ZAKRYTE ZAGADKI

MAITREYA
(CZĘŚĆ 1)
LINK! CZĘŚĆ 2

Maitreya - po raz pierwszy pojawił się na Ziemi bardzo dawno temu jako woluntariusz. Przybył z planety Venus aby podnieść ludzkość na wyższy poziom ewolucji. Pomógł Jezusowi w osiągnięciu Kosmicznego Płomienia i zamanifestowania się w Kosmicznej Świadomości.

Maitreya w nadchodzącym Złotym Wieku przychodzi ponownie jako Światowy Nauczyciel - tak myśli wiele ludzi na Ziemi. Żydzi oczekują go jako nowego Mesjasza, hindusi za nadchodzącego Krishnę, buddyści widzą w nim Buddhę, muzułmanie Imama Mahdiego. Pisze o nim Alice Bailey jako o tym, który obudzi na świecie nowe zrozumienie.

Imię Maitreya pochodzi z sanskryptu: Maitri znaczy nieuwarunkowana uniwersalna miłość.

Maitreya lub Matteya wg buddyzmu ukazał się na świecie aby świat mógł osiągnąć oświecenie. Pozostawił nauki czystej Dharmy.

Dharma - Świadomość kosmicznych obowiązków i cnót wytwarzanych na drodze zdrowego rozsądku, najwyższe prawdy napływające z Uniwersum.

Każdy chce być szczęśliwy, nikt nie chce i nie lubi cierpieć lecz niewiele ludzi rozumie tak naprawdę co powoduje szczęśliwość i cierpienie. Jedno i drugie wchodzi w zakres Dharmy.

Oglądamy się za szczęściem wokół nas, myślimy, że skoro mamy już piękny dom, dobry samochód, właściwą pracę i dobrych przyjaciół to nam już nic do szczęścia nie brakuje. Ta grupa ludzi spędza prawie cały czas organizując dla siebie zewnętrzne życie, próbuje zaspokoić wszystkie swoje żądania. Któregoś dnia okazuje się, że szczęście jest ulotnym marzeniem i wszystkie te rzeczy nie przyniosły upragnionej radości. Zaczynamy postrzegać szczęście w inny sposób.

Szczęście jest stanem umysłu, musi się rozwijać w nas samych i nie jest zależne od kogoś drugiego czy posiadania.

Jeśli umysł jest czysty i spokojny będziemy szczęśliwi niezależnie od posiadanych rzeczy. Nie będzie ważny dom, praca, pieniądze, i bez tego zamieszka w sercu radość.

Dharmy nie można nauczyć się w żadnej szkole. Każdy musi rozpoznać swoje zmysły indywidualnie. Tak jak każdy chory dostaje inne lekarstwa tak każda osoba aby osiągnąć Dharmę wymaga innej pracy. W drodze własnego rozsądku usuwamy ciężki bagaż i wzbogacamy ducha w piękne cnoty. Dharma jest furtką w nieśmiertelność.

Ból i cierpienie testuje nas, właśnie wtedy możemy się dużo nauczyć, możemy sprawdzić do czego jesteśmy zdolni, jacy jesteśmy silni, otwieramy wielką wiarę w Boga. Bóg wystawiał na próbę cierpienia wiele ludzi; Abrahama, Hioba, Jezusa. Tylko silne dusze są doświadczone wielkim cierpieniem.

Dharma - Prawa Kosmiczne mające miejsce w życiu człowieka, jego cnoty i wiedza, właściwe postępowanie, które jest zgodne z porządkiem całego świata.

Przekazy buddyjskie mówią, że Maitreya będzie piątym Buddhą naszej epoki (kalpy - eon, określony czas). Buddyści przedstawiają go jako Buddhę siedzącego na wysokim tronie.

Obecnie przebywa w dziewiątym świecie - w Szczęśliwym Miejscu Przeznaczenia, miejsce z którego inkarnują się na Ziemię w świat ludzi bodhisattowie - oświeceni (bodhi sattva - oświecona osoba) inaczej mówiąc mądrość. Różne gałęzie buddyzmu w różny sposób rozumieją słowo bodhisattva.

W buddyzmie znane jest pięć rozpraw Maitreyi, najbardziej popularne:
- Konstytucja Największych Nauk (Dharma)
- Nauki Najzacniejszych Prawd.

Według przepowiedni przyjście Maitreyi wniesie nowe nauki, umożliwią oświecenie w ciągu "siedmiu dni." Każdy dzień reprezentuje pewien okres, najkrótszy, który poprzez cnoty wielu żyć przygotuje człowieka do przekroczenia wyższych rzeczywistości.

Maitreya znany jest światu od tysięcy lat (30 000). Jego misją jest pomoc innym ludziom w osiągnięciu stanu oświecenia. Co jakiś czas pojawia się gdzieś na świecie informacja o pojawieniu się Maitreyi.

Wiele religii i ludzi uważa Maitreyę za antychrysta, który ma nadejść w ostatecznych czasach. Benjamin Creme przedstawia go jako Chrystusa, światowego nauczyciela, który przybywa aby zmienić świat. Jako nauczyciel pomaga w zrozumieniu zawiłych związków pomiędzy ludźmi, dba o ekologiczny balans naszej planety, wspiera oświecenie.

Maitreya również przedstawiany jest przez dużo religii z dobrej strony. Niektóre źródła podają, że pojawił się w czasach średniowiecznej Atlantydy a jego imię brzmiało: "Ten, który niesie radość i zadowolenie."

Pomógł zrozumieć światu działanie siedmiu kosmicznych promieni (LINK! - Promienie Życia) jako źródła światła karmiącego ciało i ducha. Prawidłowe przyjęcie siedmiu promieni otwiera mądrość i budzi Potrójny Płomień Życia. Maitreya i Manjushari uchodzą za nauczycieli Guatamy Buddhy.

Z kosmosu napływa potężne promieniowanie niosące wolność. Promienie Życia są utrzymywane przez Wniebowstąpionych Mistrzów i Archaniołów. Jednym z Wniebowstąpionych jest Maitreya zwany również Kosmicznym Chrystusem.

Symbolem Maitreyi jest Solarny Krzyż - jako fizyczna ekspresja transformacji.

Solarny Krzyż

Forma sekretnej geometrii, uchodzi za źródło harmonii i uleczających energii. Sekretna geometria jest pod opieką Archanioła Metatrona.

Złoty Wiek - Satya Yuga

Następny krok w jaki wchodzimy jest Złoty Wiek, długo oczekiwany, który ma przenieść ludzkość do szóstej rasy. Zanim to nastąpi będziemy mieli na świecie dużo zmian. Jedni podają zmiany klimatu i przebiegunowanie, Biblia wskazuje czas podobny do epoki Noego. Kali Yuga musi ustąpić miejsca cyklowi Satya. Złoty Wiek zwany jest również epoką Maitreyi - nową erą wzrastającą do słońca. Ziemia wyłoni się z ciemności na tysiąc lat. Pisze o tym Armageddon. Koniec epoki Kali Yuga oznajmi na Ziemi Białe Słońce. Pokazuje się kiedy dobiega końca jeden niebiański cykl, który wynosi 129 600 lat.

Wiele Źródeł ogłasza w nadchodzącej epoce kobietę, jako manifestację Maitreyi, która jest powiązana z Matką Świata: w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Jan Paweł II jednoczył moc Maryji, jako głównej broni w czasie naszej podróży w przyszłość. Odwiedzał niezliczoną ilość miejsc poświęconej Maryji i wskazywał ją wiernym. Znane są światu wydarzenia z dnia 13 maja 1981 kiedy został postrzelony, nosił w sobie przekonania, że Maryja ocaliła mu życie. Podczas rekonwalescencji miał widzenie zapowiadające zjawisko, które rozpocznie nowy etap.

Słowa Malachi Martina (pisarz piszący o Watykanie)
"... Jan Paweł II oczekuje na wydarzenie, które będzie miało efekt eksplozji w dziejach ludzkości, oddzielając przeszłą epokę od nadchodzącej. Zjawisko to widziane na niebie i ziemi wiązać się będzie ze słońcem... które w tym dniu nie pojawi się jako główna gwiazda naszego systemu słonecznego, ale będzie miało kształt chwały, którą otoczona była niewiasta opisana przez apostoła jako "odziana w słońce." Zjawisko to będzie miało tak spektakularny charakter, że przekreśli - w przekonaniu Jana Pawła - wszystkie wielkie plany formowane przez narody. Wprowadzi w życie Wielki Zamiar Stwórcy ..."

"... I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd ... " (Obj Jana 12:1)

Liczne objawienia maryjne, które są przez różne grupy religijne postrzegane w odmienny sposób niosą wiele przekazów o przyszłych czasach. Wiele ludzi nie uznaje Maryji, utożsamia ją nawet z postacią "fałszywych proroków" grupy "New Age", którzy pracują z masonami. Masoni zajmują kluczowe stanowiska w polityce i ekonomii, mają silny wpływ na różne światowe wydarzenia.

Znani są ze swojego antychrześcijńskiego charakteru a nawet mówi się głośno, że wielu wysokopostawionych urzędników w Watykanie jest z ugrupowania Masonów. Są oni z grupy "niosących światło", ale służą Lucyferowi. Masoni są spadkobiercami starych religii i sekretnych okultystycznych grup. Przyjęli ukrytą przed ludźmi wiedzę i moc, którą przyniósł światu Prometeusz. Masoneria lub lucyferyzm twierdzi, że człowiek sam może stać się bogiem, przyjmując kolejne stopnie wtajemniczenia. Co one znaczą członkowie masonerii dowiadują się dopiero po przyjęciu wysokich wtajemniczeń, po złożeniu "krwawej przysięgi", która jest obligacją do tajemnicy. Tylko nieliczni opuszczają to zgrupowanie i mają odwagę ostrzec innych.

"... Istnieją niebieskie stopnie, ale są zewnętrznym dziedzińcem świątyni. Nowicjuszowi ujawnia się część symboli lecz wprowadza się go specjalnie w błąd poprzez ich fałszywą interpretację. Nie jest naszym zamiarem aby je pojął. Zmierzamy do tego aby sądził, że je pojął. Prawdziwe zrozumienie tych symboli zarezerwowane jest dla adeptów wyższego stopnia ..."
(Albert Pike
LINK! - Rycerze Eulogii)

Masoni lub Iluminaci mają na celu wprowadzić w życie Nowy Porządek Świata. Iluminacja nawiązuje do sekretnych nauk Lucyfera (Niosący Światło) oznajmia, że każdy może być bogiem i może nadać sobie imię jakie chce. Masoni po zaawansowanych stopniach wtajemniczenia utrzymują kontakty z demonami jako przedstawicielami istot z wyższych wymiarów. Założycielem Masonów był Jezuita Adam Weishaupt (1776), przekonał wielu religijnych przywódców, że Iluminaci są chrześcijańską organizacją zmierzającą do zjednoczenia świata pod wodzą Chrystusa.

"... Nie chcemy kolejnego komitetu, mamy ich aż nadto. Chcemy człowieka o postawie i powierzchowności, która wpłynęłaby na posłuszeństwo ludzi ... niech się pojawi - bóg czy to diabeł, my go przyjmiemy..."
(Paul Henri Spaak - były sekretarz Genaralny NATO)

... a gdy się tak stanie wielu okrzyczy go jako nowego mesjasza ...

"New Age" popiera plan założenia globalnego rządu i jednej religii, które będą podporządkowane Globalnemu Rządowi. Pomagają w tym planie i głoszą, że ten porządek przyniesie światu pokój i dobrobyt, usunie wszystkie problemy i uczyni ludzi szczęśliwymi.

Kiedy na świecie pojawi się Mesjasz?

"... gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną ... ' (1 Tes. 5:3)

Kim będzie Prawdziwy Chrystus?

Prawdziwy Mesjasz nie dotknie ziemi. Przybędzie z Nieba. Ci, którzy trwają w Chrystusie zostaną porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana.

Fałszywy Chrystus jest już na Ziemi i wielu będzie przez niego zwiedzionych. Będzie mówił tak jak prawdziwy, ale w jego słowach będzie fałsz.

Dużo ludzi na świecie oczekuje Jezusa Chrystusa nie wiedząc, że On jest cały czas wśród nas, jest pomostem między Bogiem i człowiekiem. Ci, którzy w niego wierzą nie zostają bez pomocy.

Maitreyę wielu zwie fałszywym prorokiem, ale ... znane są opinie, że i Jezus z Nazaretu jest fałszywym prorokiem. Jakże wielu go nie akceptuje, podważa jego autorytet, kreuje zupełnie nową postać. Przyjście nowego Mesjasza przy końcu świata zapowiada Biblia, Koran i wiele innych proroctw.

"... Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona..." (1 Tes.5:20-24)

cdn...

7 May 2008
Vancouver

WIESŁAWA