ZAKRYTE ZAGADKI

OBSERWACJE UFO MARKA
MARCINKOWSKIEGO Z ZIELONEJ GÓRY
(VIDEO)

UFO sighting case # 2247/02/04/2011

UFO sighting case # 2302/02/04/2011

UFO Sighting Case # 2140/03/04/2011

Case # 04_06/03/2011

UFO Sighting Case # 2215/09/04/2011

UFO Sighting Case # 2239/04/05/2011