grupa jest uwikłana w światowej konspiracji, manipulują i kontrolują rasę ludzką. Nie będę wymieniała wszystkich tych nazwisk, które za tym się kryją, nadmienię tylko, że David Icke utożsamia ich z reptilianami z systemu Alpha Draconis. Po wywiadzie z D. Icke Christine Fitzgerald napisała, że księżna Diana wiedziała o pochodzeniu rodziny królewskiej, twierdziła, że są lizardami. Również D.Icke napisał w "The Biggest Secret", że Diana zginęła z powodu konspiracji i zamachu na jej życie. Opisał dokładnie stosunki pamujące na dworze królewskim w Windsor.

Zacharia Sitchin po przetłumaczeniu sumeryjskich tablic ukazał światu mieszkańców Mezopotamii - Anunnaki. Posiadali w swoim parteonie 23 bogów łącznie z An, Enlil i Enki. Z. Sitchin przedstawił tłumaczone tablice w XIX wieku. Opisuje, że Anunnaki przybyli z Planety Nibiru (Planeta Przejścia), która ma 3 600 letnią eliptyczną orbitę przechodzącą pomiędzy Jowiszem i Marsem. Dzisiejsza nauka nazywa tą planetę - Planeta X a jej orbita jest uważana za niestabilną i trudną do utrzymania.

Według Sumerów ziemia została uformowana z pozostałości innej planety zwanej Tiamat, rozłupanej w czasie kolizji z Nibiru. Jednak jest najbardziej dziwny w sumeryjskich tablicach opis powstania gatunku ludzkiego. Anunnaki przybyli na ziemię 450 000 lat temu aby wydobywać złoto na terenie dzisiejszej Afryki. Jest wiele śladów, że rzeczywiście było na tamtych terenach, dzisiejsze Zimbawe wydobywane złoto.

Początkowo złoto wydobywali sami Anunnaki, ich klasa robotnicza. Doszło do rebelii i klasa królewska postanowiła stworzyć nową warstwę niewolniczą. Znajdują się w tablicach opisy form życia z probówki, co raczej nie było znane w czasie kiedy te tablice tłumaczono.

"... Zebrali się i wezwali boginię, położną bogów, mądrą dziewczynę życia ( mówiąc). Daj życie stworzeniu, utwórz robotników, stwórz prostego robotnika, który zniesie jarzmo Niech niesie jarzmo przeznaczone przez Enil. Niech niesie trud bogów..."

Tablice mówią, ze Enlil - przywódca Anunnaków i jego brat Enki popełnili wiele błędów podczas szukania mieszanki genetycznej. Powstały zwierzęce hybrydy. W końcu został stworzony tzw. biblijny Adam, zwany LU-LU. Stworzono też żeńską odmianę człowieka, Ewę. Według Davida Icke Anunnaki zawsze jawnie rządzili światem ale teraz robią to tajnie.

Enlil i Enki walczyli z sobą o władzę. Badacze twierdzą, że Enki stał po stronie ludzkości. Ich następcy również walczyli z sobą i prawdopodobnie Sodoma i Gomora zostały zniszczone podczas tych walk. Do dzisiaj w przypuszczalnych miejscach tych miast znajduje się podwyższone promieniowanie.

Historycy Mezopotamii na czele panteonu w dolinie Eufratu i Tygrysu stawiają też trzech najważniejszych bogów: An, Enlil i Enki. Są utożsamiani z Niebem, ziemią i światem podziemnym. Trzech wielkich bogów w wierzeniach Sumeru:
1. An był bogiem najważniejszym
2. Enlil ustalał przeznaczenie
3. Enki uchodził za stwórcę i nauczyciela człowieka.

Każdy z nich miał swoją siedzibę:
-An mieszkał w Uruk (Dom Nieba)
-Nippur było Enlila
-Eridu Enki.

Z pośród kilku wersji mezopotamskiej kosmologii, tj doktryny o początku świata, najbardziej znany jest wątek przedstawiony w babilońskim opisie zwanym od pierwszych słów Enuma elisz (kiedy w górze). Jest to opowieść o pierwotnym chaosie, który spowodowany został przez dwa potwory Tiamat i Apsu, oraz zrodzonych w z nich bóstwach przechodzi w opis walki wydanej odwiecznym siłom przez nowych bogów. Zmagania początkowo przybierają zly obrót dla buntowników, ale później ich wodzem zostaje Madruk, który ćwiartruje ciało Pramatki Tiamat i tworzy z niego świat. Siły bezładu zostają unieszkodliwione. Madruk nadaje prawo całej naturze, stwarza człowieka, ustala przyszłe losy zarówno ludzi jak i całego świata. Znajdujemy tu również opis o potopie i ocaleniu człowieka przez przyjaznego boga Ea. Czytając te tłumaczenia tych starych glinianych tabliczek i zapisków biblijnych widać bardzo duże podobieństwo, ale dopiero po głębszym zapoznaniu się z tłumaczeniami Z. Sitchin widać prawdziwy sens biblijnych tekstów.

Książki Davida Icke są bardzo popularne. Jest w nich mieszanina wszystkiego. Zapiski historyczne, legendy, wierzenia religijne i oczywiście jakie to wszystko ma powiązania w dzisiejszym świecie polityki i stosunkach międzyludzkich. Kto naprawdę kryje się za wieloma światowymi wydarzeniami, kto kieruje życiem człowieka na ziemi. Pisze o masonerii, iluminatach, o spirytualnym wnętrzu człowieka. Kto człowieka broni, jaką człowiek ma osłonę. Jego książki nie są łatwą lekturą i wywołują wiele kontrowersji.

Czytałam kilka i co osobiście mogę powiedzieć? Jest dużo tematów, które nie są mi obce i sama wierzę w taką kolej życia. Ale również wiele z poruszanych przez niego wątków jest dla każdego mocno szokujące.

W zależności jakie kto nosi w sobie wierzenia i jakie posiada poglądy życiowe na istnienie Boga, Chrystusa czy innych kosmicznych zależności. Również ludzie nie godzą się z teorią D. Icke jakoby człowiek został stworzony w ten sposób.

Co się dzieje obecnie z Davidem Icke? Ostatnie wiadomości z dnia 12 maja 2007. Jego książki są blokowane na rynku, szczególnie amerykańskim, został pozbawiony środków do życia. Jego znajomi i wielbiciele zbierają donacje aby mu pomóc. Dużą popularność ma na terenie Kanady. Niestety z tego co widzę też bardzo ciężko w dniu dzisiejszym zdobyć jego książki, nawet w bibliotece. A kilka lat temu, był to chyba rok 2001 odmówiono mu wstępu na teren Kanady. Po kilku godzinach pobytu na lotnisku w Vancouver powrócił do Anglii. Nie pamiętam jak to było dokładnie, ale obiło mi się o uszy, że przybył jednak do Kanady parę tygodni później i doszło do spotkania z jego czytelnikami?

Vancouver
17 May 2007

WIESŁAWA