ZAKRYTE ZAGADKI

MISTRZOWIE Z AGARTHY

ZOHAR

Jest wielkim Mistrzem królestwa podziemnych korytarzy, jednym z tych, który pracuje w Telos od lemuriańskich czasów. Świat zmierza w kierunku oświecenia, zbliża się coraz bardziej do Wielkiego Światła. Mistrz Zohar mówi:

"Teraz jest czas wyboru, zdecydujesz sam, czy chcesz podążać za procesem ewolucji, czy wolisz pozostać w starych strukturach?"

Obecnie na Ziemi znajdują się potężne dwie siły:
1. Jasna - próbująca pociągnąć ludzkość w potężny ocean światła
2. Ciemna - grupa zwana Iluminatami, która za wszelką cenę próbuje odciągnąć od brzegów Wielkiego Oceanu. Czym bardziej będą próbowali zatrzymać ludzkość tym mocniej będzie budzić się w nich zrozumienie.

Ważne aby każdy mógł:
- uzyskać harmonię,
- ujrzeć prawdę wszystkich czasów,
- wybrać właściwą drogę, po której należy już płynąć na nowej fali światła,
- nauczyć się czerpać z niej siłę i zdolność do transformacji i wszelkich zmian prowadzących do uzdrowienia wszystkich blokad,
- nadać nowy kierunek swoim wewnętrznym mocom.

Prawdziwy byt, mistyczne rozpoznanie ma tylko jeden cel - przyłączyć się do Jednego Serca. Osoba pozbawiona harmonii kontynuuje pogoń za dobrami materialnymi. Jeszcze mocniej wytrąca człowieka z równowagi zazdrość. Taki ładunek emocjonalny prowadzi do samozagłady. Zamiast rozwiązywać puste zadania jakie często ludzie sobie stawiają, jednocześnie cofając się krok za krokiem w przeciwnym kierunku należy zburzyć stare mury, uświadomić sobie obecność bogatych form ukrytych w głębi ludzkiego serca.

EL MORYA

Wniebowstąpiony Mistrz, Cohan 1-wszego Promienia Boskiej Woli. Znany światu z wielu wcieleń; Abrahama, Melchiora, Króla Artura, księcia Rajputa, ukazywał się również w Tybecie w inkarnacjach mnichów noszących energię "mahatma." Pracuje aby połączyć starożytne wschodnie prawdy z zachodnimi. Pierwszy Promień Boskiej Woli jest potęgą niszczącą stare formy, zwany "Promieniem Niszczycielem." Wszystko co stare musi zostać zniszczone i ustąpić miejsca nowym strukturom.

"Zbliżacie się do granic 5-tego wymiaru, nadchodzi ta chwila od kiedy nie będziecie więcej funkcjonować jako odrębne jednostki. Nastąpi połączenie waszych serc w większe grupy. Od tej pory zaistniejecie jako przebudzona grupa z wyższej świadomości.

Trzeci i czwarty wymiar są ostatnimi poziomami, w którym osiągniecie ostatni etap indywidualnego nauczania żyjąc w rzeczywistości, która nadal podtrzymuje silne osobiste reakcje, nie pozwala zadziałać wyższemu rezonansowi aby mógł napełnić twoje ciało światłem. Trzeci poziom nadal kształtuje serce, próbuje wlać zrozumienie: - co jest dobre a co złe - otwiera drzwi i zaprasza w wyższe wymiary."
(El Morya)


Czwarty wymiar próbuje zawracać i wciskać w stare formy. Ukazuje głębokie wartości bycia jednostką, daje do ręki potężną inteligencję (IQ) i otwiera zdolności tworzenia swojego osobistego mitu. Jednak jest to kierunek przeciwny, który nie pozwala wstąpić w ogień transformacji. Odcina dostęp do prawdziwej ukrytej siły, przywiązuje do Ziemi i wciela w starą rolę rzucając ponownie na koło reinkarnacji."

ADAMA

"Życie w wyższym wymiarze świadomości pozwala żyć w 5-tym wymiarze lecz ciało swoim wyglądem jest zbliżone do 3-ciego. Ewolucja przez długie setki lat zmienia DNA, które jest już wyższej rozwinięte. Ciało jest zdrowe i silne. Większość jednostek osiągnie zdolność teleportacji, będzie mogło zamanifestować się na innych poziomach". (Adama)

Adama pracuje bardzo blisko z El Moryą. Dzieci światła zwane też dziećmi burzy pociągną za sobą w kierunku tęczowego mostu liczne szeregi niższych jednostek. Pokazują drogi w inne galaktyki, tworzą nową wizję jutra. Dużo ludzi zadaje pytanie:
- czy w chwili wejścia w piąty wymiar nadal zaistniejemy w fizycznej formie?

Wniebowstąpienie jest procesem zachowania ciała i umiejętność przeniesienia go do wyższego wymiaru. Od tej pory będzie pozbawione chorób. Znikną przykre uczucia, powróci młodość. Większość Mistrzów Wniebowstąpionych wygląda bardzo młodo. W roku 2000 kiedy w moim życiu zaczął pojawiać się Mistrz Kuthumi byłam mocno zdziwiona jego wyglądem. Przypominał mężczyznę przed 40-tym rokiem życia. Stojąc obok niego sięgałam mu wzrostem do pasa.

AHNAHMAR

Zajmuje ważne miejsce w Telos. W lemuriańskim okresie Ahnahmar ze swoim Bliźniaczym Płomieniem wybudował wspaniałą Świątynię Jedności, poświęconą honorowi, miłości i unii Bliźniaczego Płomienia.

Świątynia Jedności była "domem weselnym", w którym odbywały się ceremonie zaślubin. W otoczeniu wielkiej elegancji i wyszukanego piękna zawierano związek Nieśmiertelnej Miłości. W chwili zatopienia Lemurii, kiedy wtargnęły w życie Lemurian wibracje z 4-tego wymiaru świątynia została zniszczona.

Mount Shasta


 

Obecnie w okolicy Mount Shasta w tym samym miejscu, w którym istniała świątynia znajduje się taka sama, ale wibruje w wyższym 5-tym wymiarze... Przypomina fizyczną strukturę z 3-ciego wymiaru, zaistniała w nowej eterycznej formie i dalej pełni swoją funkcję. Kiedy nadejdzie właściwy czas i spotkamy swój Bliźniaczy Płomień w tej eterycznej świątyni odbędą się zaślubiny z bliźniaczą połówką już na zawsze. Pewnie dla wielu z was brzmi to jak bajka ...?

Po zawarciu związku otworzy się więcej informacji o prawdziwej naturze świątyni i cudownym połączeniu energii. Ziemskie małżeństwo często bywa ciężkie do zniesienia, wnosi olbrzymie stresy, rozczarowania, brak w nim prawdziwej radości i szczęścia. Dzieje się to z powodu podwójnej natury człowieka: mężczyzna - kobieta. W takich związkach brakuje Boskiej Miłości. W chwili zjednoczenia w ciele człowieka dwóch biegunów, kiedy energia Kundalini płynie już jednym kanałem rozpuszczają się wszystkie ziemskie związki, osoba ucieka w celibat, szuka samotności ..., ale gdzieś głęboko w duszy budzi się tęsknota znalezienia swojego Bliźniaczego Płomienia. Połączenie, którego tak usilnie szuka jest niczym więcej jak znalezieniem połączenia z Boskim Źródłem, słynne mistyczne zaręczyny i zaślubiny z Bogiem.

Od tej pory w serce wlewa się Boska Miłość. Taka osoba nie czuje się już więcej osamotniona. Bliźniaczy Płomień, którego tak usilnie szukamy przyłącza do Boskiej Doskonałości i wynosi na jeszcze wyższe poziomy. W chwili zjednoczenia z Boską Miłością otwierają się możliwości przyśpieszenia ewolucji. Człowiek przekonuje się, że prawdziwa jest tylko Miłość. Wielkie energetyczne małżeństwo jest potężnym polem, w którym wszystko jest możliwe. Mogą istnieć równocześnie współdziałające na siebie wszystkie miejsca, czasy i wydarzenia. Bezpośrednie połączenia ze Źródłem powiąże wzorce ziemskie ze wszystkimi innymi rzeczywistościami.

Wspólnie złączoną bliźniaczą parę nie może już spotkać nic złego. W symbolice wielu religii ważna rzeczą jest stały związek małżeński, pary aż do śmierci - symbol wyniesienia ludzkiej miłości i połączenia z Boskim Sercem. Obecne związki małżeńskie są zbyt łatwo rozrywane a zniszczony symbol Wielkiego Zjednoczenia, odbudowy wewnętrznej więzi z Bogiem oddala od procesu wniebowstąpienia. Ogranicza i hamuje energie.

Razem splecione dwie dusze - Bliźniaczy Płomień otworzy specyficzną formę świadomości, dzięki której przenikną z kosmosu jasne informacje. Naradzasz się od nowa, kosztujesz bezwarunkowej miłości. Wspólnie wibrujące bliźniacze częstotliwości są odpowiednikiem - jak na górze tak i w dole, sieć powiązań wszystkich aspektów bytu w ujednoliconym polu Całości.

Vancouver
18 June 2008

WIESŁAWA