ZAKRYTE ZAGADKI

MISTERIUM DUCHOWE
(CZĘŚĆ 5)
LINK! DO CZĘŚCI 1
LINK! DO CZĘŚCI 2

LINK! DO CZĘŚCI 3
LINK! DO CZĘŚCI 4
LINK! DO CZĘŚCI 5
LINK! DO CZĘŚCI 6
LINK! DO CZĘŚCI 7
LINK! DO CZĘŚCI 8

Filozoficzny kamień - wielki sekret alchemików, który jest metaforą innego sekretu jaki Jezus Chrystus dał swoim dzieciom. Nie robił wyjątków, ofiarował Go wszystkim. Każdy kto go przyjmie otrzyma specjalny dar Bożej łaski ustanowiony z wiarą przez Chrystusa.

Eucharystia, Komunia Święta czyli "dziękczynienie" przyjmowana przez wyznawców Chrystusa na pamiątkę jego ostatniego posiłku. Przywołuje ucztę zaślubin Baranka:

"... Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się ..." (Obj. Jana 19:7)

"...I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże ..." (Obj. Jana 19:9)


Ofiara Jezusa Chrystusa, która obmyła ludzkość z grzechu celebrowana jest przez Kościół Chrześcijański, ale ten obrządek znacznie się różni w wielu kościołach.

Eucharystia jest tajemnicą - mistycznym chlebem życia. Przekracza zdolność poznania przez zmysły. W tym wypadku pozostaje tylko wiara. Trudno do końca zrozumieć naturę człowieka, jeszcze trudniej pojąć tajemnicę Eucharystii. Jak przyjmujemy siebie tak również należy przyjąć ten dar, który ustanowił dla nas Jezus. Przyjęcie tajemnicy Eucharystii jest przyjęciem Chrystusa. Trudno pojąć jak w tak małym opłatku może zamieszkać Chrystus? Przekracza człowieka pojęcie, że może spożywać ucztę, którą jest sam Bóg?

"... Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani nie będziecie pili Jego Krwi nie będziecie mieli życia w sobie ..." (Ew. Jana 6:53)

Ciało i Krew dotyczą składania ofiar Bogu. Rozdzielenie ciała i krwi oznaczało zabicie kogoś, pozbawienie ciała życia jaką posiada krew.

Przyjęcie Eucharystii - Chrystusa jest uświadomieniem sobie głodu Boga, pragnienia Jego miłości. Oddać za kogoś życie oznacza dać miłość. Jezus obiecał człowiekowi życie wieczne:

"... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie wieczne a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym ..." (Ew. Jana 6:54)

Śmierć Jezusa jest wielkim symbolem. Oznacza odnowę ducha. Przez swoje Zmartwychwstanie wylewa ducha na innych. Dla tych ludzi oznacza, że życie wieczne rozpoczęło się na ziemi. Eucharystia jest pokarmem na drogę do spotkania z Bogiem. To spotkanie ma już miejsce teraz na ziemi.

"... Kto się karmi chlebem w Eucharystii nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne, posiada je już tutaj na Ziemi ..." (Jan Paweł II)

Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie ... po owocach poznaje się kto kształtuje człowieka? Jest to znak, że w tym ciele mieszka Chrystus.

Obecność Chrystusa w Eucharystii jest nadzieją na osiągnięcie lepszego życia, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka.

Owoce Eucharystii sprawiają:
- pogłębienie zjednoczenia z Chrystusem,
- łagodzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi,
- umacnia w wierze,
- otwiera furtki Niebieskie.

Każdy przyjmujący Eucharystię składa dowód wdzięczności i miłości względem Chrystusa. Dużo osób twierdzi, że wierzy w Jezusa, ale nie wystarczy wierzyć, trzeba też dać świadectwo wiary.

"... Eucharystyczne Serce Jezusa dokona wszystkich rzeczy w każdym z nas. Bądźcie ulegli, to najwięcej was kosztuje, lecz to najbardziej kocham ..." (Matka Boska)

Świadectwem Misterium Eucharystii są liczne cuda Eucharystyczne. Dużo ludzi zadaje sobie pytanie: "czy tam naprawdę mieszka Chrystus"? Nie jeden wątpi aby chleb i wino uległy przeistoczeniu w Ciało i Krew. Naukowcy już nieraz dowiedli prawdziwości takich cudów. Badano w laboratoriach fragmenty relikwii z przed wielu wieków i cuda zdarzające się obecnie. Okazuje się, że chleb i wino przeistoczyły się w ludzki mięsień sercowy a na nim znaleziono bryłki zakrzepłej krwi. W ciągu przeszło 1000 lat miało miejsce w różnych zakątkach świata przeszło 130 cudów eucharystycznych.

Znane jest wydarzenie z Watykanu; w czasie Eucharystii kiedy Jan Paweł II podawał komunię Koreance, na jego oczach zamieniła się w ciało i krew. Ojciec Święty w głębokim milczeniu pobłogosławił kobietę.

Cuda Eucharystyczne są ostatnim apelem Miłosierdzia Bożego. Jezus woła nas. Chce nam przebaczyć i nas ocalić. Dużo ludzi zagubiło wiarę i nadzieję:

"... Te spośród moich dzieci, które naśladują mnie są nieliczni. Śpieszcie się z rozpoczęciem życia uświęconego przez modlitwę, wyrzeczenia, pokutę, abyście mogli osiągnąć ostateczne zwycięstwo i czyńcie akty wynagrodzenia za najbardziej obrzydliwe grzechy bluźnierstwa, jakie zostały dokonane ..." (Jezus Chrystus)

Eucharystia - Misterium Miłości a jest to Miłość, która daje siebie tym, którzy pragną otrzymać ją w Misterium Boskiej Ofiary Miłości. Chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.

Refleksja nad Misterium Eucharystii uświadamia istnienie Potężnej Mocy, która jest czymś więcej niż normalne zmysły człowieka mogą zrozumieć. Porusza się jednocześnie w dwóch światach: materii i Ducha. Doskonałe przeobrażenie a w jego obliczu milknie człowiek.

cdn...

Vancouver
18 Dec. 2007

WIESŁAWA
 

Here I Am Lord

Here I Am Lord

Here I Am Lord MV