ZAKRYTE ZAGADKI

ADAMA
(CZĘŚĆ 4)
LINK! DO CZĘŚCI 3

Adama jest uważany za głównego Duchowego Lidera w Telos. Jest głową Lemuriańskiego Zarządu Światła w podziemnym mieście, usytuowanym pod górą Shasta. Poza tym jest ambasadorem i dyplomatą w Galaktycznej Federacji Planet reprezentującym ludzkość. Mówi się, że Adama zajmuje te funkcje cały czas na przestrzeni tysiącleci. Obecnie jest Liderem Projektu Wniebowstąpienia ludzkiej rasy w 5-ty wymiar. Projekt jest realizowany przy udziale: Maitreyi, Sanat Kumary i Jezusa.

Adama reprezentuje Miłość i Współczucie Telos i Serce Boskiej Matki. Lemuriańscy Wielcy Bracia pomagają w transformacji Ziemi w przejściu w 5-ty wymiar.  To wydarzenie było oczekiwane od tysięcy lat.

Adama trzyma w swych rękach dwie ważne misje:
- scala razem ludzi na Ziemi
- i światy ukryte, w procesie Wniebowstąpienia.

Nie podaje żadnych dat, ale mówi wyraźnie o Złotym Wieku Oświecenia: miłości, pokoju, dobrobytu i piękna. Ważnym punktem jest przejście Ziemi z 3- ciego do 5-tego wymiaru.

Adama przekazuje, że w ciągu ostatnich lat teliosańskie furtki zwiększą swoją wibrację co powoduje przebudzenie wszystkich żyjących istot na Ziemi. Powoli następuje przyłączanie Ziemi do Boskiego Źródła.

Ważnym dniem dla góry Shasta jest wiosenny festiwal Wesak, wówczas wpływają na Ziemię silniejsze kosmiczne energie. To jest już ostatni moment panowania Ciemnych Mocy, nadchodzi czas, że tracą swoją siłę a człowiek opuszcza swoją podwójną naturę. Ludzkość nadal jest słaba i potrzebuje pomocy. Kiedy zwiększy się wibracja Ziemi i zaczniemy przenikać w 5-ty wymiar nasze ciała staną się lżejsze, energetycznie silniejsze i czyste. Czym bardziej znajdziemy się w pobliżu własnego przeznaczenia tym bardziej będziemy bezpieczni.

Lemuria i Atlantyda - dwie stare kultury, które przeżywały Złoty Wiek.

Lemuria - Ziemia Złotego Światła, wcześniejszy ląd Mu był ziemskim rajem. Adama wypełniał tam swoją złotą misję. Przyszedł czas kiedy Ciemne Moce zawładnęły Atlantydę, rozwijała się szybko technologia, ale nie służyła celom pokojowym. Narastał konflikt między bardziej spirytualna Lemurią, wynikły nuklearne wojny niszczące ten kontynent. W końcu Lemuria zatonęła w Pacyfiku, w ciągu jednej nocy zniknął z Ziemi raj. Kilka lemuriańskich kultur wybudowało pod górą Shasta podziemne tunele. Powstało wielkie podziemne miasto Telos.

Obecnie na Ziemię nadchodzi nowa epoka - też złota... historia lubi się powtarzać... jak to odbędzie się tym razem? Jakie jest nasze przeznaczenie? Czy potrafimy popłynąć na własnej fali?

Wielu z nas wypływa na czystą taflę wody, rozpoznaje własną tożsamość. Człowiek jak kwiat lotosu rozchyla do słońca własne płatki czakry korony. Lecz ilu z nas jest ciągle jakże daleko od tej lustrzanej tafli, ciągle skrywają się w głębinach i jeszcze niżej... w błotach. Nadchodzi pas wielkiego światła, (LINK!) przebudzi jeszcze wielu... lecz swojemu przeznaczeniu należy też pomóc. Musimy mocno obudzić własne serca, rozpalić potężny Boski Płomień. Bardzo ważne by wreszcie uzyskać połączenie z własnym Bliźniaczym Płomieniem - bliźniaczą duszą, która kiedy ty przebywasz w 3-cim wymiarze ona z całych sił pomaga tobie z wyższych poziomów. Tylko otwartym i miłosiernym sercem człowiek wybuduje dom na skale.

Odważne, kochane i śmiałe serca,
ściskamy was mocno.
jesteście światłem naszego światła,
kochacie naszą miłością.
Otwórzcie drzwi,
stwórzcie most by połączyć dwa światy
i trwajcie w naszej miłości.

(Adama)

Vancouver
6 June 2008

WIESŁAWA