ZAKRYTE ZAGADKI

POTENCJALNY BUDYNEK OBCYCH NA
KSIĘŻYCU, UCHWYCONY PRZEZ DRUGˇ
 CHIŃSKˇ SONDĘ KSIĘŻYCOWˇ CHANG'E 2
(NAPISY PL) (VIDEO)

DO OBEJRZENIA NA VIMEO.COM:

Potencjalny budynek obcych na księżycu, uchwycony
przez drug± chińsk± sondę księżycow± Chang'e 2 [PL]

LUB NA YOUTUBE.COM:

Potencjalny budynek obcych na księżycu,
uchwycony przez drug± chińsk± sondę księżycow± [PL]