ZAKRYTE ZAGADKI

ANUNNAKI
 

My mieszkańcy Ziemi jesteśmy często świadkami różnych dziwnych zachowań jednego człowieka albo całych grup innych ludzkich ras. Nie zawsze możemy zrozumieć dlaczego dzieje się tyle zła, przemocy, skąd tyle nienawiści u jednych a inni potrafią być pomocni, dobrzy, śpieszą zawsze z miłością aby pomóc innemu człowiekowi. Jedni rządzą silną ręką, bez skrupułów, używają najbrutalniejszych metod aby podporządkować sobie innego człowieka pod własne prawa. Manipulują nimi i czynią z nich własnych niewolników.

Znana jest też światu druga grupa - obrońców praw człowieka, troszczą się o Matkę Ziemię, naturę i niosą światu pokój, miłość i wiedzę.

Dlaczego na świecie tak się dzieje?

Skąd te dwie wielkie grupy ludzi
i te dwa odmienne zupełnie ich bieguny?

Aby ten proces lepiej zrozumieć należy sięgnąć w głąb naszych pierwszych ziemskich legend i dobrze zaznajomić się ze światem archeologii, wierzeniami i wszystkimi baśniami jakie krążą po naszym globie. Właśnie tam znajdują się głębokie prawdy, które są mocno wyciśnięte na starych kamieniach w każdym ziemskim zakątku. Mówią każdemu człowiekowi skąd się wywodzi.

Zacharia Sitchin, jak również Velikovsky i Darwin posłużyli się śmiałymi teoriami a swoje informacje czerpali z poprzednich pokoleń, możemy w nie wierzyć... albo nie... ale tam tkwią wielkie prawdy o naszej planecie, o dalekich gwiazdach i o Źródle Wielkiej Kosmicznej Energii. Aby dobrze zrozumieć skąd się wzięło życie na Ziemi nie należy ignorować żadnej legendy i baśni.


PLANETA X - NIBIRU:

Warto zapoznać się z nią, z 12-stą lub jak niosą inne źródła z 10-tą planetą naszego układu słonecznego. Nie jest już tajemnicą ani baśnią jej prawdziwe istnienie. Znaleziona została również przez współczesnych badaczy nieba, dokładnie określili jej położenie i ustalili jej orbitę. Nie była ona też tajemnicą dla astrologów starożytnego Babilonu i Sumeru. Starożytni astrologowie i astronomii kojarzyli okresowe zbliżanie się tej planety do planety Ziemi za oznakę wielkich zmian i nadchodzącej nowej ery. Sumeryjskie eposy opisują, że pojawienie się tej planety w wyniku zbliżenia się jej orbity do słońca powoduje duże opady deszczu, trzęsienia ziemi, wulkany, huragany i inne wielkie kataklizmy na naszym globie. Grawitacja planety Nibiru jest potężna. W Starym Testamencie znajdujemy wzmianki o tej planecie i niszczącym jej działaniu.

Nibiru ma swoich mieszkańców znanych starożytnym ziemianom, nazywali ich Nibirianami albo jeszcze bardziej była znana ich nazwa - Anunnaki, Nefilianie, Elohim i Mardukańsi.W tym przypadku nie należy mylić nazwy Elohim ze Świętym Elohim.

Anunnaki znaczy - " ten, który przybył z nieba na ziemię". Ich cywilizacja już wówczas była potężna i miała zaawansowaną technologię. Uchodzili za potęgą nie tylko na Ziemi, ale i we Wszechświecie.

Za najstarsze państwo świata, doskonale zorganizowane uchodzi Sumer. W Starym Testamencie znajdujemy wersety o przybyszach z nieba zwanych "Anakim". Sumerianie jak niosą stare wieści pochodzili z Planety Nibiru.

W Babilonie i Sumerze była grupa wysokiej arystokracji, jak na tamte czasy wysoko rozwiniętej rasy, którzy dominowali na Ziemi i w kosmosie. Jak sami twierdzili ich domem była gwiazda (słońce) ZAOS.

Anunnaki nie cieszyli się dobrą sławą. Uchodzili za zazdrosnych i dominujących, od nich wywodzą się nazwy szatan, diabeł. Legendy mówią, że byli żądni krwi, lubili jak ludzie czynili dla nich krwawe ofiary. Nazwą szatan określano nie wszystkich Anunnaki tylko grupę specjalizujących się w kontroli nad umysłem, finansami, im zawdzięczamy rozwój pieniądza, ekonomię, technologię. Byli doskonałymi inżynierami genetycznymi. Była to grupa Anunnaków wywodząca się z Super reptilian, zwanych też inaczej Dukaz. Ale nad tą grupą panowali jeszcze tzw. Master i to oni byli tą najwyższą grupą - elitą Anunnaków, zwani Elita-Anunnaki. Największym ich wrogiem była inna grupa zwana Vulturites-Sępy, chociaż ta nazwa nie kojarzy nam się dobrze jednak nie miała ona nic wspólnego z ich sępim zachowaniem. Wcale tak nie wyglądali i postępowali też zupełnie inaczej niż grupa Dukaz.Sami nazywali się Pers-sires.Te dwie grupy były dla siebie odwiecznymi wrogami.

Anunnaki Dukaz-Elita znani ze swojej manipulacji genetycznej tworzyli coraz to nowsze formy życia.Ogłosili się też bogami, stworzyli wokół siebie dużo religii, używali duchowości człowieka aby łatwiej nim mogli manipulować. Tworzyli odmienne odłamy, zakłócali naturalny porządek życia, Mówi się, że do dziś żyją razem z ludźmi na Ziemi, zajmują wysokie stanowiska. Dzięki nim dochodzimy do wysokich osiągnięć genetycznych - klonowania człowieka. Dominują również w polityce światowej, w finansach, w nauce i w medycynie. W ich rękach są służby militarne.

Anunnaki przybyli na Ziemię po wielkiej kolizji planety Nibiru i Ziemi jaka nastąpiła bardzo dawno temu. Podczas tej kolizji obie te planety mocno ucierpiały. Szukali na Ziemi stałego miejsca swojego pobytu. Szukali złota. Wielu naukowców twierdzi, że złoto było im potrzebne aby uczynić bardziej bezpieczne powłoki Nibiru, czynili mocniejsze struktury tej planety aby jak mówią legendy ukryć ją w cieniu, i jak twierdzą najprawdopodobniej im się to udało, dlatego ta planeta jest nadal wielką zagadką dla świata nauki.

Można czytać na glinianych tabliczkach z okresu państwa sumeryjskiego, Nibiru zostało zniszczone przez samą Elitę-Anunnaki, że to oni są odpowiedzialni za niestabilne ruchy tej planety i za wszystko co wówczas się wydarzyło. Posiadali doskonałe latające obiekty przypominające wielkie miasta. Opanowali masę planet łącznie z Ziemią, Marsem i wszystkimi pozostałymi w naszym układzie słonecznym a nawet Orion i Plejady. Swoim wyglądem przypominali rasę nordycką, byli wysocy, atletycznie zbudowani, blondyni. W tej grupie było też wiele odmiennych grup o innych poglądach, np. Anunnaki-Chanvinizm, którzy są odpowiedzialni za losy kobiet w Arabii i w Azji. Dzięki nim osłabiono rolę kobiety i zepchnięto na dalszą pozycję Świętą Matką.

W dawnych czasach na Ziemię przybyło dwie grupy Anunnaki.

Jedna - Dukaz i druga - Anunnaki-Vulturites lub Pers-siros. Znana jest też trzecia grupa zwana Attas i Marsa-karas. Ta grupa osiedliła się na terenie środkowej Europy i na terenie Australii.

Pierwsza grupa Elita-Anunnaki do dzisiaj wykorzystuje energie człowieka do własnych celów poprzez ciało emocjonalne. To te energie służą później do wywoływania wojen, konfliktów, fikcji, nienawiści i wszystkich nie humanitarnych wydarzeń na Ziemi. Podniecają również świat do sexu, poligamii, pedofilii i wszystkich odmiennych naturze form życia. Spychają człowieka do struktur bliskim zwierzętom.

Druga grupa Anunnkai-Attas idzie przez świat ze światłem. Członkowie tej grupy wznoszą świadomość człowieka, walczą z terroryzmem, zakłamaniem, manipulacją. Obie te grupy inkarnują się w ciałach ludzkich. Posiadają też swoje astralne formy i potrafią przenikać w tej formie w życie człowieka. Łatwo się domyśleć, że obie te grupy budują na świecie dwie potężne energie: dobra i zła.

W Starym Testamencie na każdym kroku spotykamy dużą ilość krwawych wydarzeń, przypisywanych Bogu... bogom...? krwawe ofiary, wojny. Ciężko zrozumieć o co właściwie tam chodzi, po czyjej stronie jest racja i komu przypisywać taki bieg wydarzeń?

"...A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, które im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni..." (1 Mojżesz 6:4)

Mojżesz prowadził grupę Żydów z pod jarzma faraona, prosił aby przestrzegać słów Boga-Jedynego i Boskich Przykazań. Również w księdze Samuela znajdujemy opisy walk z olbrzymami mającymi po 6 palców u rąk i nóg.

"...potem była jeszcze jedna walka w Gat. Był tam pewien mąż ogromnego wzrostu, mający po sześć palców u rąk i nóg, czyli razem dwadzieścia cztery, który także wywodził się z rodu olbrzymów..."

Mojżesz prze wielu jest uznawany jako jeden z grupy Anunnaki Attas.

Wiele ras w czasach biblijnych walczyło o wyzwolenie z pod jarzma nieprzyjaciół. Dużo poległo z rąk Davida. Pozostała po tamtych czasach historia zabicia przez Davida olbrzyma Goliata i jego dziękczynna pieśń.

"...Gdy Pan wyrwał Davida z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół, i z ręki Seula, przemówił on przed Panem słowami następującej pieśni Pan jest opoką moją i twierdzą moją i wybawicielem moim. Bóg skałą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia..." (2 Samuel 22: 1-3)

Czytając samą Biblię nie łatwo zrozumieć wszystkie te zależności i ich wpływ na losy człowieka. Jest zbyt dużo luk, brakuje nam wiedzy aby móc powiązać wszystkie biblijne zdarzenia. Znamy dobrze biblijne stworzenie mężczyzny Adama i jego żony Ewy utworzonej jego własnego żebra. Mieli potomstwo, 2-ch synów a ich syn wziął sobie żonę ale...skąd Kain ją wziął ... skoro na świecie była tylko jedna kobieta, jego matka Ewa? Skąd olbrzymi...?Można przytaczać wiele takich przykładów i nigdy nie znajdzie się na nich logicznej odpowiedzi. Sama Biblia w tym miejscu nie wystarcza.

Kiedy stworzono Adama i Ewę Ziemia była już zamieszkała przez wiele różnych ras, mieszanek z dalekich planet, zostali oni wszczepieni w Ziemię. Anunnaki uczynili ich własnymi niewolnikami.

Ok 35 000 lat temu żył na Ziemi człowiek Neandertalczyk.Posłużył Elita-Anunnakom do swoich eksperymentów. Mówi się, że Homo Sapiens wywodzi się z tej fali.W wyniku wielu krzyżówek stworzone zostały również inne istoty, dziwne w swoim wyglądzie, w połowie przypominały zwierzęta i bestie.Najprawdopodobniej z tego okresu dotrwały do naszych czasów wspomnienia o Frankensteinie.Te istoty również przeniesiono na inne planety.

Mówi się, że Atlantydę zniszczyli Elita-Anunnaki.Jest powszechnie wiadomo, że istniały tam wielkie laboratoria genetyczne.W tym czasie Elita-Anunnaki straciła kontrolę nad światem. Anunnaki-Attas, członkowie z drugiej grupy przeniknęli mocno w ich struktury, przejmowali władzę, technologię, doskonalili ludzką formę, byli nauczycielami ludzi.Ta nowo utworzona grupa nazywała się Anunnaki-Renmants, odłamy Anunnaki-Attas i Pers-siros.

(renmants - w tym przypadku grupa pionierów, utworzenie nowej grupy z dwóch innych odłamów, mocno związani z sobą - dualni ale pozytywnie pracujący dla jednego celu).

Po zniszczeniu Atlantydy, kiedy Elita-Anunnaki teleportowali się na inne planety, pozostali jednak na Ziemi Anunnaki-Renmants. Przedostali się w inne części globu dając fundament nowym kulturom: Majów, Inków, Azteków i Egipcjan. Im zawdzięczamy powstanie piramid, naukę i naturalne leczenie.

Po jakimś czasie powrócili na Ziemię Elita-Anunnaki i zobaczyli nowe dzieła stworzone przez Anunnaki-Remnants. Ponownie osiedlili się na Ziemi, szczególnie w dolinie Eufratu i Tygrysu. Stworzyli nową wielką strukturę: właśnie wtedy powstał Sumer i Babilon.Między Attas-Anunnaki i Elitą-Anunnaki toczyły się wielkie walki. Elita-Anunnkai ponownie kolonizowała świat.

Anunnkaki-Renmants zawsze nieśli na Ziemię światło, podnosili kulturę człowieka, byli wspaniałymi nauczycielami i obrońcami ludzi, ujawniali prawdziwe źródła prawdy, powszechnie zwani też podróżnikami Światła, pracownikami prawdy. W przeciwieństwie do nich Elita-Anunnaki zawsze wprowadzali na Ziemi tyranię, zawsze byli liberatami ciemności. Bardziej złośliwi twierdzą, że Jezus był hebridem z Nibiru. Ale jest to błędem - Jezus był Avatarem ze strony Światła, który inkarnował się aby przebudzić śpiących, ukazać prawdziwy sens boskiego źródła.

Elita-Anunnaki blokują bardzo mocno wejście na Ziemię Anunnaki-Renmants. Nie tylko walczą z człowiekiem metodami zniewalania i zabijania ciała, manipulacją za pomocą środków odurzających, ale również atakują astralnie, próbują zniewolić człowieka duszę. Znane historie, walka z szatanem Ojca Pio i wielu innych mają głębokie podłoże w działaniu tej wielkiej astralnej siły. Jeśli człowiek zaczyna postrzegać prawdę i prawdziwe Źródło Boskie jakoś tak się to dzieje, że w tym samym czasie rozpoczyna się jego wielka walka duchowa. Jak to mówi Ojciec Pio przy takim człowieku zjawia się natychmiast szatan. Napisał ...nad takim człowiekiem, który dojrzał prawdziwy promień słońca przewala się całe piekło ... tych, którzy są budzeni i prowadzeni duchem prawdy natychmiast osacza ciemność i odcina od innych ludzi. Swoich wrogów nazywał kozakami, sinobrodymi, diabłami, widział jak zmieniają swoją astralną formę i potrafili znęcać się nad nim czasami przez długie godziny prawie przez całe jego życie.

Aby określić dokładnie pochodzenie wszystkich ras ludzkich na Ziemi, z którego pnia się wywodzą to kwestia bardzo długiego czasu i znajomości wszystkich źródeł historycznych, antropologicznych etc... Jednym słowem obie te grupy nadal żyją obok siebie w dzisiejszym naszym świecie. Obie też są nadal dla siebie wielkimi wrogami. Z Sitchin ukazał ludziom na ten temat bardzo dużo materiałów, ale ciągle nie są dobrze zrozumiane przez przeciętnego człowieka. Również wokół Biblii krążą przeróżne opinie. Mordowanie całych grup narodowościowych miało swój cel w likwidowaniu tych bardziej światłych. Taka jest misja Elita-Anunnaki, zniewolić ludzkość, podporządkować sobie drugiego człowieka. Mówi się, że holocaust był tym narzędziem, który odrywał człowieka od Boskiej prawdy.

W tym czasie doszli do potężnej władzy członkowie z Elita-Anunnaki. Bliski Wschód jest uznawany za bramę, przez którą wchodzą na Ziemię Elita-Anunnaki. Jak wiemy jest to miejsce największych konfliktów światowych. Łatwo też wyciągnąć wnioski komu kto służy. Znane są też w Biblii i w innych źródłach przypadki przechodzenia na drugą stronę. Bardziej znaną biblijną postacią, który tak uczynił jest Święty Paweł.

Vancouver
18 May 2007

WIESŁAWA