ZAKRYTE ZAGADKI

BRIGHT SHAPE CHANGING
UFO, MOSCOW 18.01.2011

(VIDEO)

Bright shape changing UFO, Moscow 18.01.2011 - Project Blue Beam Hollogram