ZAKRYTE ZAGADKI

NAPOLEON I HITLER
 

Są dwie postaci w historii świata, które były bardzo do siebie podobne: Napoleon i Hitler. Osoby, które przebywały w pobliżu jednego z nich opowiadały potem, że była to istna magia, jak bardzo obecność w "jego" pobliżu paraliżowała ludzi. Norman (autor książki -"Jak złagodzić złe przeznaczenie", jest jednym z najlepszych w Polsce tarocistów i astrologów, więc mógł przyjrzeć się horoskopom Hitlera i Napoleona) postawił tezę, że mamy do czynienia z tą samą istotą, która inkarnowała się najpierw jako Napoleon, a potem Hitler. Czyżby to był przypadek, że wielcy reformatorzy religii rodzą się w zbliżonych okresach historycznych?

Obaj wypłynęli na fali wielkich zmian rewolucyjnych.

Rewolucja Francuska r. 1789

Rewolucja w Niemczech r. 1918.

Różnica lat 129.

Lata 1790-1794 intensywna działalność polityczna Napoleona. Jego czasowe aresztowanie i zawieszenie w czynnościach (1795). Lata 1919-1924 intensywna działalność polityczna Hitlera i jego aresztowanie (1924).

Różnica lat 129.

Koronacja Napoleona (1804).

Hitler zostaje kanclerzem (1933).

Różnica lat 129.

Napoleon zdobywa Wiedeń (1809).

Anschluss Austrii (1938).

Różnica lat 129.

Napaść Napoleona na Rosję (1812).

Napaść na ZSRR (1941).

Różnica lat 129.

Waterloo (1815).

Inwazja Aliancka (1944).

Różnica lat 129.

Czyżby to wszystko były przypadki?

Co może oznaczać ta tajemnicza

cyfra 129?

Takich zbieżności można wyliczyć więcej, ale jest rzeczą znamienną, że dotyczą one przede wszystkim wielkich wydarzeń politycznych, pomijając życie osobiste dyktatorów,
w tym daty ich urodzenia i śmierci.

Ogromne podobieństwo pomiędzy charakterem Napoleona i Hitlera było już przedmiotem badań historyków.

W dzieciństwie
Cechy identyczne: duże trudności wychowawcze, niecierpliwi, porywczy, zdecydowani egoiści. Spontaniczne, ale skalkulowane na efekt wybuchy złości, obaj zimni i wyobcowani, przekonani, że wszystko im wolno, ale o twórczej fantazji i olbrzymiej pasji w realizacji swoich zachcianek.

W młodości
Cechy identyczne: duże uzdolnienia, nieprawdopodobnie chłonna pamięć, uzdolnienia w kierunku podzielności uwagi. Obaj byli nieznośni dla najbliższego otoczenia, płakali przy wzruszeniach, skrytość przy zewnętrznie okazywanej koleżeńskości. Głównym motorem - ambicja i poczucie własnej wyższości. Niechęć do uczenia się nie lubianych przedmiotów, szczególnie wyraźna u Hitlera.

W wieku dojrzałym
Cechy identyczne: własne poczucie moralności, wielka pycha i przekonanie o nieomylności. Niechęć wobec problemów finansowych. Obaj byli twardzi do okrucieństwa, terroryzowali otoczenie. Obaj byli wielkimi aktorami, o fascynującym spojrzeniu i uśmiechu. Byli mistrzami w manipulacji ludzi i ich wykorzystaniu. Obu cechowała nieprawdopodobna pracowitość, nie znosili rywalizacji. Mieli wielkie zdolności, umiejętność syntetycznego myślenia.

(artykuł znaleziony na stronie Fundacji Nautilus)